Hotivi

AÇLIK KRONİKLEŞMİŞ BİR SORUN - Adana UlusAdana Ulus

30 Temmuz 2021 - 08:08

AÇLIK KRONİKLEŞMİŞ BİR SORUN

Son Güncelleme :

14 Ekim 2016 - 15:51

TMMOB’ye bağlı Odalar iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen gıda yetersizliğine dikkat çektiler.
Dünya Gıda Günü nedeniyle Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak basın açıklaması yapan Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi bu yıl Dünya Gıda Günü temasının “İklim değişiyor. O halde gıda ve tarım da değişmeli” olarak belirlendiğini, bu tema çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen gıda yetersizliğinin işleneceğini söylediler.
AÇLIKTAN İNSANLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR
Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, her yıl bu tarihte, açlığı, açlıkla mücadeleye, yetersiz beslenmeye, kaynakların adaletsiz paylaşımı ve muhtemel çözüm yollarını gündeme taşıdıklarını belirterek, “Biliyoruz ki; dünyanın geri bırakılmış coğrafyalarında açlık kronikleşmiş bir sorunsa; açlıktan insanlar ölmeye devam ediyorsa; bu, yeryüzünün ve bütün insanlığın en önemli sorunudur” dedi.
KIRSAL NÜFUS YOKSULLAŞIYOR
Dünyanın 7,5 milyar insana ev sahipliği yaptığına vurgu yapan Alparslan, orman tahribatının küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 10’una sebep olduğunu, tarım arazilerinin %33’ünün orta ve üst düzeyde toprak bozulumuna uğradığını, yağışların azalması ve su kaynaklarının yanlış yönetimi nedeniyle temiz su sıkıntısının baş gösterdiğini kaydetti.
İklim değişikliği ve küresel krizlerin önümüzdeki dönemde kırsal kesimi daha da yoksullaştırmasından kaygı duyduklarını ifade eden Alparslan, “İklim değişikliği ve kuraklık sonucunda kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan insanlar; yoksulluk ve açlık riski altında olmakla beraber kaynaklara da sınırlı bir erişim içerisindedirler. Ülkemizde üretimdeki artış hızı, nüfus artış hızının altında kalmıştır. Ülkemizdeki hayvan varlığının azaldığını dolayısıyla et ve süt üretiminin düştüğünü de göz önüne alırsak, açlık ve ithalata bağımlılığı bizim ülkemizin de en büyük sorunları arasında sayabiliriz. Tarım ve hayvancılık toplumun gıda güvencesidir” diye konuştu.
ULUSLARARASI BAKLİYAT YILI
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 2016 yılını “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan ettiğini kaydeden Alparslan, “Çevresel tehlikeler önlenirken gıda güvencesinin sağlanması amacının yanında, dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak bakliyat öne çıkmaktadır. Gerek sürdürülebilir tarım ve ekim nöbeti açısından, gerekse de hayvan beslenmesindeki rolü bakımından, gıda güvencesi ile gıda güvenliğine katkısı ve kırsal yoksulluğu azaltmadaki rolü oldukça fazladır. Bu açılardan, “Dünya Gıda Günü” vesilesiyle bakliyatın önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum” dedi.
Alparslan açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Tüketicinin gıdaya erişimi giderek zorlaşırken, sektördeki özelleştirme girişimleri, taşeronlaşma, gıda güvenilirliğini tehdit eden uygulamalar ve ilgili meslek örgütleri, kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan yapılan hukuki düzenlemeler, yaşanan sıkıntıları daha da artırmaktadır. Aslında, dünyada yaşanan açlık ve yetersiz beslenmenin nedeni üretim yetersizliği değil, üretim ve tüketimin adaletli bir şekilde sağlanamamasıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de belirtildiği gibi, insanların temel gereksinimi olan gıdanın eşit ve adil dağıtılmadığı bir dünya güvenli değildir.
Bizler, TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, gıdanın ve dünyanın doğal kaynaklarının hegemonya aracı olarak kullanıldığı bir yaşamın sürdürülebilir olmadığını söylüyoruz. Akın Özdemir’in “Türkiye; insanı aç, hayvanı aç, toprağı aç olan bir ülke olmaktan kurtarılmalıdır” sözü amacımızı net bir şekilde özetlemektedir.
Açlığın ve yetersiz beslenmenin gündemde olmadığı, güvenli gıdalar tüketebildiğimiz bir dünya ve Türkiye için; başta politika oluşturucular ve yöneticiler olmak üzere, hep birlikte çaba sarf etmek bir görev olarak görülmelidir.”
Açıklamaya Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Boğa, Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanı Ali Çelik ve Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir katıldı.

takipçi satın al