Demirçalı, Adana için meclis araştırması açılmasını istedi
Manşet Haber 16.10.2012 12:22:16 0

Demirçalı, Adana için meclis araştırması açılmasını istedi

Demirçalı, Adana için meclis araştırması açılmasını istedi

Adana(Ulus)--CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, TBMM Başkanlığı’ndan, Adana’nın kent içi trafik ve ulaşım sorunlarının tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi için meclis araştırması açılmasını istedi. Demirçalı, Türkiye’nin eşsiz kentlerinden biri olan Adana’nın sorunlarına kalıcı çözümler bulunmasını isteyerek, “İnsanın kent yaşamından mutlu ve huzurlu olması sağlanmalı ve kent merkezleri insan odaklı hale getirilmelidir. Bu kentin ilgiye ihtiyacı var. “ dedi.
Demirçalı, TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, “Adana’nın kent içi trafik ve ulaşım sorunların tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi için Anayasa’nın 98. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. Ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını” isted.
CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, TBMM Başkanlığı’na yaptığı başvuruda meclis araştırması gerekçelerini şöyle sıraladı:
“Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne de yansımaktadır. Kentleşme oranı toplumun ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin bir göstergesi olarak görülebilir; ancak planlı kentleşme, mevcut altyapısıyla, taşıma altyapısıyla bir bütündür. Bu nedenle ulaşım ve onun bir parçası olan trafikle ilgili yapılacak planlamalar ve çözüm önerileri de bir bütünlük içerisinde olmak zorundadır.

Devletlerin temel görevi, ekonomik ve toplumsal gelişmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ulaşım kapasitesini yaratabilmek, günün koşullarına ülke ve toplum çıkarlarına uygun taşıma sistemlerini kurmak ve koordine etmektir.

Adana 2008 yılında ‘yaşanabilir kentler’ sıralamasında 45. iken, 2011 yılında 55. sıraya kadar geriledi. Bunun nedeni açık; bir türlü çözülemeyen, gittikçe içinden çıkılamayan trafik sorunu neden olmaktadır.

ULAŞIM SORUNU KRONİKLEŞTİ
Adanalı için tam bir işkenceye dönüşen ulaşım sorunu kronikleşmiş vaziyettedir. Kent içi ulaşım konusunda mevcut yaklaşım ve uygulamalar Adana Ulaşım Master Planı olmayışından dolayı daha çok günü kurtarmak, lokal çözümler üretmekle sınırlıdır. Bilinmektedir ki, kent içi ulaşımı içinden çıkılmaz bir hale getiren lokalize edilen uygulamalardır.

İlimizde giderek ıstıraba dönüşen, içinden çıkılmaz bir hal alan kent içi ulaşım sorununun çözümünde, kentte yaşayanların etkin katılımı ile belirlenen, önceliklere ve ihtiyaçlara dayalı bir yöntem hiç denenmediğinden sorun çığ gibi büyümektedir.

MODERN TOPLU TAŞIMA ŞART
Çözümün daha çok yol ve kavşaktan değil, insanları gidecekleri noktalara eriştirebilecek iyi ve modern bir toplu taşıma sisteminde olduğunu anlamalıyız. Yani, problemi doğru belirlemek ve çözümü de ona bağlı olarak doğru yerlerde aramalıyız. Bu sayede, şehirlerimizi daha fazla asfalta ve yola boğmadan daha yaşanabilir hale getirebileceğiz.
TRAFİK EN ÖNCELİKLİ SORUN

Günlük yaşantının en az 3-5 saatini trafikte harcayan insanlar; trafikte geçirdikleri bu sürenin hızlı, konforlu, emniyetli, ekonomik ve daha kısa olması için bir arayış içerisindedirler. Ayrıca trafik alt yapısında ve kamuoyundaki trafik bilincinde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle trafik, Adana’nın en öncelikli çözülmesi gereken sorunlarının başında yer almaktadır.

MOTORLU ARAÇ SAYISI 419 BİN
İşin acı yönü bu kaosu arttırıcı yönde çok hızlı ve önlenemeyen daha doğrusu önlenmesi için bilimsel hiçbir önlem alınmayan, yeni vasıtaların trafiğe çıkma yoğunluğu da konuyu gittikçe Çözümsüzlüğe itmektedir. Trafik Tescil şubesi verilerine göre Adana kent merkezindeki tescilli motorlu araç sayısı 31 Temmuz tarihi itibariyle 419 bin 422 oldu. Merkez dışında kalan ilçelerdeki araç sayısı ise 82 bin 739 oldu

Her gün yüzlerce yeni aracın trafiğe çıkacağı göz önüne alındığında, yapılacak yeni altgeçitlerin, kavşakların, kaldırımların, otoparkların, yeni yolların bir işe yaramayacağı aşikârdır.

TRAFİK GEÇİCİ YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLEMEDİ
Demek ki trafik sorunu geçici yöntemlerle çözülmemiştir ve çözüm beklemektedir. Bu önemli sorun çözüme kavuşturulmadığı sürece her gün beşerî, ekonomik, psikolojik ve sosyal kayıplarımızın nelere mâl olduğu herkesin malumudur. Öyleyse, diğer önemli sorunlarımızla beraber trafik sorunu da bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. İnsanın kent yaşamından mutlu ve huzurlu olması sağlanmalı ve kent merkezleri insan odaklı hale getirilmelidir. Bu kentin ilgiye ihtiyacı var. Tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin eşsiz kentlerinden biri olan ilin sorunları meclise taşınmalı ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunmalıdır.”

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

28.4° / 19.2°