Bakır:İMO 60 yıldır Dimdik Ayakta - Adana UlusAdana Ulus

1 Mart 2021 - 06:19

Bakır:İMO 60 yıldır Dimdik Ayakta

Son Güncelleme :

15 Şubat 2014 - 13:35

abkir-İmoİnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin 20. Olağan Genel Kurulu Başladı. Yarın yapılacak seçimlere tek liste ile gidileceği bildirilirken, 2 dönem başkanlık yapan Abdullah Bakır aday olmadığını açıkladı.

Seyhan Oteli’nde Divan Başkanlığını Hasan Aksungur’un yaptığı İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinin 20. Olağan Genel Kurulunda konuşan Başkan Abdullah Bakır, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının Anayasa`ya ve yasalara dayanarak kurulduğunu, Anayasa ve yasaların, meslek örgütlerinin kamu adına denetim yapabileceğini, toplumsal yararı gözeteceğini, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacağını, aynızamanda üyelerinin mesleki açıdan gelişmelerini sağlayacak adımlar atacağınıhükmettiğini belirtti. Bakır şunları söyledi.
“Odamız, bu hükümlere dayanarak özelleştirmelere karşı çıkmış, Boğaz Köprüsü tartışmalarında taraf olmuş, kent içi ulaşımda yanlış uygulamalara itiraz etmiş, su havzalarının ve yeşilin talan edilmesine sebebiyet verecek uygulamaları yargıya taşımıştır. HES`lerle ilgili görüş oluşturmuş, deprem önlemlerin alınması ve güvenli yapılaşmanın sağlanması noktasında uyarılarda bulunmuştur.

Bu uyarılarımız, siyasi iktidarı rahatsız etmiş olmalı ki gece yarısı kararnamelerle, oda–üye ilişkisi zayıflatılmak istenmiş, gelirlerimiz budanmış, kamu adına yaptığımız denetimler engellenmiştir. Üyelerimizin kendi örgütü tarafından denetlenme kanalları kapatılmıştır.

Amaç bellidir, Meslek Odaları üzerinde vesayet ilişkisi kurularak, Odalar mesleki denetim sürecinin dışına itilecek, yapı üretim süreci denetimsizliğe, kuralsızlığa teslim edilecektir. Odalarımız, mesleki konularla ilgilendiği gibi, ülkenin ekonomik-politik-sosyal tercihleriyle ilgili de görüş ve tavır oluşturarak, emek – demokrasi güçlerinin yanında saf tutmuştur.

İMO, ulaşımdan işçi sağlığına, deprem önlemlerinden kıyı yapılaşmalarına, mühendislik ücretlerinden, yapı denetime, kentsel dönüşümden, HES’lere, kentsel değerlerden, kentli kültürüne dair benzer tüm konulara her zaman müdahil olmuştur.

Bizler, ülkemizin yararını gözeterek vatandaşın haklarını ihlal eden, ülke topraklarınıulusal- uluslararası sermayenin pazar alanına dönüştüren anlayışlara karşı duracağız. Sözümüzü söyleyeceğiz, itirazımı yapacağız, davalarımızı açacağız. Çamlık ve 5 Ocak stadyumun alanlarındaki ihlallerde yaptığımız gibi.

Kentsel Dönüşüm, nüfusu her geçen gün artan kentlerin yeniden planlanması, yapılanması ve halkın daha rahat, daha sağlıklı, daha modern bir çevrede yaşaması, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla daha ferah ve daha güzel bir kent yaratma isteği açısından bir gereksinimdir. Ancak, kentsel dönüşüm, nasıl ele aldığımıza, hangi temelden baktığınıza bağlı bir konudur. Özellikle ülkemizin, dünyanın önemli deprem kuşakları üzerinde bulunduğu, buna karşın yapı stokunun içler açısı durumda olması gerçeğinden hareketle, kentsel dönüşümün sağlıklı uygulanmasının hayati önemde olduğunu vurgulamak istiyorum.

imodivan_aksungurVe yine bizler barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkın vatandaş lehine, sağlıklı, depreme dayanıklı, çevre duyarlılığını gözeten, sosyal kültürel gelişmenin ve dayanışmanın devam ettirileceği koşullarda yapılmasının gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizde kamusal alanların, doğanın, çevrenin talanı; Bölgesel güç olma sevdasıyla başlayan ve iflas eden bir dış politika ve bu politikaları hayata geçirmek adına otoriter, baskıcı bir siyasi yapı mevcuttur.”

İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, 30 Mart 2014’de yapılacak yerel seçimlerde kentler ve yerel yönetimlerin ülke politikalarının doğrudan uygulama alanları olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yerel seçimler sürecini, yerel demokrasi tartışmasının ve kentin yaşadığı sahici sorunların, uygulanabilir çözüm önerilerinin belirleyici olduğu bir zemin yaratılarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Adana yerel anlamda doğru yönetilmemiştir ve çok sayıda sorunları bulunmaktadır; yaşanılabilir bir kent olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Bu kentin insanı yoksuldur, hizmetten mahrumdur. Adana; imarsız, ruhsatsız, denetimsiz, yapılaşması ile çarpık bir kentleşme süreci yaşamaktadır.

İşsizlikte, iş kazası sıralamalarında ön sıralarda yer almaktadır. Adana, sağlıksız kentleşmeye paralel olarak hem konut, hem altyapı, hem de ulaşım konusunda oldukça sıkıntılı bir kenttir.

