5 YILDA 845 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRİLDİ
SİYASET 24.02.2024 22:42:00 0

5 YILDA 845 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta son 5 yılda 845 taşınmazın özelleştirildiğini açıkladı.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta son 5 yılda 845 taşınmazın özelleştirildiğini açıkladı. 

Özelleştirmeleri ekonomide verimliliği artırmak için yaptıklarını ifade eden Bakan Şimşek, aynı süre içinde 43 ilde yürütülen imar planı çalışmaları kapsamında, 212 adet imar planının onaylandığını bildirdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının son 5 yıl içinde uyguladığı özelleştirme çalışmaları ile imar planı değişikliğine yönelik uygulamalarını mercek altına aldı.

CHP Milletvekili Gürer, konuyla ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi: 

“İmar planı yapma yetkisi de bulunan özelleştirme idaresi son beş yılda; yıl yıl kaç kez bu yetkiyi kullanmıştır?

Yetki kullanımı hangi illerde gerçekleşmiştir?

Bu süreçte ne kadar arsa ya da arazi özelleştirilmiş ve plan değişikliği ile satışı sağlanmıştır?

Toplam yıl yıl sağlanan gelir nedir?

2024 yılında özelleştirilecek kamu kurum kuruluşu var mıdır?

Hazine arazisi ya da kamu da arazi satışında, 2024 yılında satışı planlanan alan ve ne kadardır? Hangi ilerdedir?

Özelleştirme ile yapılan satış gelirleri hangi alanlara kullanılmıştır?”

EKONOMİDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK 

İÇİN ÖZELLEŞTİRME YAPILIYORMUŞ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, 

Özelleştirme uygulamalarının temel amacının“ekonomide verimliliği artırmak” olduğunu belirterek, bu çerçevede, özelleştirme kapsam ve programındaki atıl kamu taşınmazlarına azami bir şekilde katma değer katılarak şeffaf ve rekabetçi bir ortamda ekonomiye kazandırıldığını açıkladı

845 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 01.01.2019-31.12.2023 arası 5 yıllık dönemde toplam 845 taşınmaz özelleştirildiğini açıklayan Bakan Şimşek, özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını ifade etti.

ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ, ÖNCELİKLE PERSONELİN 

İŞ KAYBI TAZMİNATI İÇİN KULLANILIYOR

Fonda toplanan gelirlerin hangi amaçla kullanıldığını da açıklayan Bakan Şimşek, “ Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan personele yapılan iş kaybı tazminatı vb. ödemeler ile kapsamdaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verilerek, bu harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına aktarılmaktadır” dedi.

212 İMAR PLANI ONAYLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son beş yıl içinde 43 ilde imar planı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade ederek, 2019- 2023 yılları arasında toplam 212 adet imar planının onaylandığını da açıkladı. 

GÜRER: “KAMU VARLIKLARI TÜKETİLİYOR”

 CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Cumhuriyet dönemindeki tüm kazanımlarımızın 21 yıllık AKP iktidarı döneminde satıldığını belirterek “ 2003 sonra 15 yılda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3.703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6.808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri, toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmişti. Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1.230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD Doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmişti. Bu süreç sonrası 10 şeker fabrikası içinde bulunduğu kamu varlıkları ile binlerce dönüm hazine arazisi de satıldı. Bakan son 5 yılda 845 taşınmazı satıldığını ifade ediyor. Aralarında enerji şirketlerinin de olduğu özelleştirmeler de devam ediyor. Kamu tarafından satılan fabrikaların satış bedellerine bugün aynısı yapmak olası değil, Kamu varlıkları yok edilmesi serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile devletin kamusal varlığını eritiyor.

Enerji şirketi, limanı, fabrikasını ve Kamu varlıklarını yok pahasına satıp 22 yılda bir kamu fabrikası dahi açmazken hazine arazileri dahi satmaya devam ediyor. AKP iktidarından önce oluşmuş kamu varlıkları sata sata bitiremeyen iktidar özelleştirme anlayışı da hız kesmiyor “dedi.


Anahtar Kelimeler: YILDA TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRİLDİ

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

39.9° / 25.3°