Adana Ulus

KAPATILAN SSK İLAÇ FABRİKALARI YENİDEN AÇILMALI

KAPATILAN SSK İLAÇ FABRİKALARI YENİDEN AÇILMALI
Bu haber 08 Ocak 2019 - 0:57 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Adana Şube Başkanı  Muzaffer Yüksel, yıllık ödenen  yaklaşık 30 milyar liranın yarısının ithal ilaca gittiğini ifade ederek, “Bir an önce yerli ilaç sanayi güçlendirilmeli, kapatılan SSK ilaç fabrikaları modernize edilerek  tekrar açılmalıdır “ dedi.

AKP iktidarının16 yılda olduğu gibi önceliği  ücretsiz nitelikli ulaşılabilir sağlık hizmeti yerine kamu kaynaklarını şehir hastaneleri projeleri ile yerli yabancı sermayeye özel sektöre aktarıldığın belerten SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, yazılı açıklamasında 2018 yılını değerlendirerek 2019 yılında sağlıkta beklentilerini şöyle dile getirdi:

“Sağlıkta kamu kesimi  sabit sermaye  yatırımları azalırken özel sektör yatırımları artmış  sağlık bir rant haline getirilmiştir.

2018 yılının ikinci yarısın da özellikle  Ağustos ayın da doların 7 tl civarına çıkması ile krizin ilk belirtileri  sağlık ta görülmüş: ilaca ulaşım da özellikle kanser ilaçların da sıkıntılar yaşandı  ülkemiz de kullanılan ilacın ¼ ü ithal ilaçtır3 /4 ü yerli ilaçtır ama yıllık ödenen  yaklaşık 30 milyar tl bedelin yarısı ithal ilaca gitmektedir bir an önce yerli ilaç sanayi güçlendirilmeli kapatılan ssk ilaç fabrikaları modernize edilerek  tekrar açılmalıdır.

Kamu hastaneleri malzeme alamayacak hale getirilmiş ülkenin çeşitli illerin den sağlıkta aksama haberleri geldi 26 eylül 2018 Ordu devlet hastanesi başhekimliği 5  ekim 20018 Ankara gazi üniversitesi hastanesi tıp fakültesi baştabipliği acil olmayan  ameliyatları yapmayın borçlar yüzün den malzeme alınamadığı haberleri medyada yayınlandı arkasın dan Manisa Celal Bayar  Üniversitesi  ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tıp fakülteleri hastaneleri hastanelerinden buna benzer haberler  ayrıca İstanbul ve İzmir’den de   kan sayımı dahi yapılamadığı haberleri geldi ayrıca aşılar serumlar da  ulaşmakta zorlanmalar oldu  Üniversite hastaneleri  SUT fiyatları 11 yıldır güncelleşmediği için sosyal güvenlik kurumundan              (SGK )  sağlık hizmeti üretme maliyelerinin çok altın da geri ödeme olduğu için finansal kriz içine girmiş iflasın eşiğin de tedarikçi firmalar dan malzeme almakta zorlanmıştı.

Bunlar yetmezmiş gibi kamu da yapılan 60 milyar tl  tasarrufun 10 milyar tl si  SGK dan yapılmıştır  tabii ki  ilaç ve malzeme giderlerini etkilemiştir.

Türkiye deki sağlık harcamalarının asıl kaynağı SGK dır bu gün için %92 sidir SGK gelirleri de  yurttaşlar dan toplanan sağlık pimleri ve   tedavi olurken ödenen katkı katılım paylarıdır nerede ise sağlığa harcanan her 100 tl’nin 73 tl’si yurttaşın cebin den çıkmıştır devletin katkısı %14 kadardır SGK hizmeti özel hastanelerden de  almaktadır özel hastanelere  yapılan müracaat  başına ödemeler devlet hastanelerine yapılan müracaat başı ödemelerinin iki mislidir.Katkı katılım payı ödemelerde azalma olmamıştır.

Kamu kaynakları şehir hastaneleri( şehir dışı hastaneleri) projeleri le  özel sektöre  aktarılmakta 2018 yılında dört şehir hastanesi( Eskişehir  Manisa Elazığ Kayseri) daha açıldı şehir için deki hastaneler kapatıldığı için yatak sayısı artmıyor  ulaşım zor  şehir hastaneleri  ile sağlık hizmeti sermayenin denetimine giriyor kira bedeli ve kullanım giderleri dolar olarak ödenmeye devam etti.

Geleneksel alternatif  tamamlayıcı  45 kadar sağlık uygulamaları merkezleri açıldı SGK da destekliyor daha yıllarca bilimselliği tartışılacaktır.