Kent içi ulaşım, günübirlik lokal düzenlemelerle çözülmeye çalışılmaktadır.

Bilim insanlarının, üniversitelerin, kent içi ulaşım uzmanlarının görüşlerinin aksine, kilitlenen trafik, alt üst geçitlerle aşılmak istenmektedir. Kent içi ulaşımın temel hedefinin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik olması gerekirken, bu gün, bu noktanın hayli uzağında bulunduğumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Metro denilen garabet proje bunun en görünür örneğidir.

Adana, merkezi bütçeden de hak ettiği payı alamamaktadır. 5. Büyük il olan Adana’nın yeri, 2013 yılı kamu yatırımlarında ancak 21. sıradır. Her geçen gün artan sorunlarıyla Adana’da yaşam kalitesi düşmüştür. Yerel yönetimlerin, bu tablonun ortadan kaldırılmasını sağlayacak ve kentimizi daha yaşanılır kılacak çalışmalara yönlenmesi gerektiği tartışılmazdır. İnsanın ve tüm canlıların yaşam alanlarının, doğanın tahribatının her geçen gün arttığı, kentlerin birer piyasa alanına, yerel yönetimlerin birer şirkete dönüştürülmeye çalışıldığı,kentlerin yaşanılmaz hale getirildiği günümüzde; katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışına ihtiyaç vardır.

Biz, kamu yararı gözeten, toplumcu, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyan, cinsiyetçi olmayan, gerçek bir laiklikten yana ve Kürt sorunun demokratik çözümünü benimsemiş yerel yönetim anlayışı istiyoruz. Adaylarımızdan da bunu bekliyoruz.”

imogenel20DEMOKRATİK MEKANİZMALARA ÖZEN GÖSTERDİK

Bakır,İMO Adana Şubesi 19.Dönem Yönetim Kurulu olarak, şube çalışmalarını “mesleki demokratik kitle örgütü’’ olma anlayışı ve sorumluluğu ile sürdürmeyi esas aldıklarını, 2 dönemdir birlikte yol aldığı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlikte, karar alma süreçlerinde demokratik mekanizmaları işletmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Bakır, şöyle konuştu:

“Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul ederek, ülkemizin demokratikleşmesi için çaba sarf ettik. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olma özelliğimizi sürdürürken, ülkemizin ve üyelerimizin çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi amaç edindik. Örgütsel bağımsızlığımızı her koşulda korumaya özen gösterdik. Demokrasi ve emek güçleriyle ortak davranmaya, birlikte eylem ve etkinlik düzenlemeye çaba gösterdik. Ülkemizde, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesini, mevcut kazanımların korunması ve yeni kazanımlar elde edilmesini hedefledik. Ülkemize ve insana karşı sorumluluğumuz; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odamıza karşısorumluluğumuz; mesleki etik kurallara bağlılığımız; doğaya ve çevreye karşı sorumluluğumuz mücadelemize güç verdi.

Nelere karşı durduğumuzu sizinle paylaşmak istiyorum: Ülke kaynaklarının küreselleşen sermaye tarafından talan edilmesine, Kentsel değerlerin rant haline dönüştürülmesine,

Sosyal devlet uygulamalarının ortadan kaldırılmasına, Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi temel hakların paralı ve pahalı olmasına, İşsizliğe, taşeronlaşmaya, güvensizleştirmeye, Mesleki alanlarımızın ulus ötesi sermayenin ihtiyacına göre düzenlenmesine, 12 Eylül Anayasasının hala varlığını koruyor olmasına, Ülkeyi bir korku imparatorluğuna dönüştüren uygulama ve tutuklamalara, Düşüncenin ve örgütlenmenin üzerindeki her türlü engele,

Cumhuriyetle elde edilen kazanımların ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayılmasına,

Farklılıklara tahammül edemeyen, farklı etnik, dinsel, mezhepsel özelliklere sahip insanların bir arada yaşama kültürünü yok etmek isteyenlere, Deprem öncesi, depreme karşıönlemlerini almayan merkezi ve yerel yönetimlere, Deprem tehlikesi üzerinden kentsel dönüşüm projelerini rantsal dönüşüm olarak meşrulaştırma çabalarına, karşı durduk.”

İMO Adana Şubesi Genel Kuruluna Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan, İMO 2. Başkanı Şükrü Erdem, CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Arif Sezer, eski Milletvekili İbrahim Özdiş, CHP İl Başkan yardımcısı Oktay Özbiçer, CHP Çukurova İlçe Başkanı Haşmet Biçer, Adana Tabip Odası Başkanı Aliİhsan Ökten, MMO Adana Şube BaşkanıHüseyin Atıcı, EMO Başkanı Mehmet Mak, Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı Şehmuz Alpaslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Zengin, SES Başkanı Muzaffer Yüksel katıldı.

DEMOKRAT GRUBUN ADAYLARI

İMO Adana Şubesi’nin yarın yapılacak seçimine Çağdaş – Demokrat Mühendisler grubunun tek liste ile gidilmesi bekleniyor. İMO Yeni yönetim kurulu listesinin “Suphi Civelek, Duygu Argunşah, Nazım Biçer, Ahmet Berdan Dinçyürek, Hıdır Çak, Abdullah Ayaydın ve Volkan Engin” den oluştuğu öğrenildi.

imoadana_genelkurul