İş var eleman yok!
Manşet Haber 5.02.2013 17:11:46 0

İş var eleman yok!

İş var eleman yok!

iskurumuGünaydın Adana Gazetesi’nden Vural Köse’nin haberine göre, Adana’da Eylül-Ekim 2012 döneminde yapılan İşgücü Piyasası Talep Araştırmasına göre kent genelindeki açık iş oranı yüzde 3,13 olarak hesaplandı. Sektörel olarak bakıldığında en yüksek açık iş oranının yüzde 6.56 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu saptanırken, Adana’da eleman bulmakta en fazla güçlük çekilen ilk beş meslek; satış elemanı (tanıtım), sentetik elyaf imal işçisi, kaynakçı (oksijen ve elektrik), beden işçisi ve dokuma makine operatörü olarak sıralandı.

 

AÇIK İŞ VAR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye genelinde işgücü piyasasının talep boyutunu tespit edebilmek amacıyla yaptığı ‘2012 yılı II. Dönem İşgücü Piyasası Talep Araştırması’nı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladı. Sözkonusu çalışmayla Türkiye’deki işgücünün yapısını, çalışanların mesleki dağılımı, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan eğitim ve beceri durumları, 2013 yılında iş gücü piyasasında beklenen değişimler belirlenirken, ülke genelinde yaklaşık her 100 işyerinden 15’inde açık iş olduğu, 2012 yılı içerisinde her 100 işyerinden 20’sinde eleman temininde güçlük çekildiği sonuçlarına ulaşıldı.

İşverenlerin eleman temininde güçlük çekmesinin nedenlerini ise yüzde 54  oranında yeterli beceri ve niteliğe sahip eleman bulunamaması’, yüzde 27 oranında ‘önerilen ücretin beğenilmemesi’, ve  yüzde 26 oranında ‘çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesi’ olarak saptandı. Araştırma sonucunda Türkiye’de açık iş oranını yüzde 3.3 olarak tespit edilirken, Türkiye’de 215 bin açık iş olduğu, sektörlere göre en yüksek açık iş oranının yüzde 6,1 ile inşaat sektöründe olduğu sonuçlarına da erişildi.

 

AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

Ayrıca, yapılan araştırmayla Türkiye’de açık işlerin en fazla olduğu mesleklerin; beden işçisi, makineci (dikiş), inşaat elemanı, satış ve pazarlama elemanı meslekleri,  güvenlik görevlisi,  soğuk demirci, garson, temizlik görevlisi, madenci, mermer işçisi, çağrı merkezi görevlisi, gaz altı kaynakçısı, memşire olduğu belirlendi.

Sözkonusu araştırmayla 81 il için ayrı ayrı net istihdam değişim oranları da hesaplandı.

 

Adana’da Eylül-Ekim 2012 döneminde, 2667 işyerinde işverenler/işveren temsilcileri ile yüzyüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda derlenen verilere dayanılarak hazırlanan Adana İli İşgücü Piyasası Talep Araştırması’ndan da yine çarpıcı sonuçlar çıktı. Elde edilen veriler doğrultusunda Adana genelinde açık iş oranı yüzde 3,13 olarak hesaplanırken, sektörel olarak bakıldığında en yüksek açık iş oranının yüzde 6.56 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu saptandı. Bu sektörü yüzde 4,94’lük açık iş ile imalat sektörü ve yüzde 4.71 ile konaklama ve yiyecek hizmet faaliyetleri sektörü izledi.

Sektörlerdeki işyeri ve çalışan sayıları göz önüne alındığında Adana’da en yüksek açık işin 1.576 kişi ile imalat sektöründe olduğu ortaya çıktı. En yüksek açık iş oranına sahip mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörünün ise 211 açık iş sayısı ile dördüncü sırada olduğu belirlendi.

 

EN ÇOK AÇIK İŞ SANATKARLIKTA

Meslek grupları itibariyle değerlendirildiğinde ise en fazla açık iş oranının yüzde 4.83 ile sanatkarlar ve ilgili çalışanlar meslek grubunda olduğu bilgisine ulaşıldı. Açık iş oranının yüksek olduğu diğer ana meslek grupları ise yüzde 4.17 ile hizmet ve satış elemanları, yüzde 3.14 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları oldu.

 

İLK BEŞ MESLEK

Adana genelinde açık işlerin en fazla olduğu ilk beş meslek ise “satış elemanı (tanıtım), dokumacı makineleri operatörü, beden işçisi, dağıtıcı (posta dağıtım hizmetleri) ve kaynakçı (oksijen ve elektrik)” olarak sıralandı.

 

İSTİHDAM ARTIŞ BEKLENTİLERİ

Adana İli İşgücü Piyasası Talep Araştırması’nda istihdam artış oranı beklentileri de belirlendi. 2012 yılının Aralık ayı sonu itibarıyla net istihdam artışı beklentisi yüzde 1.81 iken bu beklenti 2013 yılı Haziran ayı sonunda 0.94 puan artış göstererek yüzde 2.75’e yükseldi.

 

2013’ün ilk yarısı sonu itibariyle oransal olarak en yüksek istihdam artışı beklenen üç sektör; yüzde 6,30 ile İnşaat, yüzde 5,89 ile Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler,  yüzde 3.69 ile Toptan ve Perakende Ticaret olduğu görülüyor.

 

İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN 6 MESLEK

Beden işçisi, inşaat kalıpçısı (ahşap), şoför-yük taşıma, dokuma makinesi operatörü ve iplikçi (ring/vater/vargel) meslekleri de 2013 yılı Haziran ayı sonu itibariyle en fazla net istihdam artış beklentisinin olduğu ilk beş meslek olarak sıralanıyor.

 

İSTİHDAM AZALIŞI BEKLENEN İLK 5 MESLEK

Buna karşılık; temizlik görevlisi, meyve sebze ayıklama işçisi, inşaat kalfası, öğretmenler ve pamuk kesme makinesi işçisi meslekleri ise 2013 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle en fazla net istihdam azalış beklentisinin olduğu ilk beş meslek olarak öne çıkıyor.

 

ELEMAN BULUNAMAYA MESLEKLER

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri ve hangi nedenlerden dolayı eleman temininde güçlük çektikleri de soruldu. Bu bağlamda eleman temininde en fazla güçlük çekilen ilk beş meslek; satış elemanı (tanıtım), sentetik elyaf imal işçisi, kaynakçı (oksijen ve elektrik), beden işçisi ve dokuma makine operatörü olarak sıralandı.

 

ELEMAN BULUNAMAMASININ NEDENLERİ

Ayrıca işverenlerin; yüzde 70.64’ü ilgili meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman olmamasından, yüzde 65,40’i yeterli iş tecrübesine sahip eleman olmamasından, yüzde 55,58’i ilgili meslekte çalışacak eleman olmamasından, yüzde 28,91’i önerilen ücretin az bulunmasından ve yüzde 23,21’i de çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesinden dolayı eleman temininde güçlük çektiklerini dile getirdi.

 

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

40.4° / 25.6°