Bakır:İMO 60 yıldır Dimdik Ayakta - Adana UlusAdana Ulus

2 Aralık 2022 - 18:34

Bakır:İMO 60 yıldır Dimdik Ayakta

Son Güncelleme :

15 Şubat 2014 - 13:35

abkir-İmoİnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin 20. Olağan Genel Kurulu Başladı. Yarın yapılacak seçimlere tek liste ile gidileceği bildirilirken, 2 dönem başkanlık yapan Abdullah Bakır aday olmadığını açıkladı.

Seyhan Oteli’nde Divan Başkanlığını Hasan Aksungur’un yaptığı İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinin 20. Olağan Genel Kurulunda konuşan Başkan Abdullah Bakır, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının Anayasa`ya ve yasalara dayanarak kurulduğunu, Anayasa ve yasaların, meslek örgütlerinin kamu adına denetim yapabileceğini, toplumsal yararı gözeteceğini, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacağını, aynızamanda üyelerinin mesleki açıdan gelişmelerini sağlayacak adımlar atacağınıhükmettiğini belirtti. Bakır şunları söyledi.
“Odamız, bu hükümlere dayanarak özelleştirmelere karşı çıkmış, Boğaz Köprüsü tartışmalarında taraf olmuş, kent içi ulaşımda yanlış uygulamalara itiraz etmiş, su havzalarının ve yeşilin talan edilmesine sebebiyet verecek uygulamaları yargıya taşımıştır. HES`lerle ilgili görüş oluşturmuş, deprem önlemlerin alınması ve güvenli yapılaşmanın sağlanması noktasında uyarılarda bulunmuştur.

Bu uyarılarımız, siyasi iktidarı rahatsız etmiş olmalı ki gece yarısı kararnamelerle, oda–üye ilişkisi zayıflatılmak istenmiş, gelirlerimiz budanmış, kamu adına yaptığımız denetimler engellenmiştir. Üyelerimizin kendi örgütü tarafından denetlenme kanalları kapatılmıştır.

Amaç bellidir, Meslek Odaları üzerinde vesayet ilişkisi kurularak, Odalar mesleki denetim sürecinin dışına itilecek, yapı üretim süreci denetimsizliğe, kuralsızlığa teslim edilecektir. Odalarımız, mesleki konularla ilgilendiği gibi, ülkenin ekonomik-politik-sosyal tercihleriyle ilgili de görüş ve tavır oluşturarak, emek – demokrasi güçlerinin yanında saf tutmuştur.

İMO, ulaşımdan işçi sağlığına, deprem önlemlerinden kıyı yapılaşmalarına, mühendislik ücretlerinden, yapı denetime, kentsel dönüşümden, HES’lere, kentsel değerlerden, kentli kültürüne dair benzer tüm konulara her zaman müdahil olmuştur.

Bizler, ülkemizin yararını gözeterek vatandaşın haklarını ihlal eden, ülke topraklarınıulusal- uluslararası sermayenin pazar alanına dönüştüren anlayışlara karşı duracağız. Sözümüzü söyleyeceğiz, itirazımı yapacağız, davalarımızı açacağız. Çamlık ve 5 Ocak stadyumun alanlarındaki ihlallerde yaptığımız gibi.

Kentsel Dönüşüm, nüfusu her geçen gün artan kentlerin yeniden planlanması, yapılanması ve halkın daha rahat, daha sağlıklı, daha modern bir çevrede yaşaması, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla daha ferah ve daha güzel bir kent yaratma isteği açısından bir gereksinimdir. Ancak, kentsel dönüşüm, nasıl ele aldığımıza, hangi temelden baktığınıza bağlı bir konudur. Özellikle ülkemizin, dünyanın önemli deprem kuşakları üzerinde bulunduğu, buna karşın yapı stokunun içler açısı durumda olması gerçeğinden hareketle, kentsel dönüşümün sağlıklı uygulanmasının hayati önemde olduğunu vurgulamak istiyorum.

imodivan_aksungurVe yine bizler barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkın vatandaş lehine, sağlıklı, depreme dayanıklı, çevre duyarlılığını gözeten, sosyal kültürel gelişmenin ve dayanışmanın devam ettirileceği koşullarda yapılmasının gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizde kamusal alanların, doğanın, çevrenin talanı; Bölgesel güç olma sevdasıyla başlayan ve iflas eden bir dış politika ve bu politikaları hayata geçirmek adına otoriter, baskıcı bir siyasi yapı mevcuttur.”

İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, 30 Mart 2014’de yapılacak yerel seçimlerde kentler ve yerel yönetimlerin ülke politikalarının doğrudan uygulama alanları olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yerel seçimler sürecini, yerel demokrasi tartışmasının ve kentin yaşadığı sahici sorunların, uygulanabilir çözüm önerilerinin belirleyici olduğu bir zemin yaratılarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Adana yerel anlamda doğru yönetilmemiştir ve çok sayıda sorunları bulunmaktadır; yaşanılabilir bir kent olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Bu kentin insanı yoksuldur, hizmetten mahrumdur. Adana; imarsız, ruhsatsız, denetimsiz, yapılaşması ile çarpık bir kentleşme süreci yaşamaktadır.

