Demirçalı’dan askerler için kanun teklifi
Manşet Haber 4.10.2012 23:42:15 0

Demirçalı’dan askerler için kanun teklifi

Demirçalı’dan askerler için kanun teklifi

Adana(Ulus)--CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, askerlik görevi nedeniyle işinden ayrılarak kıdem tazminatı hak eden çalışanların aynı zaman da işsizlik maaşı almalarına da olanak sağlaması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.
Ali Demirçalı, 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı işsizlik Sigortası kanun teklifi gerekçesiyle TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi gerekçesinde şöyle dedi:
“Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri işsizliktir. TÜİK verilerine göre Ülkemizde her 4 gençten biri işsiz durumdadır. Bu gerçek doğrultusunda Sosyal Devlet olmanın gereği olarak 1999 yılında, 4447 sayılı yasa ile kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu 01.06.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kendi istek ve kusuru dışındaki nedenlerle işini kaybedenlerin en azından bir süreliğine, asgari düzeyde bir gelire sahip olmaları amacıyla 'İşsizlik Sigortası Fonu' kurulmuştur. Ancak, Kurulmuş olan fonda biriken miktarın artmasına rağmen, bu fondan yararlanan işçi sayısı her geçen gün azalmaktadır. Azalmanın nedeni işsizlik oranının düşmesinden değil, işsizlik fonundan yararlanma koşullarının zorluğudur. Bu zorluklardan nasibini muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek için işinden ayrılmak zorunda kalan gençlerde yaşamaktadır.
Muvazzaf askerlik görevlerini yerine getirmek için askere alınan, iş kanununa göre çalışan gençler Kanun gereği, kıdem tazminatı haklarından yararlanmalarına rağmen, işsizlik maaşı uygulamasından yararlanmamaktadırlar.
Hizmet akitleri, askerlik hizmetleri gerekçesiyle fesih edilen gençler, kanundan doğan haklarını, emsalleri gibi aynı zamanda kullanamamakta, ancak askerlik hizmeti sona erdikten sonra koşullar uygun ise bu haktan yararlanabilmektedirler. Kanun bu haliyle uygulanmaya devam ederse anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturmaya devam edecektir.
İşinden ayrılmak durumunda kalan, bu süre zarfında ailesine, kendisine ve bakmakla yükümlü olan kişilere karşı sorumluluklarını yerine getiremeyen, zorunlu olarak iş kaybına uğramış milyonlarca yurttaşın, işsizlik ödeneğine askerlik görevini yerine getirirken ihtiyaçları her zamankinden daha çok bulunmaktadır. Askerlik hizmeti sonrasında, iş bulma şansının olması ve eski iş yerinde yeniden çalışma olanağı bulunduğundan, fonda biriken parasını, hizmet sözleşmesi muvazzaf askerlik görevi nedeniyle fesih edildiği süreçte kullanabilmesi gerekmektedir.
4457 sayılı kanuna ilave madde konularaktan, askerlik görevi nedeniyle işinden ayrılarak kıdem tazminatı hak eden çalışanların aynı zaman da işsizlik maaşı almalarına da olanak sağlaması için düşünülmüştür.”
CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın değişmesini istediği kanun maddelerinin gerekçeleri şöyle:
“MADDE 1-Bu kanun uyarınca sigortalı sayılan, Muazzaf askerlik hizmetleri gereği, hizmet sözleşmeleri sona eren askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapacak olanlar ile yedek subay okulu öğrencilerinin, işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanmaları amaçlanmıştır.
MADDE 2-Yürürlük maddesidir.
MADDE 3-Yürütme maddesidir.
4447 sayılı Kanun Teklifi
MADDE 1- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 51.maddesine (h) bendi eklenmiştir.
1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar Kanunu gereği, Muvazzaf askerlik hizmetlerini yerine getirmek için, hizmet sözleşmeleri sona eren, Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapacak olanlar ile yedek subay okulu öğrencilerinin, işsizlik ödeneğinden yararlanmaya, fesih işleminden sonra hak kazanırlar.
MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3-Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

37.6° / 24.9°