istanbul escort

SON DAKİKA

Adana Ulus

KAPATILAN SSK İLAÇ FABRİKALARI YENİDEN AÇILMALI

KAPATILAN SSK İLAÇ FABRİKALARI YENİDEN AÇILMALI
Bu haber 08 Ocak 2019 - 0:57 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Adana Şube Başkanı  Muzaffer Yüksel, yıllık ödenen  yaklaşık 30 milyar liranın yarısının ithal ilaca gittiğini ifade ederek, “Bir an önce yerli ilaç sanayi güçlendirilmeli, kapatılan SSK ilaç fabrikaları modernize edilerek  tekrar açılmalıdır “ dedi.

AKP
iktidarının16 yılda olduğu gibi önceliği 
ücretsiz nitelikli ulaşılabilir sağlık hizmeti yerine kamu kaynaklarını
şehir hastaneleri projeleri ile yerli yabancı sermayeye özel sektöre aktarıldığın
belerten SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, yazılı açıklamasında 2018 yılını
değerlendirerek 2019 yılında sağlıkta beklentilerini şöyle dile getirdi:

“Sağlıkta
kamu kesimi  sabit sermaye  yatırımları azalırken özel sektör yatırımları
artmış  sağlık bir rant haline
getirilmiştir.

2018
yılının ikinci yarısın da özellikle  Ağustos
ayın da doların 7 tl civarına çıkması ile krizin ilk belirtileri  sağlık ta görülmüş: ilaca ulaşım da özellikle
kanser ilaçların da sıkıntılar yaşandı 
ülkemiz de kullanılan ilacın ¼ ü ithal ilaçtır3 /4 ü yerli ilaçtır ama
yıllık ödenen  yaklaşık 30 milyar tl
bedelin yarısı ithal ilaca gitmektedir bir an önce yerli ilaç sanayi
güçlendirilmeli kapatılan ssk ilaç fabrikaları modernize edilerek  tekrar açılmalıdır.

Kamu
hastaneleri malzeme alamayacak hale getirilmiş ülkenin çeşitli illerin den
sağlıkta aksama haberleri geldi 26 eylül 2018 Ordu devlet hastanesi
başhekimliği 5  ekim 20018 Ankara gazi
üniversitesi hastanesi tıp fakültesi baştabipliği acil olmayan  ameliyatları yapmayın borçlar yüzün den
malzeme alınamadığı haberleri medyada yayınlandı arkasın dan Manisa Celal
Bayar  Üniversitesi  ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tıp
fakülteleri hastaneleri hastanelerinden buna benzer haberler  ayrıca İstanbul ve İzmir’den de   kan sayımı dahi yapılamadığı haberleri geldi
ayrıca aşılar serumlar da  ulaşmakta
zorlanmalar oldu  Üniversite
hastaneleri  SUT fiyatları 11 yıldır
güncelleşmediği için sosyal güvenlik kurumundan              (SGK )  sağlık hizmeti üretme maliyelerinin çok altın
da geri ödeme olduğu için finansal kriz içine girmiş iflasın eşiğin de tedarikçi
firmalar dan malzeme almakta zorlanmıştı.

Bunlar
yetmezmiş gibi kamu da yapılan 60 milyar tl 
tasarrufun 10 milyar tl si  SGK
dan yapılmıştır  tabii ki  ilaç ve malzeme giderlerini etkilemiştir.

Türkiye
deki sağlık harcamalarının asıl kaynağı SGK dır bu gün için %92 sidir SGK
gelirleri de  yurttaşlar dan toplanan
sağlık pimleri ve   tedavi olurken ödenen
katkı katılım paylarıdır nerede ise sağlığa harcanan her 100 tl’nin 73 tl’si
yurttaşın cebin den çıkmıştır devletin katkısı %14 kadardır SGK hizmeti özel
hastanelerden de  almaktadır özel
hastanelere  yapılan müracaat  başına ödemeler devlet hastanelerine yapılan
müracaat başı ödemelerinin iki mislidir.Katkı katılım payı ödemelerde azalma
olmamıştır.

Kamu
kaynakları şehir hastaneleri( şehir dışı hastaneleri) projeleri le  özel sektöre 
aktarılmakta 2018 yılında dört şehir hastanesi( Eskişehir  Manisa Elazığ Kayseri) daha açıldı şehir için
deki hastaneler kapatıldığı için yatak sayısı artmıyor  ulaşım zor 
şehir hastaneleri  ile sağlık
hizmeti sermayenin denetimine giriyor kira bedeli ve kullanım giderleri dolar
olarak ödenmeye devam etti.

Geleneksel
alternatif  tamamlayıcı  45 kadar sağlık uygulamaları merkezleri
açıldı SGK da destekliyor daha yıllarca bilimselliği tartışılacaktır.

