Hotivi

- Adana UlusAdana Ulus

1 Ağustos 2021 - 00:45

Son Güncelleme :

23 Ekim 2016 - 12:24

AKP VE CHP’NİN ADANA SÖYLEMLERİ
Çukurova Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş’in “İl Başkanlarının Yerel Ve Ulusal Siyaset İkilemi: Adana İncelemesi”
Bu çalışmada siyasi parti il başkanlarının söylemleri incelenmiş ve bu amaçla da Adana AKP il Başkanı Fikret Yeni ve CHP İl Başkanı Ayhan Barut’un söylem ve demeçleri ele alınarak karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Ayhan Barut’un ve Fikret Yeni’nin demeç verdiği veya katıldığı toplantılarda görüş belirttiği konular sınıflandırılmış ve analize dilmiştir. Toplamda ele alınan haber sayısı 110’dur. 110 haberin 64’ü CHP İl Başkanı Ayhan Barut, 46’sı AKP İl Başkanı Fikret Yeni hakkındadır. Haberlerin taranması ve analizinde yerel basın internet sitelerinden faydalanmıştır. Analizime kaynaklık eden haberler Adana Ulus, Tanık Gazetesi ve Çukurova Barış gazetelerinin web siteleri ve arşivleri olmuştur.
İkinci aşamada İl Başkanlarının demeç ve söylemleri ele aldıkları konuların içeriklerine göre sınıflandırılmıştır. Böylece ön plana çıkan konu başlıkları tespit edilmeye ve aralarındaki benzerlik ve farklılıklar olup olmadığı tespite çalışılmıştır.
Son olarak İl Başkanlarının demeç ve söylemlerinde konuyu üslup olarak ele alırken eleştiri, negatif söylem mi yoksa destek, pozitif söylem mi kullandıkları analiz edilmiştir. Bu anlamda çalışma öncesi test etmek istediğim hipotezimiz genelde iktidar partisi uygulamacı olduğundan söylemlerinde ve vaatlerinde daha çok pozitif dil kullanır ve vaatte bulunur buna karşın iktidarın karşısında yer alan muhalefet ise daha yoğun eleştiri, negatif söylem geliştirir varsayımına dayanmaktaydı. Ele alınan haberler sonucunda elde edilen bulguların bunu doğrulayıp doğrulamadığı incelenmiştir.
İktidar kavramı ULUSAL düzeydeki iktidar olarak ve YEREL İKTİDAR olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilmelidir. Ulusal düzeyde AKP iktidar sahibi iken YEREL DÜZEYDE BŞB ve Sarıçam’da MHP, Seyhan ve Çukurova’da CHP Yüreğir’de ise AKP YEREL İKTİDAR’ı temsil etmektedir. Çalışmamızda AKP ve CHP İL Başkanlarının yerel düzeyde iktidar oldukları ve olmadıkları alanlarla ilgili söylemlerini, hedef aldıkları veya eleştirdikleri parti olup olmadığını analiz etme şansı bulduk.
1. ETKİ ALANLARINA GÖRE ANALİZ

Analizimizde il başkanlarının söylem ve demeçleri öncelikle etki alanlarına göre derlenmiştir. Buna göre her haber ilgi düzeyi, içeriğine göre 3 alt başlığa ayrılmıştır. İçerik olarak ele alınan konular yerel nitelikte ise haber YEREL, ulusal düzeydeki bir konu veya sorunu ya da ulusal gündemdeki konuyu ele alıyor ise GENEL, Ulusal karakterli bir konuyu yerel uzantıları ile beraber ele almış ise ORTAK olarak sınıflandırılmıştır.
3’lü ölçekte yapılan sınıflamadan sonra ortak nitelikli konular ele alınış bicine göre ağırlığına göre YEREL ya da GENEL olarak değerlendirilerek dağıtılmış ve İl Başkanlarının YEREL ya da GENEL konuları hangi ağırlıkta ele aldıkları 2’li ölçeğe indirgenerek değerlendirilmiştir.
İncelememize konu olan AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni’nin görüş beyan ettiği 46 haberin %53’ü YEREL tema taşımaktadır. Buna karşın %34 oranında GENEL temalı konuşmalarda genelde ele alınan konu FETÖ Operasyonları ve 15 Temmuz olmuştur. Ortak temalı konuşmaların oranı %13’dür. Ortak tema ağırlığına göre dağıtılarak YEREL ve GENEL olarak iki başlığa indirgediğimizde Fikret Yeni’nin her 10 konuşmasından 6’sı yerel temalı iken 4’ü ulusal konulara dair olmuştur. akp_chp_grafik (1)

akp_chp_grafik (2)
İncelememize konu olan ikinci isim CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut ’un görüş beyan ettiği 110 haberin %19’u YEREL tema taşımaktadır. Buna karşın %60 oranında GENEL temalı ulusal konuları ele alırken yüzde 21’i ise ORTAK konulardır.
Ortak tema ağırlığına göre dağıtılarak YEREL ve GENEL olarak iki başlığa indirgediğimizde Ayhan Barut’un her on konuşmasından 3’ü yerel temalı iken 7’si ulusal konulara dair olmuştur. akp_chp_grafik (3)

