CHP İl yönetimi de Çukurova kongre istemini reddetti
Manşet Haber 22.08.2012 11:03:58 0

CHP İl yönetimi de Çukurova kongre istemini reddetti

CHP İl yönetimi de Çukurova kongre istemini reddetti

CHP Çukurova İlçe örgütünde olağan üstü kongre istemi CHP İl Örgütünde oy çokluğu ile ret edildi.

16 Ağustos 2012 Günü yapılan İl Yönetim Kurulundan çıkan gerekçeli ret kararında parti tüzüğünün uygulandığı vurgulanarak şu görüşlere yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çukurova İlçe Başkanlığına yapılan ve belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda seçimli Olağan üstü İlçe Kongresi toplanmasına yönelik müracaata ilişkin olarak,  Çukurova İlçe Başkanlığının 02.08.2012 tarih ve 1097/2012 sayılı talebin reddine dair verilen kararına karşı İl Başkanlığına 06.08.2012 tarih ve 2012 /629-42 sayılı dilekçe ile verilen itiraz üzerine konunun İl Yönetim Kurulunda yapılan görüşmesinde;

Düzenlemesi talep edilen Olağanüstü İlçe Kongresine yönelik olarak isteyenlerce belirlenen gündem maddelerinin ‘’Seçimler (1İlçe Başkanı,16 asil ve 16 yedek olmak üzere İlçe Yönetim kurulunun seçimi) ile ‘’149 İl delegesi seçilmesi ‘’maddelerini içermesine; karşısında, Parti tüzüğünün 49.maddesinin2-3 fıkralarında; ‘’Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Bu kongrelerde gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılmaz. Ancak olağanüstü kongre isteyenlerin sayısı kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise, olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde seçim yapılabilir, hükmü yer almaktadır.

1) İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu seçimi gündemi yönünden;

Parti tüzüğünün 49/3. maddesi uyarınca; seçim gündeminin kongre tarafından yerine getirebilmesi için öncelikle güven oylaması sonucunda İlçe yönetiminin düşürülmesi halinde yeni İlçe yönetimi seçim gündemine geçirilebilecektir. Bu nedenle güven oylaması gündem maddesi yer almayan seçimli olağanüstü kongrenin gerçekleştirilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

2) İl delegelerinin seçimi gündemi yönünden;

Parti tüzüğünün 48 / C-3. maddesi ile ‘’Delegelerin kongre süresi, seçildikleri kongreyi izleyen olağan kongreye kadardır. Delegelerin görevi, yenileri seçilinceye kadar devem eder’’hükmüne yer verilmiştir.

Olağan İlçe kongresinde belirlenen delegelerin görev sürelerinin bir sonraki olağan kongreye kadar devam edeceği Parti tüzüğünün emredici hükmüdür. Olağanüstü kongreler ile olağan kongrelerde seçilmiş delegelerin yerine yeniden seçim yapılması talep ve gündemi Parti Tüzüğüne açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Yukarıda yer alan gerekçelerler, Cumhuriyet Halk Partisi Çukurova İlçe Başkanlığına verilen, Çukurova İlçe Olağanüstü Kongresinin toplanılması talebinin reddine dair kararın karşı itirazının, gündem maddelerinin bu haliyle Parti Tüzüğüne aykırılık oluşturması karşısında İl Yönetim Kurulunun 16.08.2012 tarihinde yapılan toplantısında toplantıya katılan 26 yönetim kurulu üyesinden 25’inin (yirmi beş)’’ret’’ ve 1(Bir) üyenin kabul oyu karşısında oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

YAZARLAR

19.5° / 8.9°