Hotivi

Devlet eliyle Kentsel Yağmaya Hayır - Adana UlusAdana Ulus

20 Haziran 2021 - 04:11

Devlet eliyle Kentsel Yağmaya Hayır

Son Güncelleme :

05 Mayıs 2013 - 11:25

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Mimar Erkan Karakaya, Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ’ye bedelsiz verilen arsaya yeni stadyum yapıldığını, iktidarın ise 5 Ocak Stadyumunun yerini Adanalıya sormadan birilerine peşkeş çektiğini öne sürdü, bu uygulamanın devlet eliyle Kentsel yağma olduğunu öne sürdü.

erkan_karakaya15 Ocak Stadyum yerinin bir süreden beri  Adana gündeminde tartışılan konuların başında geldiğine dikkat çeken Erkan Karakaya, Adana’ya yeni yapılacak stadyum karşılığı 5 Ocak Stadyumu yerinin TOKİ’ye devredilmesi sürecinin tam anlamı ile “Kentsel Yağma” olduğunu ve “Devlet eliyle yapılmış arsa spekülatörlüğünden başka bir şey” olmadığını savundu. Mimar Karakaya yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

5 OCAK STADYUMU PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

“İktidarın Adana’ya taahhütleri arasında yer alan yeni stadyum vaadi, sonuçta Adanalının kamusal malının, Adanalıya sorulmadan, üzerine kentin bu bölümünü mahvedecek nitelikte bir imar rantı ile birilerine peşkeş çekilerek satılmasıdır. Bu satıştan elde edilecek önemli gelirin bir kısmı ile yeni stadyum inşaatını yapıp, artan rant gelirinin de TOKİ’nin kendi yandaş yatırımlarına aktarılması hedeflenmektedir. Burada amaç Adana’ya yeni bir stadyum yapmaktan çok Adananın eski stadyum yerinin arsa rantına göz dikmektir. Kaldı ki yeni yapılacak stadyumun arsası da Adana Büyük Şehir belediyesince TOKİ’ye bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

KANUN GÜKMÜNDEKİ KARARNAME ANTİDEMOKRATİK

Çevre ve şehircilik bakanlığından Adana Büyükşehir Belediyesine gönderilen son yazıda, eski stadyum yerinin imarı ile ilgili TOKİ’nin talebi olan Adanalının imar planlarında hiç görmediği bir oranda yüksek yoğunluklu yapı alanı ile, kat sınırı ve zemin oturum sınırı olmayan bir imar tadilatının, bakanlıkça yürürlükteki mevzuata göre zorunlu olan plan bütünlüğüne bakmadan, kimseye sormadan ve Adana’daki süren tartışmaları hiç dinlemeden TKİ’nin talebini  buyurgan bir yazı üslubuyla  ” Bahse konu teklif 644 sayılı Çevre ve Şehircilik bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri ve 3194 sayılı imar kanununun 9. maddesi uyarınca bakanlık makamının 1.4.2013 tarih ve 4980 sayılı olurları ile resen onaylanmıştır. ” denilmektedir. Yazının altına da bir itirazı olan varsa itiraz evrakını bana gönderin diyerek aslında bir şey yapmayacağının da ipuçlarını vermektedir.

AKP iktidarının 2011 yılında meclisi bay-pas ederek çıkarttığı bir kanun hükmündeki kararname ile anti-demokratik bir uygulama olan yerel belediye meclislerinin yetkisini elinden alarak bakanlığın resen plan tadilatı onaylaması tam anlamıyla kanuni olsa bile hukuksuzdur, demokrasi dışı bir uygulamadır. Bu uygulama iktidarın yerel yetkileri ele geçirerek gücü tek elde toplama faşizan girişiminin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Adana belediye meclisleri dışlanmıştır, Adana’daki meslek örgütleri dikkate alınmamıştır, hepsinden önemlisi Adanalı yok sayılmıştır.

ADANA’YA KARŞI BİR KASIT VAR

Kentin en sıkışık bölgelerinden birisinin ortasında yer alan eski stadyum yeri için Adanalının kamusal ihtiyaçları doğrultusunda sosyal amaçlı, değişik fonksiyonlarla kentin geleceğine bir nefes sağlanabilecek iken, burasına gelişmiş ülkelerin artık kent merkezine sokmadığı  AVM’leri  sadece spekülatif rant amaçlı Adana kentinin göbeğine getirmesi, buda yetmiyormuş gibi birde üzerine kat sınırı olmayan kule nitelikli rezidans imarının verilmesi olsa  olsa Adanalıya bir kastın sonucudur diye de düşündürmektedir.

İKTİDARIN YETKİLİLERİ SORUMLULUK ALTINDA

Henüz mevzuat gereği itiraz süresinin sonuçlanmadığı şu günlerde başta Adana’nın Bakanı diye anılan Sayın Ömer Çelik olmak üzere, Adanalının oyları ile milletvekili olmuş iktidar partisinin milletvekillerine, iktidar partisinin il başkanına ve Sayın Valimize bu kentsel yağma temelli Adanalının geleceğini etkileyecek bakanlık menşeyli bu imar hurdacı tadilatının durdurulması için çaba sarf etmelerinin bu kente karşı sorumluluklarının bir parçası olduğunu hatırlatarak, müdahale etmelerini, aksi halde sesiz kalarak bu kentsel yağmaya ortak olacaklarını bunu da Adanalının unutmayacağını kendilerine hatırlatmak isterim.”

 

takipçi satın al