EMO: Toplumsal mücadelede kararlıyız
Manşet Haber 26.12.2012 16:31:22 0

EMO: Toplumsal mücadelede kararlıyız

EMO: Toplumsal mücadelede kararlıyız

emo_kurs6Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi yönetim kurulu, özelleştirme ve yolsuzluklara karşı mücadeleyi daha güçlü sürdürmeye çalışacaklarını bildirerek, “Özgür ve demokratik bir Türkiye özlemiyle, emekten ve halktan yana mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.” görüşü savunuldu.

EMO’nun kuruluşunun 58. Yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Adana Şubesi Yönetim Kurulu, mühendislik mesleğinin gelişimi ve bilimin kamu yararına kullanılmasında öncülük yapan EMO’nun önümüzdeki yıllarda da TMMOB ve bağlı odaları ile birlikte kamu yararını temel alarak bilimsel özgürlüğü rehber edinen bir anlayış içerisinde, onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edeceği ifade edildi.  Açıklamada şu görüşlere yer verdi:

 

“Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal mühendislerinden oluşan 45 bini aşkın üyesi, 14 şubesi, 112 il ve ilçe temsilciliği, 170 işyeri temsilciliği, yüzlerce bilimsel yayını ve 200 çalışanı ile EMO, ülkenin her yerinde 1954‘den beri emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir.

TMMOB ve odalarının yürüttüğü mücadeleden rahatsız olan AKP iktidarı, hazırladığı bir torba yasa taslağı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası‘nı değiştirmeye hazırlanmaktadır. TMMOB ve Oda örgütlülüklerimiz kapalı kapılar ardında yapılan yasa değişikliği hazırlıkları ile yok edilmek, kamu yararına yerine iktidar yararını gözetmesi için ele geçirilmek istenmektedir.

TMMOB‘yi parçalayarak yağma ve talan politikalarının engelsiz sürdürülmesine hizmet edecek olan bu tasarıyı, bilimin ve mühendisliğin halktan yana kullanılmasına yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım asıl olarak; siyasi iktidarın 'ileri demokrasi' adı altında tek adam diktatörlüğü ile kurduğu; yağma, talan ve sömürüye dayalı düzende kendisine engel olarak gördüğü ve ele geçiremediği TMMOB ve Odaları işlevsizleştirip, etkisizleştirerek 'kendinden yana bir örgüt yaratma', yeniden yapılandırma ve böylece teslim alma amacını taşımaktadır. EMO‘nun kurulduğu günden bu yana mesleğimiz ve meslektaşlarımızın haklarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, günümüzün karmaşık piyasa yapısı içerisinde yeni boyutlar kazandığı gibi, daha yoğun uğraş gerektiren bir alan haline gelmiştir. Mesleğimizin uzmanlık alanlarındaki artış ile sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm gibi pek çok faktör, Odamızın faaliyetlerinin de detaylanması ve meslektaşlarımızla aktif ortamlarda daha sık beraber olmayı gerektiren zorunluluklar doğurmaktadır.

 

AKILLI ŞEBEKELER SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK

Bu çerçevede Odamızın yürütmekte olduğu kongre, sempozyum, çalıştay, forum gibi etkinliklerin sayısı 30‘a yükselmiştir. Bu etkinliklerden Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik (ATEX) Sempozyumu, Güneş Sempozyumu, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu geçen çalışma döneminde ilk defa gerçekleştirilmiş; işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıştay, Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu da yine geçen dönem EMO faaliyetleri arasına katılmıştır. Bilim insanlarının, yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören meslektaşlarımıza seminer verdiği Akademik Kamp da bu dönem ilk defa gerçekleştirilen etkinliklerimizden biri olmuştur. Gelecek yıl Türkiye‘de ilk defa EMO tarafından Akıllı Şebekeler Sempozyumu düzenlenecektir.

 

Bugüne kadarki deneyim ve birikiminin ışığında EMO, önümüzdeki yıllarda da meslek ve meslektaş sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağının bilinciyle çalışmalarını yürütecektir. Kuruluşunun 58. yılında Odamızın, özelleştirme ve yolsuzluklara karşı mücadeleyi daha güçlü sürdürmeye çalışacağını; özgür ve demokratik bir Türkiye özlemiyle, emekten ve halktan yana mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu ilan ederiz.”

 

YAZARLAR

40.9° / 23.3°