Büyükşehir Patkmetre için ne dedi?
Manşet Haber 2.12.2012 20:40:09 0

Büyükşehir Patkmetre için ne dedi?

Büyükşehir Patkmetre için ne dedi?

Adana(Ulus)--Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı, son günlerde kamuoyunu meşgul eden parkmetre uygulaması ile tartışmalara son verecek bir açıklama yaptı.

Açıklamada; İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçelerin şekli ve usuli eksiklerden kaynaklandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı’nın imzasını bekleyen yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle konunun yeniden değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bakım ve onarımı Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda bulunan 7 adet cadde ve bulvar üzerindeki 681 araçlık park yerinin ihale etmek kaydıyla 15/12/2014 tarihine kadar Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ne tahsisine ilişkin 30/11/2011 tarih ve 252 sayılı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Adana 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Açılan dava ile ilgili olarak anılan mahkeme; Belediye meclis kararındaki şekli eksiklikler nedeniyle söz konusu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bahse konu mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin kararındaki usuli eksikliklere ilişkin olup, Büyükşehir Belediyesinin park yeri ihale etme yetkisinin bulunmaması ya da parkmetre uygulaması ile ilgili değildir. Mahkeme kararının kaldırılması amacıyla Adana Bölge İdare Mahkemesine başvurulmuştur. Konu ile ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, belirtilen yer ve bölgelerde verilen parkmetre hizmeti kesintisiz olarak sürecektir.

Ayrıca mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan işlem, T.B.M.M.’de kabul edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulan “Büyükşehir Belediye Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı’nın 10. Maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme yürürlüğe girdiğinde mahkeme kararındaki hukuka aykırı bulunan hususlar ortadan kalmış olacaktır. Durum yeniden incelenecek ve değerlendirilecektir. “

YAZARLAR

40.9° / 23.3°