Dokunulmazlık güç olmamalı
Manşet Haber 1.12.2012 15:47:04 0

Dokunulmazlık güç olmamalı

Dokunulmazlık güç olmamalı

Adana(Ulus)--Baro Başkan Av.Mengücek Gazi Çıtırık, dokunulmazlığın, siyasi iktidarların ellerinde yeri geldiğinde kullanabilecekleri bir güç olmaması gerektiğini söyledi.

Son günlerde siyasette milletvekillerinin dokunulmazlığının siyasi iktidar tarafından sıkça gündeme getirildiğine dikkat çeken Baro Başkanı Çıtırık, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“1982 Anayasasının 83. Maddesi yasama dokunulmazlığını düzenlemektir. Yasama sorumsuzluğu ile amaçlanan milletvekillerinin temsil görevlerini hukuki ve cezai yaptırımlardan çekinmeksizin yerine getirmelerini sağlamaktır. Böylelikle, TBMM üyeleri meclis çalışmalarında oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden o oturumdaki Başkanlık Divanı teklifi üzerine meclis üyeleri başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacaklarına dair 83. Maddenin 1.fıkrası aslında yasama sorumsuzluğunu düzenlemektedir. 83. Maddenin 2’inci ve devamındaki fıkrasında ise düzenlenen yasama dokunulmazlığıdır.

“Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.  Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.  Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.”

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonunda çeşitli milletvekilleri hakkında bekleyen dokunulmazlık tezkerelerinin gündeme alınması, siyasi iktidar tarafından sıkça tekrar edilir hale gelmiştir. Parlamento’da çok sayıda milletvekili hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle dokunulmazlık fezlekesi bulunmaktadır. Bugüne kadar genel uygulama, fezlekelerin dönem sonuna bırakılmasıdır.  Ancak, siyasi iktidarın yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılan dokunulmazlıkların birtakım dosyalara indirgenmesidir.  Bu şekilde bir çalışma yürütülmesi de düşündürücüdür.

Dokunulmazlıkların kaldırılması konusu, siyasi iktidarların ellerinde yeri geldiğinde sayısal çoğunluklarına göre kullanabilecekleri bir güç olmamalıdır.

Dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili yıllardır devam eden tartışmalara rağmen hiçbir somut adım atılamamış ve Anayasa’da da bu konuda bir değişiklik yapılamamıştır. Ya geçmişte olduğu gibi dokunulmazlık dosyaları dönem sonuna bırakılmalı ya da sadece kürsü dokunulmazlığı şeklinde (yasama sorumsuzluğu) düzenlemeye gidilmelidir.”

 

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

16.5° / 10.5°