Enerjimizin yüzde 72
Manşet Haber 9.03.2013 11:12:32 0

Enerjimizin yüzde 72'sini ithal ediyoruz

Enerjimizin yüzde 72'sini ithal ediyoruz

Adana(Ulus)--TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından 'Türkiye’nin Enerji Görünümü-2013' konulu söyleşi düzenlendi.

mmo_enerjipaneliSeyhan Oteli’nde yapılan toplantıda konuşan MMO Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, enerjinin birikmiş yaşam olarak da adlandırılabileceğini belirterek, 'Her canlı farklı bir enerji biçimi ve birikimidir. Tüm canlılar bir yandan kendi yaşamını sürdürmek için değişik yöntemlerle enerji toplarlar. Bir yandan da edinilen enerjiyi farklı enerji biçimlerine dönüştürürler. Doğada bunun örneğine her yerde rastlayabiliriz.Yaşamın sürdürülebilmesinin temel gereği olan enerji, besin zincirinin tepesinde bulunan insan için de hem fiziki bir ihtiyaçtır, hem de toplumsal-ekonomik yaşamın sürdürülebilmesinin olmazsa olmazıdır.' dedi.

oguzturkyilmazEnerji için savaşın ve enerji koridorlarını kontrol altına almak amacıyla işgal politikalarının sürdüğü ve her gün yeni bir saldırının gerçekleştirildiği bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Atıcı, 'Ekonomik, sosyal, siyasal, teknik ve diğer birçok özellikleriyle enerji konusu, dünya üzerindeki olayları etkilemeye, hatta yönlendirmeye devam ediyor. Tüm uğraşılara rağmen, dünya genelinde, enerji sektöründe, arz güvenliği, insanlığın oldukça eşit koşullarda yararlanması ve gerek üretirken, gerekse de tüketirken çevreye zarar verilmemesi gibi esas nitelikli konularda, henüz anlayış veya görüş birliği sağlanamamış bulunmaktadır.Sanayileşmiş, bağımsız, demokratik, Üreterek büyüyen paylaşarak gelişen bir ülkede enerji ve enerji politikaları sadece ülkemiz için değil aynı zamanda bölgemiz açısından da son derece önemlidir.' şeklinde konuştu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Türkyılmaz, dünyada enerji talebi en fazla ülkeler arasında Türkiye’nin yer aldığını, enerjide dışa bağımlılığın yüzde 72 olduğunu ve ithalatının dörtte birinin enerjiye gittiğini söyledi.

EN BÜYÜK PAY DOĞALGAZ

Türkiye’nin yıllık enerji talep artışının:1990’dan itibaren yüzde 4,6 olduğuna dikkat çeken Türyılmaz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nun 2010-2030 dönemi için elektrik sektöründe gerekli yatırım ihtiyacını 225 - 280 Milyar dolar olarak tahmin ettiğini söyledi. Oğuz Türkyılmaz, 2011 yılı verilerine göre Türkiye’nin enerji tüketiminin en büyük bölümünü doğalgaz oluşturduğuna dikkat çekerek, “Enerji tüketimimizin yüzde 32.3’ünü doğalgaz, yüzde 26.7’ünü petrol, yüzde 17’sini kömür ve yüzde 4.4’ünü ise linyitten, yüzde 3.1’ini ise odun-çöpten karşılıyoruz.”dedi.

 

Enerjide dışa bağımlılığın her geçen yıl arttığına da değinen Oğuz Türkyılmaz, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında enerjide dışa bağımlılıktır.2011'de toplam 54 milyar dolara ulaşan enerji girdileri ithalatı , 2012'de, 60 milyar dolara varmıştır. İthal kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların bu denli yüksek kullanımı, önümüzdeki yıllarda karbon salımlarına yönelik gündeme gelebilecek cezai ekonomik yaptırımlara da yol açabilecektir.

Siyasi iktidar, bir yandan dış ticaret açığının en büyük sorumlusu olarak enerji girdilerini gösterse de, izlediği politikalarla bu faturayı katlayacak adımlar atarak, enerji girdileri ithalatının 100 milyar doları aşmasına neden olabilecektir.

Son 20 yılda, yeterli sayıda santral yapılmadığı ve linyit üretimi %57 arttığı için, elektrikte 2010 değerine göre %17 daha dışa bağımlılığımız artmıştır. Yerli kömürün elektrikteki payı 1990’da %35 iken, 2009’da %22, 2010’da %18’e gerilemiştir.

Ülkemizde 1980’li yıllardan önce son derece düşük miktarlarda başlayan kömür ithalatı, 1990’lı yıllarda 10 milyon tonun ve 2000’li yıllarda ise 20 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2011 yılı itibariyle toplam kömür ithalatımız yaklaşık 24 milyon ton düzeyindedir. Genel eğilim dikkate alındığında, ithalatın önümüzdeki yıllarda da artarak süreceği görülmektedir.”

Toplantıyı, Sanayi Odası Başkanı Sadi Sürenkök ile çok sayıda MMO üyesi ile davetli izledi.

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

40.4° / 25.6°