Adana mitolojik çağda bile tıp hizmeti verdi
Manşet Haber 30.09.2012 13:50:30 0

Adana mitolojik çağda bile tıp hizmeti verdi

Adana mitolojik çağda bile tıp hizmeti verdi

Adana(Ulus)--TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çukurova Tıp, Sağlık Kurumları ve Turizmi Fuarı çerçevesinde Adana-Osmaniye Tabip Odası 2 Fotoğraf Sergisi ve 2 Panel düzenledi.
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in “Elin, Gözün ve Aklın Birleştiği Yer: Cerrahhane”, ATO Onur Kurulu Üyesi Dr. Haluk Uygur’un “Torosların Nadide Çiçekleri” konulu fotoğraf sergisi izleyenleri adeta büyüledi.
Moderatörlüğünü Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in yaptığı, Dr. Haluk Uygur ve Dr. Mehmet Kobaner’in konuşmacı olduğu “Mitolojik Çağdan Günümüze Adana Tıp Tarihi ve Dünya Tıbbına Yön Veren Çukurova” konulu sunumun ardından Moderatörlüğünü Adana-Osmaniye Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Halit Atik’in yaptığı Dr. Ferdi Tanır, Dr. Ahmet Tohumcu ve Dr. Tamer Karaaslan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Aile Hekimliğinin Getirdikleri: Halk Sağlığı Uzmanı Gözüyle Değerlendirme, Aile Hekimliğinin Toplum Sağlığı Açısından Getirdikleri ve Aile Hekimliği’nin Hekim ve Sağlık Personeli Açısından Getirdikleri” konularına açıklık getirdiler.
4000 YILDIR TEDAVİ HİZMETİ VERİYOR
Panelin açılışında konuşan Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten,”Tıbbın bir büyücülükten öte, bilim dalı olduğunun kabul edilmesi ve hastaların bugün hastane dediğimiz iyileştirme merkezlerine toplanıp tedavi edilmesi Hipokrat ile başlamış olmasına rağmen kadim bir tarihe sahip olan Adana 4000 yıl öncesinden bugüne kadar bu tedavilerin yapıldığı bir sağlık merkezi olmuştur. Çukurova’nın Gılgamış destanıyla başlayan “Tıp” öyküsü, Lokman Hekim, Dioskorides, Puduhepa gibi hekimler, bilim insanları ve yöneticileri ile devam etmiştir. Bu gün olduğu gibi o dönemde de dünyanın birçok yerinden hastanın Adana’ya tedavi için geldiği bilinmektedir. Örneğin Hitit imparatoru Muvattalli ve oğlu Urhiteşup’un tedavi için Adana’ya geldiği tahmin edilmektedir. Günümüzden 2500 yıl önce yaşayan ve hekimlerin babası olan Hipokrat ve dedesi olduğu efsane edilen sağlık tanrısı Aueskulap (Eskülap) anısına Aueskilapion (Eskülap’ın evi) denilen ilk hastanelerden üç tanesinden birisi Adana’nın Yumurtalık İlçesindeki Ayas (Aegea) antik kentinde kurulmuştur. Lokman Hekim ise; Çukurova doğasındaki çiçeklerden, bitkilerden ve öteki doğasal maddelerden ilaçlar yapan, efsanevi-gerçek hekimdir. O da ölümsüzlüğün sırrını bulur, ancak Misis köprüsünde şiddetli bir rüzgâr, formülün yazılı olduğu kâğıt parçasını Lokman Hekimin elinden uçurmuştur” diye konuştu.
TIP VE ECZACILIK KİTABI ADANA’DA YAZILDI
Dünyanın günümüze kadar gelebilmiş en eski Tıp ve Eczacılık kitabının Adana’da yazıldığını söyleyen Dr. Ökten,”Anavarzalı Hekim, Dioskorides’in 13. Yüzyılda yazdığı “Materna Medica” adlı tıbbi ilaçlar kitabı günümüze kadar gelebilmiş en eski Tıp ve Eczacılık kitabıdır. Daha sonra Kitap_ül Haşşaşi adıyla yazılan diğer bir kopyası ise Topkapı Sarayı’ndadır. Dünya’da ve ülkemizde ilk organ nakli Adana’da yapılmıştır. Cosmos ve Damion adlı iki Hıristiyan Çukurovalı hekim tarafından zencinin bir ayağının alınıp bir beyaza nakledilmesi efsanesi bize bu hekimlerin daha sonradan aziz ilan edilip Avrupa’da birçok kiliseye adlarının verilmesi nedeniyle gerçek olabileceğini düşündürmektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Çukurova, bilimsel anlamda da özellikle Tıp tarihi açısından dünya medeniyetine büyük katkıları olmuştur. Görüldüğü gibi en az 4000 yıl önce Çukurova bölgesinin hekimi, sağlık bakanı ve sağlık tanrısı vardır” şeklinde konuştu.

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

16.5° / 10.5°