10 yılda kredi kullananlar, dikkat!
Manşet Haber 30.08.2012 21:58:11 0

10 yılda kredi kullananlar, dikkat!

10 yılda kredi kullananlar, dikkat!Konut ve araç kredilerinde en uygun olan kredileri veren
bankalar


Bazı araştırmacılara göre, bankacılık krizi ve tıngır krizi
koşa krizler olarak da ikrar edilmektedir. Bunlar mümasil sebeplere
dayandığından birbirini tetikler. söz gelişi millî paranın kırat kaybetmesi
banka bilançolarını zararlı etkiler. çünkü hayat ve yükümlülükleri değişik vakıf
cinsinden olan bankalarda pozisyon açığı ve bilançolarında vade uyumsuzluğu
oluşur. söz gelişi aktifinde ulusal dünyalık cinsinden saygınlık kullandırımı ve
pasifinde

uygun ev kredisi
namahrem mangiz cinsinden yatırım mevcut bankalarda,
ulusal paranın değeri düştükçe, varlıkların değeri ayrımsız kalırken
yükümlülüklerde artış meydana gelir. örneğin faiz oranlarının yükselmesi
hâlinde, krediler henüz pahalı hâle geldiğinden vezneci bilançoları bozulur ve
borçlu firmaların durumu elan riskli hâle gelir.


öğrenim edilemeyen kredileri düşürmek talip bankalar itibar
musluklarını kısarak kendilerini korumaya çalışırlar. Bu korumacı hâl nedeniyle,
ödeme sıkıntısı calip ama alacağı saygınlık ile varlığını sürdürebilecek
durumdaki işletmeler doğrudan, dengeler ise endirekt olarak menfi etkilenir.
bilinmeyen vakıf cinsinden krediler de, el riskinin artmasından dolayı henüz
pahalı hâle gelir. çok yandan özek Bankasının millî paranın değerini
koruyamayacağı algısı ortaya çıkarsa, millî dünyalık fehamet kaybeder. millî
paranın

banka araç kredileri
ile alay malay bankaların bilançoları henüz da
kötüleşir ve vakıf krizi bankacılık krizini tetikleyerek, sonuçta mali kriz
yaşanması olasılığını artırır Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Bankacılık
sektöründe yaşanan krizler ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır ve bunları çoğu
devir hiç bir nedene dayandırmak kabil değildir. Bununla birlikte, bankacılık
krizlerinin en fena gözlenen nedenleri arasında; banka sermayelerinin yasak
olması, son dönmeyen itibar oranlarının yükselmesi, denetim yetersizliği, döviz
krizi ve faizlerdeki artış mevzi alır. 


Her bir bankacılık krizinin namına için olmakla birlikte,
sektörel ve genel soylu erki nedenleri vardır. Bunlar nedenler başlığı altında
toplanabilir. Nedenler  denetleme ve Düzenlemede iktidarsızlık tutum
sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, saygınlık sisteminin çalışan şekilde
çalışmasını tedariklemek ve mali riskleri bir zamanlar değerlendirebilmek için
bankacılık faaliyetlerinin denetim ve gözetiminin dinamik bir biçimde
gerçekleştirilmesi gerekir. finansal sektörde denetim yetersizliği, er uyartı
mekanizmalarının

en düşük kredi
eksikliği ve sistemin saydam olmaması, finansal krizin
oluşmasına ve yayılmasına yolculuk açan mühim sebeplerdendir. çünkü kanuni
yapıda eksikliklerin olduğu ve durum verilebilirliğin olmadığı bir sistemde,
bankalar sorunlarını gizleyebilir ve nedeniyle mevduat sahipleri kifayetli ve
düz bilgiye ulaşamayabilirler. 
YAZARLAR

38.6° / 24.6°