Kanser tedavisinde yeni yöntem
Manşet Haber 8.09.2012 12:36:48 0

Kanser tedavisinde yeni yöntem

Kanser tedavisinde yeni yöntem

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tümer Ulus, kanser hastalıklarının tanısında kullanılan modern bir yöntem olan ‘mediastinoskopi’nin, tanıyı kolaylaştıran ve hastaya sıkıntı vermeyen bir uygulama olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Tümer Ulus, kanser hastalıklarının tanısında kullanılan modern bir yöntem olan ‘mediastinoskopi’ hakkında detaylı bilgi verdi. Mediastinoskopi’nin toraks hastalıklarında, mediasten tümörlerinin tanısında kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Tümer Ulus, “Özellikle akciğer kanserlerinin tanısında evreleme dediğimiz, hastalığın ileri dönemde mi, cerrahi müdahale yapılabilir mi diye araştıracağımız, radyolojik yöntemlerin yanında daha somut sonuç alabileceğimiz bir cerrahi yöntemdir. Mediastinoskopi boyun seviyesinde 2cm lik bir kesi ile yapılabilen aynı gün veya ertesi gün hastaneden taburcu edilebilen bir yaklaşımdır” dedi
Akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi düşünülen ya da tam tanı konulamamış akciğer hastalıklarında mediastinoskopi yapılarak tanıya gitmenin mümkün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ulus, mediastinoskopi yaparak alınan lenf biopsisinde kanser saptanan olgularda cerrahi düşünmeden, hastaya ameliyat travması yaşatmadan, doğrudan onkoloji tarafından değerlendirilip tedaviye başlanabildiğini belirtti.

KULLANILDIĞI ALANLAR
Prof. Dr. Tümer Ulus şu bilgileri verdi:

Mediastinoskopi ilk etapta tanı koymak için yapılır:
Mediastinal lenf nodu biopsisi:
-Primer akciğer kanserlerinde
-Metastatik kanserlerde
-Yemek borusu kanserlerinde
-Baş boyun kanserlerinde
-Lenfomalarda

İnflamatuar ve granulomatöz hastalıklar olan:
1)Sarkoidosis,
2)Tüberkülozda,
tanı koymak için yapılır.

Mediastinoskopi akciğer kanserlerinde evreleme için yapılır:
-Periferde veya sentral yerleşmiş kanserlerde mediastinal lenf bezleri çok sayıda 1cm den büyükse,
-Kanser hiler yerleşim gösteriyorsa,
-Akciğer kanseri düşünülen hastada torokotomi yüksek risk taşıyorsa,
mediastinoskopi yapılmalıdır.

RİSKİ ÇOK DÜŞÜK
Prof. Dr. Tümer Ulus, mediastinoskopinin avantajlarını şöyle sıraladı: “Akciğer hastalıklarında radyolojik olarak tanı koymak günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile daha kolay bir işlem olmuştur. Ancak akciğer hastalıklarında tanı bu gelişime rağmen kesin olarak konulamayabilir veya radyolojik görünümler birbirine benzeyebilir, bu da tanı yanılmalarına neden olabilir. Mediastinoskopi ile bu tanı yanılmalarının önüne geçilip doku tanısı konabilir ve bu da çok küçük bir kesi ile ve hastaya zarar vermeden olabilmektedir.Tecrübeli ellerde riski çok az olan bir cerrahi yaklaşımdır.”

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

37.6° / 24.9°