Aile hekimliklerin de iş yükü arttı  hekim başına düşen  nüfus azalmamıştır sürekli  değişen  mevzuat yeni sorunlar yarattı kiralanan aile sağlığı merkezlerinin kiraları %46 arttı.

Hasta müracaatları ameliyat sayıları aşırı derece de arttı .

Hastaneler de çalışan stajyer öğrencilerin  ücretsiz yemekten faydalanamaz oldular.

2019 yılında genel sağlık sigortasından prim ödemekten vazgeçilmeli genel bütçeden karşılanmalı katkı katılım payları kaldırılmalı sağlık ücretsiz ulaşılabilir eşit nitelikli kamusal olmalıdır.

Şehir hastaneleri modelin den vazgeçilmeli Sağlıkta özelleştirilme olmamalı.

Kamu hastaneleri Üniversite hastaneleri borçlardan kurtarılmalı bölünen Cerrahpaşa ve çapa gibi üniversiteler birleştirilmeli

Hastaneler de tıbbı ihtiyaçlar temini sağlamalı sağlıkta ihmal tasarruf olmaz2019 yılı bütçesin de şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli olarak 6 milyar 150.000 konmuş ama hastane borçlarının ödeneceğine dair bir madde yok.

Koruyucu sağlık önemsenmelidir her bireye zorunlu aşılar ücretsiz yapılmalı ülkemde yerli aşı  ilaç medikal malzeme üretimi  için fabrikalar açılmalıdır bilimselliği  kanıtlanmamış alternatif tamamlayıcı uygulamalara izin verilmemeli.

ADANA ‘DA SAĞLIK :

Adana şehir hastanesinin açılması ile bir çok hastanenin kapasitesi düşmüştü en son  Aşkın Tüfekçi Çukurova hastanesi  küçülerek 300 yataklı oldu bugün acil hastalara bakmakta personel eksiliğinden zorlanıyor 1967 yılında  Adanın en güzel kıymetli yerin de kurulan 1972-1990 yılları arasın da Çukurova üniversitesi tıp fakültesi hastanesi olarak 1990-1912 numune 2014-2017 adana devlet  hastanesi olarak hizmet veren hastane sessiz sedasız kapatıldı  burası ne olacak cevap yok  daha önce2014 de kapatılan Adana Karşıyaka hastanesi  yerine   program da olduğu dillendirilen 100 yataklı hastane ayıca  yeşil oba da yapılacağı dillendirilen 150 yataklı hastaneler den ses çıkmadı.

2019 yılın da adana  tüm hastaneler çalışır hale getirilmelidir

HİZMET SUNAN SAĞLIK  VE SOSYAL HİZMET  EMEKÇİLERİ;   

2018 yılında 630 bin Sağlık Bakanlığında olmak üzere sağlık iş kolun da bir milyon dan fazla  sağlık ve sosyal hizmet emekçisi hizmet sunmakta  ülkemiz de 100 bin kişiye 186 hekim  272 ebe hemşire düşmekte bu oldukça yetersiz 24 bin aile hekimi 150 milyon kişi muayene etmiş  hastaneler acilleri 120 milyon üzerin de hastaya bakmış toplam da bir yurttaş ortalama 8-10 defa doktora gitmiş kışkırtılmış bir sağlık istemi  sağlık kurumlarında 14 milyon  üzerinde ameliyat yapılmış 2018yılının ekonomik krizi  en çok sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini etkiledi  özellikle ağustos ayın da dolara karşı %40 lar da  Türk lirasının değer kaybetmesi  sokak enflasyonun  %25-40 arası yükselmesi satın alma gücümüzü düşürdü diğer kamu emekçilerin den sağlık emekçilerinin farkı  bizlerin maaşlarımızın büyük kısmı  performans karşılığı  eködeme  döner sermaye  paylarıdır Bir çok kamu hastaneleri Üniversite hastaneleri  2018 yılının ikinci yarısın da bu ödemeleri yapamadı   ya da cüzi miktar da aldı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretleri büyük oranda düştü performans ücretlendirmeden vazgeçilerek genel bütçeden emeklilikte de sayılan hakkımız olan insanca yaşayacak ücret ödenmeli Bu ekonomik krizin bedelini biz ödemeyeceğiz diyerek Türkiye’nin her tarafın da  İzmir İstanbul Adana  Samsun Diyarbakır  da  KESK öncülüğün de kitlesel  mitingler yaptık 

