Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına mahkeme engeli
Manşet Haber 1.10.2012 14:12:50 0

Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına mahkeme engeli

Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına mahkeme engeli

Adana(Ulus)--Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle bir grup öğrenci okuldan uzaklaştırıldı. Hatay İdare Mahkemesi, öğrenci disiplin yönetmeliğinin hukuksal dayanaktan yoksun olduğuna karar verdi. Karar gerekçesine göre, öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma hakkı var

HATAY-Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 21 Mayıs 2012 tarihinde bir grup öğrenciyi, kampus içerisinde toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle, YÖK disiplin yönetmeliği uyarınca 64 öğrenci hakkında okuldan uzaklaştırma kararı aldı. Öğrenciler Av. Bülent Akbay aracılığı ile Hatay İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Mahkeme verdiği kararın gerekçesinde öğrenci disiplin yönetmeliğini hukuksal dayanaktan yoksun buldu ve öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma hakkı bulunduğu yönünde karar verdi.
Hatay Barosu’na kayıtlı Avukat Bülent Akbay, 39 öğrenci adına Hatay İdare Mahkemesi’ne öğrencilerin okuldan uzaklaşılmasına itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bir ay süreyle okuldan uzaklaştırılmasını görüşen Hatay İdare Mahkemesi kararın gerekçesinde “Öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma hakkı vardır. Bu anayasal ve yasal bir hak olup yönetmelikle bu hak kısıtlanamaz. Bu hak aynı zamanda uluslararası hukukun koruduğu temel bir haktır. Bu hak demokrasinin vazgeçilmez prensiplerinden biridir.' denilerek Öğrenci disiplin yönetmeliğinin hukuksal dayanaklarını da ortadan kaldırdı.
Hatay İdare Mahkemesi kararında şöyle denildi:
“Davacının bir temel hak niteliğinde olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullandığı, dosyadaki belgelere bakıldığında da davacının terör, şiddet, asayişi bozma gibi hareketlerle bu hakkı suistimal edici bir davranış içinde bulunmadığı, Anayasa, yasalar ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine uygun biçimde kullanılan bir hakkın ise bir Yönetmelik kuralı ile suç addedilerek hem de davacıyı yine temel bir hak olan eğitim hakkından mahrum bıraktıracak şekilde bir uygulama yapılmasının da demokratik bir hukuk devletinde düşünülemeyeceği sonucuna varılmakla, davaya konu disiplin cezası işleminin bu yönüyle de hukuka uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Mahkememizce, davaya konu işlemin icrasının, yukarıda değinildiği üzere temel bir hak niteliğinde olan eğitim hakkını ihlal edeceği ve bu durumun da telafisi güç veya imkansız zararlara sebep olabileceği kanaatine varılmıştır.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerini Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/j ve 30/a maddeleri uyarınca bir ay süreyle okuldan uzaklaştırmış, Hatay Barosu Avukatlarından Bülent Akbay da Hatay İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulması isteminde bulunmuştu.

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

40.4° / 25.6°