2013’te 2 milyon ton kömür dağıtılacak
Manşet Haber 1.11.2012 20:01:57 0

2013’te 2 milyon ton kömür dağıtılacak

2013’te 2 milyon ton kömür dağıtılacak

Adana(Ulus)--AK Parti Adana Milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Mehmet Şükrü Erdinç, çiftçi destekleme ve kömür yardımlarının süreceğini, 2013 yılında 2 milyon ton kömür dağıtımının planlandığını açıkladı.
Ünüvar ve Erdinç yazılı açıklamalarında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı görüşmelerinin 26 Kasım tarihine kadar devam edeceğini, süre içerisinde tüm bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın bütçelerinin görüşüleceğini ifade ettiler. Ak parti Adana Milletvekilleri açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler:
“Tarımsal Desteklemeler; 5488 Sayılı Tarım Kanunu ve diğer alt mevzuatlara göre yürütülmektedir.Tarımsal desteklerle ilgili ödeme grupları şunlardır:

Alan Bazlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri
Tarımsal Ürün Desteği (Prim)-Fark Ödemesi
Hayvancılık Desteklemeleri
Tarımsal Sigorta Desteği
Telafi Edici Ödeme Kapsamındaki Tarımsal Desteklemeler
Diğer Tarımsal Amaçlı Desteklemeler
Kırsal Alanda Yatırımların Desteklenmesi

2012 yılı Tarımsal Destekleme bütçesinden, Alan Bazlı Desteklere %29, Fark Ödemelerine (prim) %30, Hayvancılık Desteklerine %29 oranında pay ayrılmıştır.

2012 Tarımsal Destekleme bütçesi başlangıç İtibariyle 7 milyar 180 milyon TL iken Ekim ayı sonu itibariyle 7 milyar 509 milyon TL’ye ulaşmış olup, harcama oranı %92,1’dir.
Buna göre bazı ödeme gruplarının harcama miktarları ise şu şekildedir:

Alan Bazlı Desteklere 2 milyar 166 milyon TL, Fark (prim) ödemelerine 2 milyar 260 milyon TL, Hayvancılık desteklemelerine 1 milyar 940 milyon ödeme olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı Tarımsal Destekleme bütçesi için 8 milyar 975 milyon TL (GAP yatırımları hariç) olarak 2013 Yılı Bütçe Tasarısında planlanmıştır.
Ayrıca tarım alanında destekleme rakamları planlanandan fazla ürün elde edildiği zamanlarda yıl içerisinde ayrıca arttırılmaktadır. Alan bazlı desteklemeler dâhil diğer tüm desteklemelerden kaldırılan ve miktarı düşürülen herhangi bir destekleme grubu bulunmamaktadır.

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere bütçe imkânlarının en üst seviyesinde bir artış sağlanmıştır. 7 milyar 509 milyon TL bütçe baz alındığında 2013 Tarımsal Destekleme Bütçesinin %20 artmış olduğu görülmektedir. (Başlangıç ödeneğine göre ise %25 artış sağlanmıştır.)

Tarımsal Destekleme gruplarında Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ödemesi yoktur. Bu uygulamaya 2007 yılında son verilerek, yerine Mazot-Gübre ve Toprak Analizi Desteği verilmektedir. 2012 yılında bu grup için toplam 1 milyar 373 milyon TL ödeme yapılmış olup, 2013 yılı için planlanan bütçe ise 1 milyar 490 milyon TL’dir.

KÖMÜR YARDIMINI AK PARTİ BAŞLATTI
Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımıza AK Parti Hükümetleri döneminde kömür yardımı yapılmaktadır. 2012 yılı bütçesinde 2 Milyon ton kömür yardımı yapılması planlanmıştı. Ancak 2012 yılı kış şartları çok çetin olunca planlanandan 300 bin ton fazla kömür dağıtılmıştır. 2013 yılı bütçesinde de yine en az 2 milyon ton kömür yardımı yapılması planlanmaktadır. Türkiye Kömür İşletmeleri yıllardır kış şartlarına göre yılda ortalama 2 milyon ton yardım yapmaktadır. Ancak kış şartları yine belirleyici olacaktır. Bu yılda kış şartlarına göre vatandaşlarımıza kömür dağıtımı yapılmaya devam edilecektir.”

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

37.6° / 24.9°