Aile
hekimliklerin de iş yükü arttı  hekim
başına düşen  nüfus azalmamıştır
sürekli  değişen  mevzuat yeni sorunlar yarattı kiralanan aile
sağlığı merkezlerinin kiraları %46 arttı.

Hasta
müracaatları ameliyat sayıları aşırı derece de arttı .

Hastaneler
de çalışan stajyer öğrencilerin  ücretsiz
yemekten faydalanamaz oldular.

2019
yılında genel sağlık sigortasından prim ödemekten vazgeçilmeli genel bütçeden
karşılanmalı katkı katılım payları kaldırılmalı sağlık ücretsiz ulaşılabilir eşit
nitelikli kamusal olmalıdır.

Şehir
hastaneleri modelin den vazgeçilmeli Sağlıkta özelleştirilme olmamalı.

Kamu
hastaneleri Üniversite hastaneleri borçlardan kurtarılmalı bölünen Cerrahpaşa
ve çapa gibi üniversiteler birleştirilmeli

Hastaneler
de tıbbı ihtiyaçlar temini sağlamalı sağlıkta ihmal tasarruf olmaz2019 yılı
bütçesin de şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli olarak 6 milyar 150.000
konmuş ama hastane borçlarının ödeneceğine dair bir madde yok.

Koruyucu
sağlık önemsenmelidir her bireye zorunlu aşılar ücretsiz yapılmalı ülkemde
yerli aşı  ilaç medikal malzeme
üretimi  için fabrikalar açılmalıdır
bilimselliği  kanıtlanmamış alternatif
tamamlayıcı uygulamalara izin verilmemeli.

ADANA
‘DA SAĞLIK :

Adana
şehir hastanesinin açılması ile bir çok hastanenin kapasitesi düşmüştü en
son  Aşkın Tüfekçi Çukurova
hastanesi  küçülerek 300 yataklı oldu
bugün acil hastalara bakmakta personel eksiliğinden zorlanıyor 1967
yılında  Adanın en güzel kıymetli yerin
de kurulan 1972-1990 yılları arasın da Çukurova üniversitesi tıp fakültesi
hastanesi olarak 1990-1912 numune 2014-2017 adana devlet  hastanesi olarak hizmet veren hastane sessiz
sedasız kapatıldı  burası ne olacak cevap
yok  daha önce2014 de kapatılan Adana
Karşıyaka hastanesi  yerine   program da olduğu dillendirilen 100 yataklı
hastane ayıca  yeşil oba da yapılacağı
dillendirilen 150 yataklı hastaneler den ses çıkmadı.

2019
yılın da adana  tüm hastaneler çalışır
hale getirilmelidir

HİZMET
SUNAN SAĞLIK  VE SOSYAL HİZMET  EMEKÇİLERİ;   

2018
yılında 630 bin Sağlık Bakanlığında olmak üzere sağlık iş kolun da bir milyon
dan fazla  sağlık ve sosyal hizmet
emekçisi hizmet sunmakta  ülkemiz de 100
bin kişiye 186 hekim  272 ebe hemşire
düşmekte bu oldukça yetersiz 24 bin aile hekimi 150 milyon kişi muayene etmiş  hastaneler acilleri 120 milyon üzerin de
hastaya bakmış toplam da bir yurttaş ortalama 8-10 defa doktora gitmiş
kışkırtılmış bir sağlık istemi  sağlık kurumlarında
14 milyon  üzerinde ameliyat yapılmış 2018yılının
ekonomik krizi  en çok sağlık ve sosyal
hizmet emekçilerini etkiledi  özellikle
ağustos ayın da dolara karşı %40 lar da  Türk
lirasının değer kaybetmesi  sokak
enflasyonun  %25-40 arası yükselmesi
satın alma gücümüzü düşürdü diğer kamu emekçilerin den sağlık emekçilerinin
farkı  bizlerin maaşlarımızın büyük
kısmı  performans karşılığı  eködeme 
döner sermaye  paylarıdır Bir çok
kamu hastaneleri Üniversite hastaneleri  2018 yılının ikinci yarısın da bu ödemeleri
yapamadı   ya da cüzi miktar da aldı sağlık
ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretleri büyük oranda düştü performans
ücretlendirmeden vazgeçilerek genel bütçeden emeklilikte de sayılan hakkımız
olan insanca yaşayacak ücret ödenmeli Bu ekonomik krizin bedelini biz
ödemeyeceğiz diyerek Türkiye’nin her tarafın da 
İzmir İstanbul Adana  Samsun
Diyarbakır  da  KESK öncülüğün de kitlesel  mitingler yaptık 

