Bilgili: Daha iyi temsil ve hizmete talibiz
Manşet Haber 17.09.2012 16:19:57 0

Bilgili: Daha iyi temsil ve hizmete talibiz

Bilgili: Daha iyi temsil ve hizmete talibiz

Adana(Ulus)—Adana Barosu’nun 20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa “Hizmet Grubu” olarak aday olan Av.Abbas Bilgili, daha iyi temsil ve hizmet için göreve talip olduklarını açıkladı.
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir’i yönetim kurulu adayları ile ziyaret eden Av. Abbas Bilgili, Adana Barosu’nun diğer Barolar içerisinde önemli bir yere ve konuma sahip olduğunun yadsınamaz olduğunu belirterek, “Bu gerçeğin bilinci içerisinde hareket eden arkadaşlarımızla birlikte Baro yönetimine talip olduk. Baro yönetimi; ciddiyet, samimiyet, sorumluluk, tarafsızlık, deneyim ve dinamizm isteyen bir iştir. “dedi

“Meslekte Hizmet Grubu” olarak, önceliklerinin meslektaşlarının sorunları olduğunu dakkat çeken Bilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“ Bu nedenle Baro yönetimini günlük sokak siyasetinin çok üstünde kabul ettiğimizi özellikle belirtirken, mesleğin ve meslektaşın sorunlarına öncelik verdiğimizi önemle vurgulamak isteriz. Avukatların çok önemli sorunları var. Şu anda 100’ün üzerinde Hukuk Fakültesi açılmış durumda ve yeterli öğretim elemanı kadrosu olmayan okullardan mezunlar verilmektedir. Mezun olanlar 1 yıllık staj döneminden sonra hiçbir sınava tabi olmadan avukatlık ruhsatı almaktadır. Ruhsatını yeni almış meslektaşlarımızın önemli bir kısmı büro açmakta zorlanmaktadır. Bir başka avukatın yanında çalışmak isteyip de iş bulamayan çok sayıda meslektaşımız mevcuttur. Bu durum bizleri düşündürmekte ve sorunların çözümü noktasında meslektaşlarımız beklenti içerisine girmektedir. Her şeyden önce hukuk eğitiminin ciddiyetle ele alınması ve yeterli kadrosu ve alt yapısı olmayan fakültelerin açılmasına izin verilmemelidir. Mezunların staj öncesi ve staj sonrasında ciddi bir sınavdan geçirilmesi gerekmektedir. Mesleğin onur ve saygınlığı için bunlar önemli koşullardır.

Son zamanlarda yapılan bazı yasal değişiklikler ile avukatların çalışma alanları giderek daraltılmakta ve zorlaştırılmaktadır. Avukatlık Yasası’nın günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek çağdaş gereksinimlere cevap verecek duruma getirilmesi gerekmektedir. Yargının üç eşit ayağından biri olan savunmanın temsilcisi avukatlar, yargı bürokrasisi tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir. Saydığımız bu sorunlar, çok sayıdaki sorunlardan sadece bir kaçıdır. Baro yönetiminde söz sahibi olduğumuz takdirde, mesleki sorunları çözmeye odaklanacağımızı önemle vurgulamak istiyoruz.

Herkesin siyasal düşünce, felsefi kanaat, ideolojik görüş ve inanç bağlamındaki tutumları bizim için saygıya değerdir. Ancak, bu konularda tarafsız olduğumuzu ve hiçbir ayrımcılığın yanında olmayacağımızı, kucaklayıcı ve kapsayıcı olacağımızı belirtmek isteriz.

Temel kriterimiz hukukun üstünlüğü olduğundan, hangi egemen güçten gelirse gelsin, hukuksuzluğa karşı dik duracağımızı şimdiden belirtiriz. Çağdaş hukukun vazgeçilmez ilkesi olan “kuvvetler ayrılığı” ilkesinden taviz verilmemesi gerekir, çünkü bu ilke yargının bağımsız ve tarafsızlığının da garantisi anlamına gelir. İktidarı elinde tutanlar, yargının bağımsız ve tarafsızlığından çoğu zaman hoşnut olmamışlardır. Bu nedenle de kuvveler ayrılığı ilkesini zedeleyecek şekilde yargıyı kuşatma eğiliminde olmuşlardır. Bizler birer hukukçu olarak egemen güçlerin bu tür hukuksuzluklarının her zaman karşısında olacağız ve Baro olarak da karşısında bir duruş sergileyeceğiz. İyiden, güzelden ve doğrudan yana olamayan tüm tutum ve davranışlara muhalif olacağımızı da önemle vurgulamak ihtiyacını duyuyoruz.

Adliye koridorlarında, meslektaşlarımızla birlikte aynı havayı solumak ve aynı ortamı paylaşmak bize mutluluk vermektedir. Sorunlarımızı hep birlikte, dayanışma ve paylaşımla çözeceğimize inanıyoruz. “


YAZARLAR

36.3° / 23.2°