akp_chp_grafik (4)
Bu anlamda iki il başkanı karşılaştırıldığında yerel konuları ele alma açısından Fikret Yeni yüzde 60, Ayhan Barut ise yüzde 29’da kalmıştır.
İl Başkanlarının ulusal konularda görüş belirtmesini engelleyen bir durum kuşkusuz ki yoktur. Ancak öncelik sıralamasına bakıldığında Parti Genel Başkanı, Başkan Yardımcıları ve İllerde Milletvekilleri İl Başkanına göre daha öncelikli olarak bu konuları işlemeleri beklenir. Yerel sorunların TBMM’ne taşınması ve Ulusal düzeydeki olaylarda partinin görüşlerinin seçmene aktarılması konusunda öncelik milletvekillerinindir. İl Başkanları ’da Genel Merkezle uyumlu bir biçimde partinin seçmene ulaşmak istediği konulara aracılık ederler. Ancak öz olarak her il Başkanı kendi sorumluluk alanı içindeki ilde partisinin başarılı olmasından sorumludur. Bu kapsamda da yerel sorunların takipçisi olması gerekir.
Bu çerçeve içerisinde yaklaşıldığı zaman özellikle CHP İl Başkanı Ayhan Barut’un yerelden çok ulusal konular üzerine odaklandığı görülmektedir. Bu anlamda bu strateji bir il başkanı stratejisinden çok Milletvekili davranış stratejisidir. Yerel halkın seçmen tercihlerinde genel politikalar içinde en etkili olanı Ekonomik genel durumdur. Bunun dışındaki konular listelendiğinde seçmenin kararlarında bireysel beklentilerinin ve çıkarlarının ön plana çıktığı görülür. Bir anlamda siyasette “ Seçmene Dokunmak” olarak ifade edilen konu seçmenin sorunlarına bireysel baza kadar inebilmeyi ve çözüm üretmeyi başarmaktır. Bu ise il bazında çok daha fazla yerel söylem ve gündemin takibini gerektirir.
2. KONULARA GÖRE DAĞILIM

Konulara göre dağılıma bakıldığında Fikret Yeni’nin en fazla söylemde bulunduğu alanın Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı söylemleriyle benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Gündemde yer alan konularda Partisinin ve Cumhurbaşkanın söylemlerinin genelde tekrar ettiği gözlemlenmiştir.
Yerel alandaki söylemlerin yoğunlaştığı nokta ise siyasi olarak rekabet içerisinde bulunan kişi ve partilerin eleştirilmesi konusu olmuştur. Fikret Yeni’nin incelenen söylemlerinde 46 Haberin 12’si Büyükşehir Belediyesi ve ismen Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ’ye dönük eleştirilerdir. Yeni’nin incelenen söylemlerinin %26’sı Hüseyin Sözlü’yü hedef almaktadır. CHP, Seyhan Belediyesi, MHP İl Başkanı ve CHP İl Başkanına dönük eleştirileri de eklendiğinde söylemlerin %35’i siyasi rakipleri doğrudan hedef alan söylemlerdir. Fikret yeninin en çok söylemde bulunduğu ikinci konu ise değişik kutlama mesajları ya da kendini ziyarete gelen konuklar ile ilgili konulardır. Bunun dışında 2 defa esnaf sorunları, birer defa ise engelli, kadın, festival, spor, Toki konusunda mesaj verilmiştir. Parti içi konuları ele aldığı söylem sayısı 2’dir.
Bu tablo bize Fikret Yeni’nin izlediği politik strateji hakkında kaba hatlarıyla bilgi vermektedir. Buna göre daha çok Genel Merkez politikalarının tekrarı, yerelde ise rakipleri yıpratma ve eleştirme temelli politik stratejide zaman zaman kabuller ve ziyaretlerde STK desteği arandığı gözlemlenmiştir.akp_chp_grafik (5)

