Demirçalı: Çağdaş, demokratik Türkiye ancak örgütlü toplumla mümkün olur
Manşet Haber 14.11.2012 10:57:27 0

Demirçalı: Çağdaş, demokratik Türkiye ancak örgütlü toplumla mümkün olur

Demirçalı: Çağdaş, demokratik Türkiye ancak örgütlü toplumla mümkün olur

Adana(Ulus)-- CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, toplumumuzda yaşayan bireylerin bilinçlendirilmesi ve güçlü toplum yaratılması için, gücünü anayasadan alan meslek örgütleri, sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının önemli olduğunu söylediBirlik ve beraberliğin duygusunun, sorunların çözümünde bir şart olduğuna inanan bir siyasetçi olduğunu ifade eden CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Adana’daki, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından TBMM’de, yasama ve denetleme faaliyetlerinde destek istedi, gelecek öneriler ve talepler noktasında çalışmalarını yürütmek istediğini kaydetti. Demirçalı, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşların başkanlarına gönderdiği mektupta şöyle dedi:

DÜŞÜNCELER RAHATÇA İFADE EDİLEBİLMELİ

“Ülkemizde demokrasinin tam olarak oturmasını istiyorsak, devlet dışı sivil örgütlü yapılara gereken önemin verilmesi olmazsa olmaz bir kuraldır. Demokrasinin en büyük göstergesi, siyasete katılım ve insanların kendi düşündüklerini rahatça söyleyebilmesi ve bunu örgütlü bir şekilde talep edebilmesidir.

Devlet dışı bu örgütlü yapılar devletin görevini yapmazlar. STK‘lar devletin var olmadığı, boşluk bıraktığı alanları doldururlar. Bu örgütler temsil ettikleri toplum kesimi adına devleti denetler ve yeri geldiğinde de hesap sorarlar.

SİVİL İNSİYATİFLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Bizim gibi demokrasinin kurum ve kurallarının tam olarak oturmamış olduğu ülkelerde, sorumluluk üstlenen, katılımcı ve aktif sivil insiyatiflere çok iş düşmektedir. Örgütlü yapıdaki STK’lar kamu yönetimi üzerinde halkın denetimi olacak ve böylece kamusal faaliyetlerde saydamlık sağlanacaktır. Kuşkusuz böyle bir yapı dışa kapalı ve basiretsiz bir idarenin hem nedeni hem sonucu olacaktır.

Anayasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir Ancak demokratik nitelemesine karşın, halkın yönetime katılma hakkını yeterince kullanamadığı hepimiz tarafından görülmektedir Siyasal Partiler Yasası ve Seçim Yasaları nedeniyle, halk iradesi TBMM’ne tam olarak yansımamaktadır Halkın özgür iradesini tam temsil edemeyen ve dolayısıyla bir temsil krizi yaşayan Parlamento, hükümet üzerinde gerekli siyasal denetimi de sağlamakta da zorlanmaktadır.

İKTİDAR BİAT İSTİYOR

Türkiye’de örgütlü yapıların zaten sınırlı olan özerkliği, mevcut iktidarının baskıcı politikaları nedeniyle hızla erozyona uğramaktadır. Bürokraside, yerel yönetimlerde, medya ve iş dünyasında muhaliflerini sindirmeye çalışan iktidar, tüm örgütlü yapıları da kendisine biat etmeye zorlamaktadır.

AKP’nin tekelci zihniyeti, farklı toplum katmanlarına sahip olan sivil örgütlü yapıları, yoğun yaftalama politikaları ile kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. AKP iktidarı, her türlü yıldırma ve taciz taktiğiyle bu kuruluşları çalışamaz hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu örgütlü yapılar AKP’nin güdümüne girmek ya da “bertaraf olmak” ikilemi ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar.

ÇAĞDAŞ DEMOKRASİYE ÖRGÜTLÜ TOPLUMLA ULAŞILIR

Oysa çağdaş, demokratik bir Türkiye ancak örgütlü toplum ile mümkün olacaktır. Bu hedef doğrultusunda, Adana ilimizde sivil toplumu güçlendirmek, meslek odalarını uzmanlıkları doğrultusunda çekinmeden doğruları söyleyebilmesi, sendikalarımızın özgürce haklarını talep edebilmesi için, mevzuatı dönüştürmeye ve kurumsal destek sağlamaya yönelik politikaları birlikte oluşturup, birlikte hareket ederek gerçekleştirmeliyiz.

 

Bu süreçte, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının, kendilerini ilgilendiren kararların alınma sürecine etkin olarak dâhil olabilmesi için üzerime düşen görev ne ise yapmaya hazır olduğumu belirtir, TBMM’de, yasama ve denetleme faaliyetlerimde sizlerden gelecek olan öneriler ve talepler noktasında çalışmalarımı yürütmek istiyorum.”

 


YAZARLAR

19.5° / 8.9°