“ADİL YARGILANMANIN GARANTİSİ BAĞIMSIZ YARGIDIR” - Adana UlusAdana Ulus

26 Eylül 2021 - 16:18
izmir escort

“ADİL YARGILANMANIN GARANTİSİ BAĞIMSIZ YARGIDIR”

Son Güncelleme :

01 Eylül 2016 - 17:06

Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Türkiye’nin 36 yıl aradan sonra 15Temmuz’da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatarak,”Türkiye’de darbelerle hesaplaşılmadığı için, darbecilerin doğal bir şekilde yaşamları mahkemelerde hesap vermeden, cezaevlerinde hayatları geçmeden son bulduğu için Türkiye’de darbe hesapları hep bulunmakta ve bulunacaktır da. Önemli olan darbecilerle hesaplaşırken Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti standartlarını yükseltebilmektir. Eğer ki Türkiye’de darbecilerle de hesaplaşılacaksa hukuk devleti içerisinde kalınarak, adil yargılanma hakkı ön plana çıkarılarak hesaplaşılmalıdır. Darbelerle hesaplaşılacaksa, darbecilerin yanı sıra, devleti ele geçiren bu yapılanmanın oluşmasına katkı sağlayan, izin veren siyasilerin de sorumluluğuna gidilmelidir. Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Aldatıldım-kandırıldım, özür diliyorum diyerek kimse siyasi ve hukuki sorumluluklarından kaçmamalıdır. Hukuk devleti yeniden inşa edilmedir” dedi.

Av. Çıtırık,yetkili, adli yıl açılış törenindeki konuşmasında  bağımsız, tarafsız bir yargının, meşruiyet ve hukuk devleti ilkesine riayet açısından görevlerini yerine getirip getirmediğinin en esaslı unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, modern ve demokratik bir toplumda yargının iç tutarlılığı ve manevi gücü ile yargı yönetimine olan kamusal güvenin son derece önemli olduğunu vurguladı.Av. Çıtırık, sözlerini şöyle sürdürdü:citirik_adliyil_2016 (1)

“Hukuk devletin ön koşulu ve adil yargılanmanın garantisi bağımsız yargıdır. Yani hakimin, doğrudan veya dolaylı bir sebeple ya da herhangi bir yönden gelen müdahale, tehdit baskı, teşvik ve tüm harici etkilerden uzak , olayları değerlendirirken temelinde vicdani hukuk anlayışı ile uyum içinde olmalı. Yargı tarafsızlığı; yargı görevini tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesidir. Sadece kararın verilmesinde değil, kararın oluşturulduğu süreç için de geçerlidir. Hakim, yargısal görevi tarafsız, ön yargısız ve iltimassız yerine getirmelidir. Mahkemede ve mahkeme dışında , yargı ve yargıç tarafsızlığı açısından kamuoyu, hukuk mesleği dava taraflarının güvenini sağlayacak ve artıracak davranışlar içerisinde olmalıdır”

“Doğruluk ve tutarlılık, yargı görevinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesinde esastır. Yani hakimin hal ve davranış tarzı : yargının doğruluğuna ve tutarlılığına dair inancı kuvvetlendirecek nitelikte olmalıdır. Dürüstlük ve dürüstlüğün görüntü olarak ortaya konuluşu, bir hâkimin tüm etkinliklerini icrada esaslı bir unsurdur. Hâkim, hâkimden sâdır olan tüm etkinliklerde yakışıksız ve yakışık almayan görüntüler içerisinde olmaktan kaçınmalıdır. Hâkim, hâkimlik mesleğinin prestijini; kendisine, aile üyelerinden birisine veya her hangi bir kimseye özel çıkar sağlayacak şekilde ne kendisi kullanmalı ne de başka birisine kullandırtmalıdır. Ayrıca hâkim, yargı görevinin yerine getirilmesinde, her hangi bir kimsenin kendisini etkileyebileceği izlenimine ne kendisi yol açmalıdır, ne de başkalarının böyle bir izlenime yol açmalarına müsaade etmelidir. Yargıçlık makamının onurunu zedelememesi ve yargısal görevlerin yerine getirilmesine engel olmaması koşuluyla, diğer etkinliklere katılabilir. Yargıçlık makamının gerektirdiği performans açısından asıl olan; herkesin mahkemeler önünde eşit muameleye tabi tutulmasını sağlamaktır.
Hâkim, toplumdaki çeşitliliğin ve sınırlı sayıda olamamakla birlikte ırk, renk, cinsiyet, din, tabiiyet, sosyal sınıf, sakatlık, yaş, evlilik durumu, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri diğer sebeplerden neşet eden farklılıkların (davaya mesnet olmayan sebepler) şuurunda olmak ve bunları anlamak zorundadır. Ehliyet ve liyâkat, yargıçlık makamının gerektirdiği performansın ön koşuludur.”denilmektedir”  dedi.

Av. Çıtırık, sözlerini şöyle tamamladı:

“T.C. Anayasa 148./1’e göre; “ Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz” diyor.
Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluk denetimi için önüne getirilen ve yasama veya yürütme organı tarafından yürürlüğe konulan düzenleyici işlemin hukuksal nitelemesini yapmak zorundadır. Çünkü AYM, denetlenmesi istenen metne verilen adla kendisini bağlı sayamaz. Bu nedenle, AYM , OHAL K.H.K adı altında yapılan düzenlemelerin Anayasa’nın öngördüğü ve Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlı tutmadığı gerçekten bir OHAL K.H.K’sı olup olmadığı ve bu nitelikte görmediklerini Anayasa’ya uygunluk denetimini yapmak zorundadır. Anayasa 148 yalnızca OHAL K.H.K’sı niteliğinde olan düzenlemelerinin Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılmaz.”

ÇELENK SUNULDUcitirik_adliyil_2016 (3)

Atatürk Park’ındaki törende ise anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Adana Barosu Genel Sekreteri Av. Merdan Özberk’in sunumunu yaptığı törene, Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, yönetim kurulu üyeleri, baro üyesi avukat ve stajyer avukatlar ile, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekili Zülfükar İnönü Tümer, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut da katıldı. Tören Büyükşehir Belediyesi bando eşliğinde “Hoş Gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” marşıyla sona erdi.

was ist sperrmüll

Mersin escort Akdeniz escort Anamur escort Aydıncık escort Bozyazı escort Erdemli escort Gülnar escort Kızkalesi escort Mut escort Silifki escort Tarsus escort Toroslar escort Yenişehir escort call girls abu dhabi berlin escort porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri link

takipçi satın al