SES
olarak insanca yaşayacak bir ücret almalıyız en düşük maaş yoksulluk sınırı olan
6.500 tl olmalıdır  sağlıkta performansa
dayalı ücre yeni bir vergi yasası yapılarak ücretlerde vergi dilimi %15 le
sınırlandırılmalı vergiler servetten alınmalıdır2018 yılın da bizlerle ilgili
TBMM’ne  yasalar geldi:

a)
YIPRANMA PAYI:  Öyle bir yasa çıktı ki
2019 yılın dan önceki çalışmalar yok sayıldı , yalnız sağlık sınıfın da
olanların ( doktor diş doktoru hemşire sağlık teknisyenine)dışındaki
hizmetliler  idari kadrolar da ki
faydalanamayacak , fiili çalışma şartı var 
izinler hafta sonları 
çıkarılıyor  faydalananlar 2019
yılından sonra çalışanlar 9 yıla 1 yıl yıpranma payı alacak

b)
EMEKLİLİK MAAŞLARINA ZAM : 2018 yılın da TBMM de Emekli maaşlarına zam yapıldı.
2019 yılbaşın dan geçerli olmak üzere yalnız diş tabipleri tabiplerin kamu dan
emekli olanlar bir ye de çalışmayanlar emekli maaşlarına zam yapıldı  SGK ile lğili çalışanlar ve bağ-kurssk
emeklileri faydalanamayacak diğer sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine bu hak
verilmedi

c)SAĞLIK
TA ŞİDDET YASASI: TBMM ne getirilen torba yasa 
da ki sağlıkta şiddet yasasın da 
şiddeti  önleyecek bir değişiklik
yapılmamıştır tam tersine göreve ilk başlamada güvenlik soruşturma kriterleri
arttırıldı. Türkiye’de ayda 100  sağlık
emekçisi şiddete uğramaktadır  bazı
ölümle neticelenen şiddetler olmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri
sendikası SES olarak bu yasalar için TBMM üyelerine komisyonlar da  anlatmaya çalıştık iller de basın
açıklamaları yaptık  Sağlık bir ekip
hizmetidir  yıpranma payın dan her
çalışan faydalansın geçmiş yıllar hizmetleri sayılsın  fiili 
çalışma şartı kaldırılsın yıpranmasına göre kademeleştirilerek  en az yıpranma 5 yıla 1 yıl osun.Her sağlık
emekçilerinin ek ödemeleri iki katına çıkarılarak emeklilikten sayılsın  maaşlara eklesin Sağlık şiddeti yasası SES ve
TTB  nin önerileri (2-4 yıl hapis cezası)doğrultusun
da bir an çıkarılmalıdır.

Ek  göstergesi 3600  a yükseltilsin verilen söz tutulsun 

EYT
emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilsin hemen emekli edilsin bu teklif te
TBMM  de red edildi   son
günlerin sorunu 1999 yılın da çıkan mezarda emeklilik  yasasın da eylemler yapmıştık, anlatamamıştık
şimdi anlaşıldı ayrıca 2008 ve 2012 
çıkan yasalarla emekli  maaşları
düşecek demiştik  özellikle işçiler de
emeklilik bağlama oranları  çalışırken
aldığı ücretin 1999 dan sona %60 ı 2008 den sonra%40  2012 den sonra %20 olmuştu ne kadar çok
çalışırsan o kadar düşük  emekli maaşı
alacaksın oda şimdi anlaşıldı  emeklilik
yaşı 1999 yılın da kadınlarda 55 
erkekler de 60 olmuştu 2008 yılın da kadınlar da 60 erkekler de65 yaş
oldu dilerim bunların hepsi düzeltilir Tüm sağlık kurumların da kreş yok
yenileri yapılmadığı gibi mevcut kreşlerin ücretlerine aşırı zam yapıldı Her iş
yerine ücretsiz 0-6  yaş kreşleri
yapılmalıdır çünkü sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Şehir
hastanelerin de taşeron çalışma devam etmekte bunlara son verilmeli kadro
verilen işçiler özellikle hemşire olarak çalışanların kadrolularla arasındaki
maaş farkları düzeltilmeli İşe girmeler de meslekde yükselmede liyakata önem verilmelidir.

2018
yılı  hizmet alanlar ve hizmet sunanlar
açısın dan böyle geçti 2018 yılın da SES olarak mücadele ettik  2019 yılı bütçesi bu sorunları çözemez 2019
yılın da bu sorunların çözümü için sağlık ve sosyal hizmet emekçileri
sendikası  SES olarak  mücadele edeceğiz sorunların takipçisi
olacağız. Bu yıl toplu sözleşme yılı  SES
de örgütlenelim “

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER

istanbul escort

istanbul escort