Depreme karşı teknik eğitim
Manşet Haber 8.02.2013 11:31:27 0

Depreme karşı teknik eğitim

Depreme karşı teknik eğitim

tatar_deprem JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Ülkemizin %95’inin deprem bölgesinde bulunduğunu, bu yüzden de teknik eğitimin şart olduğunu söyledi.

Eğitimin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamak adına kaçınılmaz bir olgu olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, şöyle konuştu:

”Ülkemizin %95’inin deprem bölgesinde olması biz sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizde gerçekleşen planlamalarda  (yeni yerleşim alanlarının seçimi, maden aramaları, baraj, gölet, otoyol, köprü, viyadük, sanayi yapıları, havaalanı, liman, metro, bina v.b. mühendislik yapıları) görev alacak meslektaşlarımız daha donanımlı ve bilgili olmalıdır.”

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak üyelerinin eğitimine büyük önem verdiklerini, seminerlerle eğitime destek olduklarını belirten Tatar,  imar planlarında da depremin dikkate alınmasını istedi. Tatar, ”Başta deprem olmak üzere, heyelan, çığ/kaya düşmesi, su baskını gibi doğa olayları, bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik verilerinden yoksun imar planları, mühendislik hizmeti görmemiş düşük standartlardaki yapı üretimi ve denetimi süreci ile uygulanan rant politikaları sonucu insani, sosyal ve ekonomik yıkımlara dönüşmektedir. Her platformda dile getirdiğimiz gibi; Stratejik Afet Eylem Planı hazırlanmalı, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 7269 Sayılı Afetler Kanunu ve 4709 sayılı Yapı Denetimi Kanunu değiştirilmeli, Türkiye Jeolojik Araştırmalar Kurumu kurulmalı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yeniden yapılandırılarak ‘Afet Müsteşarlığı’ oluşturulmalı, bölgesel planlardan uygulama imar planına kadar tüm planlama süreç ve kademelerinde, yerleşim ve gelişim stratejisine esas olacak çalışmalarda ‘Jeolojik - Jeoteknik’ çalışmalar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

37.6° / 24.9°