akp_chp_grafik (6)
CHP İl Başkanı Ayhan Barut’un ise en çok ele aldığı konu ulusal gündemde yer tutan konular olmuştur. Güncel olarak gündemin izlendiği ve bu konuda sürekli görüş belirtildiği görülmektedir. Ayhan Barut’un hem ulusal tarım politikaları ve yerelde Çukurova’ya yansımaları konusu en çok ele aldığı ikinci konu olmuştur. Bunda Ayhan Barut’un Adana Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı’nı geçmişte yürütmesinin payının büyük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ayhan Barut’un demeçlerinde Güvenlik ve Terör konusundaki hükümet eleştirileri 3. Sırada yer alırken özel günlerde kutlamalar anmalarda öncelikli yer almıştır. Parti Politikaları konusunda 4, Genel demokrasi sorunları konusunda 3, STK konusunda 3 söylemde bulunmuştur. Esnaf, işçi, yerel yönetimler, Suriyeli mülteciler, elektrik hizmet sunumundaki kesintiler, engelliler, cadde ve bulvar isimleri diğer söylemleridir.
Ayhan Barut’un analizimize konu olan Fikret Yeni’ye göre daha çeşitli ve farklı konularda söylemde bulunduğu ve yelpazeyi daha geniş tuttuğu görülmektedir. Siyasi açıdan avantajlı bir durum kabul edilebilir. Ancak politik söylemlerde daha çok Ulusal konulara temas etmesi gündemde gerekli etkiyi yaratmasını engellemektedir. Zira geleneksel olarak Türk seçmeni ulusal konularda il başkanları, milletvekillerinden daha çok siyasi parti liderlerinin söylemlerine odaklanmaktadır. Ayhan Barut’un söylemlerinde yerel vurgu oldukça düşüktür. Buna karşın ulusal konularda ise bir tek konuda yoğunlaşma görülmüştür. Oda siyasi açıdan rakip kabul edilen AKP’ne dönük eleştirilerdir. Ele aldığı ulusal konuların büyük kısmı AKP eleştirisi ile beraber işlenmiştir. Bunun dışında belirli yoğunlaşma görülmemektedir. Farklı olarak öne çıkan tarım konularındaki söylemleridir. Yerel siyasette ise siyasi rakip ve farklı partilerin elindeki belediyelerin faaliyetlerine dönük eleştiri yapılmamaktadır. CHP’nin elinde olan Belediye faaliyetlerine katılım sağlamakla beraber yoğun bir destek ve söylemlerde yer verme görülmemektedir.
SÖYLEM DİLİ

Bu anlamda çalışma öncesi temel varsayımımız genelde iktidar partisi uygulamacı olduğundan söylemlerinde ve vaatlerinde daha çok pozitif dil kullanır ve vaatte bulunur buna karşın iktidarın karşısında yer alan muhalefet ise daha yoğun eleştiri, negatif söylem geliştirir varsayımına dayanmaktaydı.
İncelememizde iktidarı temsil eden Fikret Yeni’nin söylemlerindeki destek ve pozitif söylem oranı beklendiği üzere yüksek çıktı. %38’lik eleştiri söylemi beklediğimizin üzerinde bir oran oldu. Bunun nedeni ise Yerelde BŞB’nin MHP’de olması ve eleştirilerin bu noktada yoğunlaşması oldu. 15 Temmuz sürecindeki operasyonlar da FETÖ söylemleri ikinci negatif söylem eleştiri noktasını oluşturması beklenebilir ancak bu konuda pozitif söylemlerde yer aldı ve halka teşekkür ve motive edici demeçler daha ağırlıklı yer buldu.

Ayhan Barut’un ise söylemlerinde “muhalefet ise daha yoğun eleştiri, negatif söylem geliştirir” varsayımını doğrulayacak sonuçlar ortaya çıktı. Söylemlerin yüzde 65’i eleştiri ve negatif söylem niteliğindeydi.

Bu noktada eleştiri ve negatif söylemin göreceli olarak ele alındığını belirtmemiz gerekir. Ele alınan konuda doğruluk ya da yanlışlık değerlendirilmesi yapılmamıştır. Ele alınan il başkanının kendi bulunduğu konuma göre ifadesinin pozitif veya negatif olmasına göre sınıflandırılmıştır.

SONUÇ
Her iki il başkanının söylemlerinde benzerlik noktası gösteren tek nokta siyasi rakipleri eleştirmenin birinci olarak ele aldıkları ana tema olmasıdır.
Yerel konuların ele alınmasında AKP İl Başkanı Fikret Yeni yüzde 60 , CHP İl Başkanı % 29 oranında kalmıştır. Konuların çeşitliliği açısından Barut daha geniş yelpazede konuya temas ederken Yeni’nin daha az konu çerçevesinde siyaset yaptığı gözlemlenmiştir. Ulusal ve Yerel konularda denge açısından Fikret YENİ daha dengeli ve az odaklanmış konu dağılıma sahipken Ayhan BARUT dağınık ve Ulusal odaklı bir siyaset stratejisi gütmektedir.
Bu anlamda her iki il başkanı ’da ulusal siyasete olan ilgilerini ortaya koyarken şehrin temel yerel sorunlarının her iki başkanında söylemlerinde ağırlık kazanmadığı görülmektedir. Fikret YENİ yerel siyaseti siyasi rakiplerini eleştirme noktasında yaparken Ayhan BARUT’un eleştirilerinin odağında ise AKP’nin ulusal politikaları yer almıştır.
Hangi siyaset tarzının doğru olduğu ya da etkin sonuç verdiği bu araştırmanın konusu değildir. Araştırmamız sadece söylemlerden hareket ederek objektif biçimde mevcut durumun bir fotoğrafını çekmeyi amaçlamaktadır.

takipçi satın al