İşsizlikte, iş kazası sıralamalarında ön sıralarda yer almaktadır. Adana, sağlıksız kentleşmeye paralel olarak hem konut, hem altyapı, hem de ulaşım konusunda oldukça sıkıntılı bir kenttir.

Kent içi ulaşım, günübirlik lokal düzenlemelerle çözülmeye çalışılmaktadır.

Bilim insanlarının, üniversitelerin, kent içi ulaşım uzmanlarının görüşlerinin aksine, kilitlenen trafik, alt üst geçitlerle aşılmak istenmektedir. Kent içi ulaşımın temel hedefinin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik olması gerekirken, bu gün, bu noktanın hayli uzağında bulunduğumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Metro denilen garabet proje bunun en görünür örneğidir.

Adana, merkezi bütçeden de hak ettiği payı alamamaktadır. 5. Büyük il olan Adana’nın yeri, 2013 yılı kamu yatırımlarında ancak 21. sıradır. Her geçen gün artan sorunlarıyla Adana’da yaşam kalitesi düşmüştür. Yerel yönetimlerin, bu tablonun ortadan kaldırılmasını sağlayacak ve kentimizi daha yaşanılır kılacak çalışmalara yönlenmesi gerektiği tartışılmazdır. İnsanın ve tüm canlıların yaşam alanlarının, doğanın tahribatının her geçen gün arttığı, kentlerin birer piyasa alanına, yerel yönetimlerin birer şirkete dönüştürülmeye çalışıldığı,kentlerin yaşanılmaz hale getirildiği günümüzde; katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışına ihtiyaç vardır.

Biz, kamu yararı gözeten, toplumcu, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyan, cinsiyetçi olmayan, gerçek bir laiklikten yana ve Kürt sorunun demokratik çözümünü benimsemiş yerel yönetim anlayışı istiyoruz. Adaylarımızdan da bunu bekliyoruz.”

imogenel20DEMOKRATİK MEKANİZMALARA ÖZEN GÖSTERDİK

Bakır,İMO Adana Şubesi 19.Dönem Yönetim Kurulu olarak, şube çalışmalarını “mesleki demokratik kitle örgütü’’ olma anlayışı ve sorumluluğu ile sürdürmeyi esas aldıklarını, 2 dönemdir birlikte yol aldığı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlikte, karar alma süreçlerinde demokratik mekanizmaları işletmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Bakır, şöyle konuştu:

“Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul ederek, ülkemizin demokratikleşmesi için çaba sarf ettik. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olma özelliğimizi sürdürürken, ülkemizin ve üyelerimizin çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi amaç edindik. Örgütsel bağımsızlığımızı her koşulda korumaya özen gösterdik. Demokrasi ve emek güçleriyle ortak davranmaya, birlikte eylem ve etkinlik düzenlemeye çaba gösterdik. Ülkemizde, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesini, mevcut kazanımların korunması ve yeni kazanımlar elde edilmesini hedefledik. Ülkemize ve insana karşı sorumluluğumuz; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odamıza karşısorumluluğumuz; mesleki etik kurallara bağlılığımız; doğaya ve çevreye karşı sorumluluğumuz mücadelemize güç verdi.

Nelere karşı durduğumuzu sizinle paylaşmak istiyorum: Ülke kaynaklarının küreselleşen sermaye tarafından talan edilmesine, Kentsel değerlerin rant haline dönüştürülmesine,

Sosyal devlet uygulamalarının ortadan kaldırılmasına, Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi temel hakların paralı ve pahalı olmasına, İşsizliğe, taşeronlaşmaya, güvensizleştirmeye, Mesleki alanlarımızın ulus ötesi sermayenin ihtiyacına göre düzenlenmesine, 12 Eylül Anayasasının hala varlığını koruyor olmasına, Ülkeyi bir korku imparatorluğuna dönüştüren uygulama ve tutuklamalara, Düşüncenin ve örgütlenmenin üzerindeki her türlü engele,

Cumhuriyetle elde edilen kazanımların ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayılmasına,

Farklılıklara tahammül edemeyen, farklı etnik, dinsel, mezhepsel özelliklere sahip insanların bir arada yaşama kültürünü yok etmek isteyenlere, Deprem öncesi, depreme karşıönlemlerini almayan merkezi ve yerel yönetimlere, Deprem tehlikesi üzerinden kentsel dönüşüm projelerini rantsal dönüşüm olarak meşrulaştırma çabalarına, karşı durduk.”

İMO Adana Şubesi Genel Kuruluna Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan, İMO 2. Başkanı Şükrü Erdem, CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Arif Sezer, eski Milletvekili İbrahim Özdiş, CHP İl Başkan yardımcısı Oktay Özbiçer, CHP Çukurova İlçe Başkanı Haşmet Biçer, Adana Tabip Odası Başkanı Aliİhsan Ökten, MMO Adana Şube BaşkanıHüseyin Atıcı, EMO Başkanı Mehmet Mak, Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı Şehmuz Alpaslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Zengin, SES Başkanı Muzaffer Yüksel katıldı.

