Erkekler de estetiğe önem veriyor
Manşet Haber 17.10.2012 11:38:54 0

Erkekler de estetiğe önem veriyor

Erkekler de estetiğe önem veriyor

Estetik denilince akla doğrudan kadınlar gelse de gerçek aslında hiç de öyle değil. Erkeklerin de estetik operasyonlara en az kadınlar kadar önem verdiğini kaydeden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yavuz, erkeklerin en çok tercih ettiği estetik konuların başında burun düzeltme, dolgu, botoks ve yağ aldırma gibi konuların geldiğini söylüyor.
Prof. Dr. Yavuz’a göre bu estetik operasyonları yaptıran erkeklerin çoğunluğunu ise sanatçılar ya da mankenler değil sıradan erkekler oluşturuyor. Estetiğe en çok önem veren erkeklerin bulunduğu kentler arasında Adana ise en üst sıralarda yer alıyor. Prof. Dr. Metin Yavuz Günaydın Adana Gazetesi’nden Vural Köse’nin konuyla ilgili sorularını yanıtladı:
- Estetik deyince genelde akla kadınlar gelir. Bu yargı doğru mudur? Erkeklerin de estetik kaygıları var mıdır?
Kadınların; estetiğin ve estetik cerrahinin fanatiği olduğu ve adeta bir lokomotif işlevi gördüğü bir gerçek. Ancak toplumdaki sosyo ekonomik ve entelektüel düzeyin gelişmesine paralel olarak, erkeklerin de estetik donanımın nimetlerinden yararlandığını görmekteyiz. Büyük kentlerde; cerrahi olan veya cerrahi olmayan estetik yaklaşımlardan faydalanan erkek bireylerin sayısının, ülkemizde de süratle artmakta olduğunu saptıyoruz. Her geçen gün daha fazla erkek bireyin, estetik cerrahi merkezlerine başvurduğu artık inkar edilemez bir gerçek.
- Erkeklerin estetik merakının altında hangi nedenler yatıyor?
Estetik yaklaşımı, bir iş yatırımı olarak gören erkek bireylerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Düzgün ve bakımlı olmanın, iş hayatındaki performanslarını arttıracağı ve yeni iletişim yolları açacağını düşünen erkekler, artık periyodik olarak estetik merkezlerine başvuruyorlar. Gelecekte, estetik konusunda fanatik olup, metroseksüalitenin sınırlarını zorlayan son derece zarif erkeklerden de bahsetmek mümkün olabilir.
- Estetik genelde ünlülerle anılan bir olgu. Mankenlerin ve sanatçıların estetik yaptırması doğal sayılıyor. Peki, göz önünde olmayan erkekler de bu imkanlardan yararlanabiliyor mu, bununla ilgili bir oran verebilir misiniz?
Göz önünde olan manken, sanatçı hatta görsel medyada yer alan spiker veya sunucu gibi bireylerin iş hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için, fiziksel görünümlerine de dikkat etmeleri ve formlarını korumaları için çaba sarfetmeleri artık neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca sanatçılar, hayranlarının kendilerini görmek istedikleri fiziksel görünüme saygı gösterip, o yönde çaba sarfetmeyi, iş ahlakı konusunda etik bir yaklaşım olarak da değerlendirebilirler. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki bireylerde, yüz ve vücut estetiği konusunda kaygılar başlar. Acaba hayranları kendisini eskisi kadar güzel ve çekici buluyorlar mıdır? İşte bu noktada, zamanı geriye sarmak için arayışlar başlar. Dünyada bilinen ve icat edilmiş olan estetik gelişmelerden yararlanmanın yolları aranır. Hele de bu gelişmeyi bir iş yatırımı olarak değerlendiriyorlarsa, maliyeti ne olursa olsun bu imkanlardan faydalanmanın yolları bulunur. Ancak bu durum vitrinin görünen tarafıdır. Yani sanılır ki sadece vitrinde olarak tanımladığımız erkek popülasyonu, estetiğe meraklıdır ve sadece bu kesim estetik yaptırır. İşin aslı böyle değildir. Aslında estetik sektörünün nimetlerinden yararlanan erkek nüfusu azımsanamayacak kadar fazladır ve her gün daha da artmaktadır.
- Erkekler daha çok hangi konularda estetik için başvuruyorlar?
