Kaymakam Devlet Adına Kömür Toplar mı?
Manşet Haber 26.03.2013 10:34:54 0

Kaymakam Devlet Adına Kömür Toplar mı?

Kaymakam Devlet Adına Kömür Toplar mı?

Adana(Ulus)-- CHP Adana Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Ali Demirçalı, Saimbeyli Kaymakamı Muharrem Eligül’ün devlet adına tehditle kömür yardımı toplaması iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Demirçalı, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e,” Devlet, vatandaşından yasal düzenleme olmaksızın vergi, resim ve harç alamaz. Saimbeyli Kaymakamına özel bir yetki mi verildi?” diyerek yazılı yanıtlaması istemiyle 7 soru yöneltti.

alidemircalichpcovaKaymakamların, ilçenin genel yönetiminden sorumlu, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisi olduğunu anımsatan CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Saimbeyli Kaymakamı ile ilgili iddialar hakkında şöyle konuştu:

“Kaymakamların görevleri arasında, İlçede yasaların uygulanmasını sağlamak, İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak,  Halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Saygınlık ve Güven” başlığını taşıyan 10. maddesinde; “Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.” Hükmüne yer verilmiştir.

Ancak,Adana ili Saimbeyli Kaymakamı Sayın Muharrem Eligül hakkında Adana Valiliği’ne ve şahsıma ulaşan şikayet dilekçelerinde,Kamu görevlisinin uyması gereken etik davranış  ilkelerine uymadığı ve aykırı davranışlar sergilediği  yönünde şikayetler bulunmaktadır.

KÖMÜR YARDIMI TOPLAYAN KAYMAKAM!

Saimbeyli Kaymakamı Sayın Muharrem Eligül,ilçede görev yapan bir şirket görevlisini arayarak; “Kaymakamlığın kömür ihtiyacı var ve ödeneğimiz bitti, bu nedenle derhal 10.000,00.-TL para gönderin… “Eğer bu parayı derhal göndermezseniz artık Saimbeyli’ye giremezsiniz, aldığınız sondaj izinlerini iptal ederim ve bir daha izin vermem” şeklinde ifadeler kullandığı belirtilmiştir.

Sonrasında,bahse konu şirketin  haberi, izni ve onayı olmadan şantiye alanına giden Kaymakam, kapıları kırmak sureti ile açtırdığını ve “Şiddetse şiddet, buradan atacağım ve Saimbeyli’ye sizi sokmayacağım” şeklinde ifadeler kullandığını şikayet dilekçesinde yer almaktadır.”

Demkirçalı, TBMM Başkanlığı’na verdiği ve İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından yazı olarak yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

“1-Kendi görev tanımı içinde yer alan hangi yasaya istinaden bir Kaymakam,bir şirket çalışanını arayarak 10.000,00.-TL  kömür yardımı isteyebilmektedir?

2-Yasalar çok açıktır. Devlet, vatandaşından Yasal düzenleme olmaksızın vergi, resim ve harç alamaz. Sadece ,Saimbeyli Kaymakamına özel bir yetki mi verilmiştir?

3-Şirket şantiyesine izinsiz olarak bizzat girip ve oradaki kapıları kırdırıp “Şiddetse şiddet, buradan sizi atıcam ve Saimbeyli’ye sokmayacağım” ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

4-Konuyla ilgili olarak Adana Valiliği tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır?

5- Bahse konu şirket adına alınmış sondaj izinleri iptal edilmiş midir? İptal işlemi varsa gerekçeleri nedir?

6-“Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir menfaat sağlayamazlar.” hükümleri ile yasaklanmıştır;

Bu hükümler dışına çıkan Saimbeyli Kaymakamı hakkında Bakanlığınız tarafından soruşturma açılmış mıdır?

7-Ayrıca, Yönetmelik’in “Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu” başlığı altında “  Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda… Rehberlik etmekle yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır. Sizce bahse konu Kaymakam, bu noktadan sonra, personeline etik davranış ilkeleri konusunda rehberlik yapabilir mi?”

 

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

28.4° / 17.3°