SES olarak insanca yaşayacak bir ücret almalıyız en düşük maaş yoksulluk sınırı olan 6.500 tl olmalıdır  sağlıkta performansa dayalı ücre yeni bir vergi yasası yapılarak ücretlerde vergi dilimi %15 le sınırlandırılmalı vergiler servetten alınmalıdır2018 yılın da bizlerle ilgili TBMM’ne  yasalar geldi:

a) YIPRANMA PAYI:  Öyle bir yasa çıktı ki 2019 yılın dan önceki çalışmalar yok sayıldı , yalnız sağlık sınıfın da olanların ( doktor diş doktoru hemşire sağlık teknisyenine)dışındaki hizmetliler  idari kadrolar da ki faydalanamayacak , fiili çalışma şartı var  izinler hafta sonları  çıkarılıyor  faydalananlar 2019 yılından sonra çalışanlar 9 yıla 1 yıl yıpranma payı alacak

b) EMEKLİLİK MAAŞLARINA ZAM : 2018 yılın da TBMM de Emekli maaşlarına zam yapıldı. 2019 yılbaşın dan geçerli olmak üzere yalnız diş tabipleri tabiplerin kamu dan emekli olanlar bir ye de çalışmayanlar emekli maaşlarına zam yapıldı  SGK ile lğili çalışanlar ve bağ-kurssk emeklileri faydalanamayacak diğer sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine bu hak verilmedi

c)SAĞLIK TA ŞİDDET YASASI: TBMM ne getirilen torba yasa  da ki sağlıkta şiddet yasasın da  şiddeti  önleyecek bir değişiklik yapılmamıştır tam tersine göreve ilk başlamada güvenlik soruşturma kriterleri arttırıldı. Türkiye’de ayda 100  sağlık emekçisi şiddete uğramaktadır  bazı ölümle neticelenen şiddetler olmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası SES olarak bu yasalar için TBMM üyelerine komisyonlar da  anlatmaya çalıştık iller de basın açıklamaları yaptık  Sağlık bir ekip hizmetidir  yıpranma payın dan her çalışan faydalansın geçmiş yıllar hizmetleri sayılsın  fiili  çalışma şartı kaldırılsın yıpranmasına göre kademeleştirilerek  en az yıpranma 5 yıla 1 yıl osun.Her sağlık emekçilerinin ek ödemeleri iki katına çıkarılarak emeklilikten sayılsın  maaşlara eklesin Sağlık şiddeti yasası SES ve TTB  nin önerileri (2-4 yıl hapis cezası)doğrultusun da bir an çıkarılmalıdır.

Ek  göstergesi 3600  a yükseltilsin verilen söz tutulsun 

EYT emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilsin hemen emekli edilsin bu teklif te TBMM  de red edildi   son günlerin sorunu 1999 yılın da çıkan mezarda emeklilik  yasasın da eylemler yapmıştık, anlatamamıştık şimdi anlaşıldı ayrıca 2008 ve 2012  çıkan yasalarla emekli  maaşları düşecek demiştik  özellikle işçiler de emeklilik bağlama oranları  çalışırken aldığı ücretin 1999 dan sona %60 ı 2008 den sonra%40  2012 den sonra %20 olmuştu ne kadar çok çalışırsan o kadar düşük  emekli maaşı alacaksın oda şimdi anlaşıldı  emeklilik yaşı 1999 yılın da kadınlarda 55  erkekler de 60 olmuştu 2008 yılın da kadınlar da 60 erkekler de65 yaş oldu dilerim bunların hepsi düzeltilir Tüm sağlık kurumların da kreş yok yenileri yapılmadığı gibi mevcut kreşlerin ücretlerine aşırı zam yapıldı Her iş yerine ücretsiz 0-6  yaş kreşleri yapılmalıdır çünkü sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Şehir hastanelerin de taşeron çalışma devam etmekte bunlara son verilmeli kadro verilen işçiler özellikle hemşire olarak çalışanların kadrolularla arasındaki maaş farkları düzeltilmeli İşe girmeler de meslekde yükselmede liyakata önem verilmelidir.

2018 yılı  hizmet alanlar ve hizmet sunanlar açısın dan böyle geçti 2018 yılın da SES olarak mücadele ettik  2019 yılı bütçesi bu sorunları çözemez 2019 yılın da bu sorunların çözümü için sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası  SES olarak  mücadele edeceğiz sorunların takipçisi olacağız. Bu yıl toplu sözleşme yılı  SES de örgütlenelim “

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER

istanbul escort

escort istanbul

istanbul escort bayan

porno izle

porno indir

sikiş izle

escort bursa escort mersin