Estetik yaklaşımı; cerrahi olan yöntemler ve cerrahi olmayan estetik işlemler şeklinde tanımlamamız gerekir. Erkeklerin en sık yaptırdığı estetik ameliyatların başına, “rinoplasti” dediğimiz burun estetik ameliyatlarını rahatlıkla koyabiliriz. Cerrahi olmayan yöntemlerin başında ise, yüze botoks uygulamaları ilk sırayı almaktadır.
- Siz erkek estetiği konusunda hangi alanlarda hizmet vermektesiniz?
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak, cerrahi uygulamalar içerisinde belli başlı ameliyat yöntemleri olarak; burun estetik ameliyatı, göz kapağı estetik ameliyatı, yüz ve boyun germe, kepçe kulak, karın germe, yağ alma, kuşakplasti ve jinekomasti sayılabilir. Cerrahi olmayan yöntemleri ise; dolgu ve botoks uygulamaları ile saça ve yüze PRP uygulamaları şeklinde özetleyebiliriz.
- Adanalıların estetiğe ilgisi konusunda ne diyebilirsiniz?
Gerçekten de Adana, güney bölgesinin erkeklerinin delikanlı ve maço tarzında değerlendirildiği bir kentimiz olarak bilinirdi. Bir şehirde yaşayan bireylerin; toplumun dinamiklerinden, çevrenin baskısından, sosyo ekonomik ve sosyo kültürel entelektüel düzeyden etkilenmemesi mümkün değildir. Bu yüzden estetik cerrahinin sunduğu imkanlardan faydalanmak ihtiyacı, kentlere göre bir miktar farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle Adana’nın günümüzde en azından maço imajının olumlu yönde bir miktar törpülendiği kanısındayım. İstanbul, ülkemizin ve dünyanın en güzel kentlerinden biri olmasının yanısıra, ülkemizde ünlü olarak değerlendirebileceğimiz kişilerin medya vitrininde sıklıkla boy gösterdiği, nadir kentlerden birisidir. Bu bakımdan estetik olan ve olmayan tüm kozmetik yaklaşımların bu kentte daha üst düzeyde gerçekleşmesi rastlantı olarak değerlendirilemez. Adana kenti sanılanın aksine, verdiği imaj açısından İstanbul kenti kadar ince ve narin(!) bir erkek toplumuna sahip olamasa da, estetik imkanlardan yararlanma konusunda, ülkemiz kentleri içerisinde en üst sıralarda yer almaktadır.
- Peki, estetik operasyon geçirmiş erkekler bunu açık yüreklilikle dile getirebiliyorlar mı yoksa birtakım sağlık sorunları nedeniyle estetik yaptırmak zorunda kaldıklarını mı iddia ederler?
Genellikle insanlar, kendileri için bir takım kararlar alırlar ve bu kararları uygularlar, ancak yapılan değişikliğin başkaları tarafından bilinmesinin çok da şart olmadığını düşünürler. Bu durum her iki cins için de geçerlidir. Ancak biraz daha ayrıntıya girecek olursak, erkeklerin; yaptırdıkları estetik ameliyatları pek saklama ihtiyacı görmemesine karşın, botoks, dolgu gibi cerrahi olmayan estetik yaklaşımları saklama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.
- Estetik olan erkeklere eşleri destek veriyor mu?
Bu konuda çok çarpıcı gözlemlerimin olduğunu iddia etmem yerinde olmaz. Çünkü kadınlar bir estetik girişim yaptırmaya karar verdiklerinde, genellikle eşleriyle birlikte hekime başvuruyorlar. Erkekler ise genellikle bu konuda eşlerinden bağımsız hareket etmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden kadınların estetik yönden eşlerini ne ölçüde desteklediğinin belirlenmesi için, ayrıntılı ve geniş kapsamlı bir anketin yardımcı olacağını düşünüyorum.
- Estetik yaptıranların psikolojik olarak problemleri oldukları yönünde yargı doğru mudur?
Eğer kişi kendisini yeterince tanımışsa, kendi içinde iç huzuru yakalamışsa, fiziksel özellikleriyle yüzleşmiş ve sonuçlarını samimi olarak kabul etmişse, artık kendi geleceği için her türlü kararı verme kıvamına gelmiş demektir. Verilecek karar bireyin herhangi bir psikolojik sorunu olduğunun bir göstergesi olamaz. Yani dengeli ve psikolojik sorunları olmayan erkek veya kadın bireyler de, zamanı geldiğinde, kendileri için uygun gördükleri estetik değişim kararlarını rahatlıkla alabilirler ve bu kararlarını hiç kimseden çekinmeden uygulayabilirler.

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

28.4° / 17.3°