MMO’dan yapılarda bütünleşik tasarım semineri
Manşet Haber 21.10.2012 12:53:13 0

MMO’dan yapılarda bütünleşik tasarım semineri

MMO’dan yapılarda bütünleşik tasarım semineri

Adana(Ulus)--TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üyelerine “Yapılarda Bütünleşik Tasarım” konulu seminer verildi.
MMO Adana Şubesindeki seminerin açılışında konuşan Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi, seminerlerin sürekli olacağını, her hafta en az bir eğitim çalışması yapılacağını belirterek, amaçlarının meslektaşlarının teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi.
Makina Mühendisi Soner Yeşilgöz, bu seminerin amacının, bina tasarımı ve yapımıyla ilgili farklı disiplinlerdeki tasarımcıların bir araya getirilmesi; bu tasarımcıların konuya bakışını, çalışmalarında karşılaştıkları güçlükleri ve özellikle bütünleşik tasarım konusunda ileriye dönük düşüncelerini paylaşacakları bir ortamın hazırlanması olduğunu söyledi. Daha az kaynak tüketen, konforlu ve sağlıklı, yüksek performanslı binalara giderek artan ilginin tüm dünyada bütünleşik tasarım sürecini gündeme getirdiğini söyledi. Günümüz yaşam koşullarına uygun olarak binalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitlenmesinin, zamanımızın çok önemli bir bölümünü geçirdiğimiz binalarda kullanıcı gereksinimlerini de çeşitlendirdiğine dikkat çeken Yeşilgöz, şöyle konuştu:
“Gereksinimlerin konfor ve sağlık şartlarından ödün vermeden sağlanabilmesi için harcanan enerji ve diğer kaynakların günümüz dünyasında tükenme noktasına yaklaşması nedeniyle yüksek enerji verimli ve yüksek performanslı binaların tasarlanması ve yapımı zorunlu hale gelmiştir. Yüksek performanslı bina tasarımı ve yapımı için ön şartı ise kesinlikle bütünleşik tasarım/yapım sürecinin izlenmesidir.
Farklı disiplinlerin oluşturduğu farklı tasarım ekiplerinin kendi aralarında bağımsız kararlar vermesi ve bazı tasarım ekiplerinin belirlediği sınırlı koşullarda kendi doğrularını bulmaya çalışması şeklinde işleyen geleneksel tasarım yöntemiyle mümkün olan en yüksek performansa ulaşmak kesinlikle olanaksızdır.
Bina tasarımı ve yapımında etkin olan, mimari tasarım, mekanik mühendisliği, elektrik mühendisliği ve statik mühendisliği ekipleri, şehir plancısı, peyzaj mimarı, danışmanlar ve benzeri paydaşlar zorunlu kesişim noktaları dışında birbirlerinden bağımsız kararlar aldıkları sürece tasarım sürecinden verim alınması beklenemez. Tasarım kararlarının gözden geçirilmesi ve başa dönülmesi önemli ölçüde, işgücü, para ve zaman kaybıdır. Gerçek enerji verimli ve yüksek performanslı binaların tasarımı ve yapımı; öncelikle bina tipolojisine ve tüm çevresel etkenlere bağlı olarak, ulaşılması mümkün olan hedeflerin doğru belirlenmesine bağlıdır.
Tüm tasarım ekiplerinin ve danışmanların, bu hedeflere yönelik olarak en az işgücü ve zaman kaybıyla eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlamak gerekir.
Bunun için doğru yönetilen bir bütünleşik tasarım sürecine ve tasarımın her aşamasının detaylı performans simülasyonlarıyla test edilmesine ihtiyaç vardır. Aksi durumlarda hedeflere ulaşmaktan söz etmek mümkün değildir.”

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

40.4° / 25.6°