Hotivi

Dernelere ceza yağdı - Adana UlusAdana Ulus

23 Haziran 2021 - 07:36

Dernelere ceza yağdı

Son Güncelleme :

12 Nisan 2013 - 11:37

ADANA(ULUS)–Adana Valiliği dern ekler yasasını ihlal eden, dernek beyannamesİ vermeyen,  izinsiz lokal açan dernek başkan ve yöneticilerine  İdari Para Cezaları verdi.

adana_valiligiValilik açıklamasında, ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve güçlenmesi adına son yıllarda kayda değer gelişmeler yaşandığı,  sivil toplum bilincinin kabullenilmesi ve sahiplenilmesi noktasında ortak bir sivil toplum bilinci oluştuifade edildi.

İl Dernekler Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin çalışmaları sırasında 1 Ocak 2012- 31 Mart 2013  tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve sonuçları şöyle:

“Dernek adına basılan dernek gelirleri alındı belgelerini 15 gün içersinde bildirmeyen 4 basımevi yöneticilerine,

-Her yıl bir önceki yıla ait dernek beyannamesini Nisan ayı sonuna kadar vermeyen 40 dernek

-Dernek adına edinilen taşınmazı 1 ay içersinde bildirmeyen 6 dernek başkanına,

-Dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri, derneğin adres değişikliğini, dernek organlarında yapılan değişikliği 30 gün içersinde bildirmeyen 36 dernek başkanına,

-İzinsiz lokal açan 47 dernek başkanına,

-Genel kurulu tüzükte belirtilen ay içersinde toplantıya çağırmayan 24 dernek başkanına,

-Derneğe ait defterleri usulüne uygun tutmayan 1 dernek başkanına,

-Adına yetki belgesi düzenlenmeden (yönetim kurulu asil üyeleri hariç) gelir tahsil eden 13 dernek görevlisine,

-İzinsiz yardım toplayan 1 gerçek kişiye,

-Yardım toplama izni alıp kesin hesabı 10 gün içerisinde bildirmeyen 42 kişiye

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun ihlali nedeniyle toplamda 214 kişiye idari para cezası uygulanmıştır.

İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin Dernek Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer ilgililerin idari para cezalarına maruz kalmamaları ve sivil toplum mantalitesinin vücud bulması için bildirimlerin Kanunun tanımış olduğu zaman aralığında Adana Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne dernekler bilgi sistemi (derbis) üzerinden elektronik ortamda veya kağıt ortamında elden bildirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.”

takipçi satın al