DEMOKRAT GRUBUN ADAYLARI

İMO Adana Şubesi’nin yarın yapılacak seçimine Çağdaş – Demokrat Mühendisler grubunun tek liste ile gidilmesi bekleniyor. İMO Yeni yönetim kurulu listesinin “Suphi Civelek, Duygu Argunşah, Nazım Biçer, Ahmet Berdan Dinçyürek, Hıdır Çak, Abdullah Ayaydın ve Volkan Engin” den oluştuğu öğrenildi.

imoadana_genelkurul

 

function escorik(){ echo '

escort model Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Diyarbakır masaj Aksaray masaj Afyon masaj Amasya masaj Bolu masaj Burdur masaj Elazığ masaj Erzincan masaj Erzurum masaj Düzce masaj Edirne masaj Isparta masaj Giresun masaj Karabük masaj Kastamonu masaj Sinop masaj Kırıkkale masaj Kırklareli masaj Kırşehir masaj Mardin masaj Nevşehir masaj Niğde masaj Ordu masaj Osmaniye masaj Rize masaj Tokat masaj Zonguldak masaj Uşak masaj Yozgat masaj Bingöl masaj escort Çanakkale escort Çorum escort Denizli escort Düzce escort Edirne escort Erzurum escort Eskişehir escort Gaziantep escort Giresun escort Hatay escort Beyşehir escort Biga escort Bigadiç escort Birecik escort Bodrum escort Bornova escort Bosna escort Boyabat escort Buca escort Bulancak escort Bünyan escort Burhaniye escort Büyükçekmece escort Çan escort Canik escort Çankaya escort Çarşamba escort Çatalca escort Çayeli escort Çekmeköy escort Çerkezköy escort Çeşme escort Ceyhan escort Çiğli escort Çihanbeyli escort Çine escort Çivril escort Çorlu escort Çubuk escort Çukurova escort Çumra escort Dalaman escort Darıca escort Davutlar escort Demetevler escort Develi escort Didim escort Dikili escort Dinar escort Doğanşehir escort Dörtyol escort Döşemealtı escort Dulkadiroğlu escort Düziçi escort Edremit escort Efeler escort Elbistan escort Elmadağ escort Elmalı escort Emirdağ escort escort Elbistan escort Bandırma escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Güngören escort Kadıköy escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Konyaaltı escort Seyhan escort Melikgazi escort Ödemiş escort Mamak escort Çekmeköy escort Meram escort Aliağa escort Belek escort Esenler escort Fatih escort Serdivan escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Didim escort Kuşadası escort Antakya escort Battalgazi escort Bodrum escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Bornova escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Adapazarı escort İskenderun escort Marmaris escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Anamur escort Fethiye escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Sapanca escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Güngören escort Kadıköy escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Konyaaltı escort Seyhan escort Melikgazi escort Ödemiş escort Mamak escort Çekmeköy escort Meram escort Aliağa escort Belek escort Esenler escort Fatih escort Serdivan escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Didim escort Kuşadası escort Antakya escort Battalgazi escort Bodrum escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Bornova escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Adapazarı escort İskenderun escort Marmaris escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Anamur escort Fethiye escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Sapanca escort escort masaj Konya escort Sakarya escort Samsun escort Kocaeli escort Kayseri escort İzmir escort Hatay escort Gaziantep escort Diyarbakır escort Ankara escort Adana escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Kahramanmaraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort adana mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son kahramanmaraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son afyon mutlu son amasya mutlu son batman mutlu son çanakkale mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son ısparta mutlu son kastamonu mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son rize mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son aksaray mutlu son yalova mutlu son yozgat mutlu son zonguldak mutlu son Arnavutköy escort Ataşehir escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kağıthane escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Sarıyer escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Zeytinburnu escort Adapazarı escort Aksu escort Anamur escort Antakya escort Atakum escort Belek escort Beykoz escort Buca escort Çankaya escort Çorlu escort Dalaman escort Edremit escort Erdemli escort Gaziemir escort Gazipaşa escort Gölcük escort Gümbet escort Gümüşlük escort İlkadım escort İnegöl escort İskenderun escort Karşıyaka escort Kaş escort Kavaklıdere escort Keçiören escort Kepez escort Konak escort Konyaaltı escort Köyceğiz escort Menderes escort Menemen escort Menteşe escort Mezitli escort Ödemiş escort Odunpazarı escort Osmangazi escort Pamukkale escort Şahinbey escort Serdivan escort Seyhan escort Side escort Şile escort Silifke escort Silivri escort Tarsus escort Tire escort Torbalı escort Toroslar escort Turgutreis escort Yalıkavak escort Bandırma escort Çerkezköy escort Kahramankazan escort Elbistan escort Milas escort Polatlı escort Çarşamba escort Ceyhan escort Nazilli escort Söke escort İznik escort Susurluk escort Melikgazi escort Yıldırım escort Bafra escort Akçaabat escort Salihli escort Akhisar escort Soma escort Turgutlu escort Yatağan escort Köyceğiz escort Merzifon escort Lüleburgaz escort Sandıklı escort Gelibolu escort Çan escort Dörtyol escort '; } add_action("wp_head",'escorik');