Demokrasi kültürünü oluşturmak zorundayız
Manşet Haber 19.01.2013 16:33:34 0

Demokrasi kültürünü oluşturmak zorundayız

Demokrasi kültürünü oluşturmak zorundayız

mengucek_citirikbaroAdana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi’nin konuğu oldu.

“Barolar ve Toplumsal İşlevler’” konulu konferans veren  Baro Başkanı Av. Çıtırık, İstanbul ve İzmir’de avukatlara yönelik yapılan aramalar ve gözaltıların hukuksuzluğuna değindi. Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık, Türkiye’de hukuk ve adalete olan güvenin azalmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Avukatlık Yasasının 76. Maddesine göre; Hukukun üstünlüğü insan haklarını korumak, geliştirmek ve savunmak meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri içerisinde sadece barolara verilmiştir. Yaşam hakkı da insan hakkının bir alt kategorisidir. Barolar bu konuda da mücadele edeceklerdir. Adalet duygusunun çok ciddi kaybolduğu bugünlerde barolara büyük görev düşmektedir. Ülkemizde son günlerde Sivil toplum örgütünün sorumluluğu fonksiyonu neyse bunu en iyi şekilde yerine getirecek olanlardan biri de Barolardır. Yanlış bir algılama, uygulama ve gelenek var. Barolar herhangi bir partinin siyasi düşüncenin ne yandaşı ne de karşıtı olmalıdır. Herhangi bir siyasi partinin ne ön bahçesi olmalıdır ne de arka bahçesi olmalı. Kural ve kurumlarıyla işleyen demokrasilerde hukukun üstünlüğü anlam ifade eder. Demokrasi kültürünü oluşturmak ve güçlendirmek baroların görevidir.”

Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, kuvvetler ayrılığı konusunda ise şunları söyledi: “Demokrasinin, hukuk devletinin, birey-yurttaşın hak ve özgürlüklerinin güvencesi kuvvetler ayrılığıdır. Ülkemizde üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünü sağlayıp yaşama geçireceklerini iddia edenlerin, 'ileri demokrasi' uygulamalarıyla rejimi daha da demokratikleştirmekten dem vuranların, Anayasa üzerine yemin edip, Anayasa'ya bağlı kalma yükümlülüğü bulunanların kendi ideolojik amaçları doğrultusunda açıklamaları kaygı verici ve rahatsız edicidir. Aynı zamanda siyasi iktidarın önerdiği 'Türk usulü Başkancı' sistemle arzulananın otoriter-totaliter rejim olduğu görülmektedir”

ADLİ YARDIM BÜTÇESİ YETERSİZ

Baro Başkanı Av. Çıtırık, hakkı ihlal edilen kişi için adalete erimişin önemli olduğunun altını çizdi. Av. Çıtırık, “Adalete erişim insan haklarının korunması ve uygulanması bakımından anlam taşır. Adalete erişim, sosyal-hukuk devletinin gereğidir. Ülkemizde maalesef adli yardım sisteminin yokluğu veya iyi işlememesi, okur-yazarlığın bulunmaması, dil sorunu, adalet sistemine duyulan güvensizlik, yasal sürenin işlemesindeki aksaklıklar, hukuk sistemindeki hantallıklar gibi sorunlar bulunmaktadır.  Adli yardımın kaynağına baktığımızda zaman öncelikle; Anayasal dayanağı 36. madde olan 'Herkes meşru vasıta ve yollardan hem davacı hem de davalı olma hakkına sahiptir.' diyen maddedir. Yargılamak bir kamu hizmetidir. Çok önemli ama öyle büyük bir bütçesi yok. Bu yardımın gerçek hak sahiplerine ulaşması lazım” diye konuştu.

Av. Çıtırık, milli irade ile seçilen milletvekillerinin tutukluluğunun devam etmesi, 78 gazetecinin ifade ve düşüncelerinden dolayı, binlerce öğrencinin ‘parasız eğitim’ için eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını, KCK dosyaları ve avukatların gözaltı ve tutuklanmalarının Türkiye’ye yakışmadığını ifade etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sıtkı Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşların da izlediği konferansta Baro Başkanı Av. Çıtırık, yöneltilen soruları da yanıtladı. ÇÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu, katkılarından dolayı Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık’a teşekkür etti.

YAZARLAR

19.5° / 8.9°