SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ!
Manşet Haber 1.10.2018 11:33:33 0

SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ!

SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ!

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, sağlıkta tasarrufun olamayacağını söyledi.
Ülkemiz de asgari ücretin 1603 TL olduğuna dikkat çeken, dövizdeki artışın yansımalarının ortada olduğuna dikkat çeken Muzaffer Yüksel yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Türk- iş Eylül-2018 açlık sınırını 1893 TL, yoksulluk sınırını 6167 TL olarak açıklamıştır. Bir taraftan Türk lirası dolar karşısında hızla değer kaybederken, maliye bakanlığı Yeni Ekonomi Programını açıkladı. Elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt fiyatları, halkın temel gıda ihtiyaçları, ulaşım, kira giderleri yükselerek yıllık enflasyon yüzde yirmilere %20 dayandı. Basından edindiğimiz bilgilere göre işsizlik de sürekli artmaktadır. Bireylerin ve toplumların genel sağlık düzeyini belirleyen temel faktör, gelir düzeyi ve gelirin adaletli dağılımıdır. Geliri azalır gideri artarsa Geçmişte de görülmüştür ki, ,ekonomik kriz toplumun geniş kesiminin sağlığını olumsuz etkilemiştir. Yunanistan da erkeklerde intiharlar, kasıtlı yaralamalar, anne ölümlerinde artışlar olmuş; İspanya da, Finlandiya da, İzlanda da ruh sağlığı bozukluları ve bunlara bağlı sağlık göstergeleri bozulmuştur. Ekonomik krizin sağlık üzerine en önemli etkisi, işsizlik ve düşürülen ücretler sonucu kendini gösteren gelir azalmasıdır. Gelir düzeyinin öncelikle beslenme olmak üzere sağlığı etkileyen pek çok faktörle iç içe olduğu açıktır. Sağlık giderlerini cepte ödemek mecburiyetin de kalırsa sağlık giderin den kaçınacaktır toplumun büyük kısmı kamu sağlık tesislerine müracaat edecektir devlet kamu sağlık tesislerini desteklemelidir.
Maliye bakanlığı 2019 yılı için açıkladığı Yeni Ekonomik Programda belirttiği üzere, 2019 bütçesinde ekonomik kriz nedeniyle kısıntıya gideceğini kamu da 60 milyar tl tasarruf yapacağını ve bunun 10.1 milyar TL’sinin Sosyal Güvenlik kaleminden yapılacağını ilan etmiştir. Bu tasarrufun nasıl sağlanacağına gelince, ilk akla gelen yurttaşın sağlık hizmetin den faydalanmasın da kısıtlama bazı tedaviler teminat kapsamından çıkarılacaktır, katkı-katılım payları ve ilave ücretler artırılacaktır, Genel Sağlık Sigortası yeniden düzenlenerek primler artırılacaktır, tamamlayıcı destekleyici sağlık sigortası konulacak bireysel emeklilik zorunlu farkı ödememek gibi Bir kaç gün önce Ordu Sağlık Müdürlüğünün bir yazısı basında yer aldı, pahalı malzeme gerektiren kalp damar cerrahi ameliyatlarının acil haller dışında yapılmaması (kalp kapağı kalp pilleri), malzemelerin alış fiyatlarının SUT’ da belirtilen fiyatların çok üzerinde olduğu ve hastanenin zarar ettiği şeklinde duyuruda bulunmuştur. Başta kamu üniversite hastaneleri olmak üzere bir çok sağlık işletmesi borç ödemekte sorun yaşamakta, hastaneler giderlerini azaltmak için güvenli tıbbı malzeme yerine ucuz olanı tercih edecektir. Sağlıkta çok tehlikeli bir noktaya gelinmiştir, sağlık hizmeti kamunun teminatından çıkınca geriye vatandaşın cebi kalmaktadır. Sağlık hizmetine,tıbbi sarf malzemelerine,ilaca erişim daha da zorlaşmıştır bazı hastaneler de ameliyatlar ileri tarihlere bırakılıyor..SUT fiyatları artırılacak o zaman da cep den ödemeler daha da artacaktır %200 katkı payları zaten yüksek2018 şubat ayın da ilaç şirketleri ile ilaçta fiyat ayarlaması yapılmıştır, 1 Euro 4.66 TL iken ilaç fiyatları 1euro 3.77 TL olarak hesaplanmıştır, bugün 1Euro 7 TL civarın dadır. Bir çok ithal ilaca ulaşılamamakta 600 kadar ilaç piyasada az bulunurken, 101 ilaç bulunamamaktadır. Biyonik kulak teminat paketin den çıkarılmış diabette cihaz ve çubukların da katkı payları arttırılmıştır. Sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileri ise, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu yapılan zamlar, enflasyon artışı nedeniyle hızla eriyen maaşlar sonucu krizle birlikte daha da yoksullaşmışlardır. Aldıkları ücretlerin önemli bir kısmını performans ücreti olarak alan sağlık emekçisi, hastanelerin gelirlerinin azalmasıyla performans geliri de alamamaktadır. Baştan tartışmalı olan bu ödeme şekli maalesef bizi haklı çıkarmıştır. 45 yaş altındakilere de(BES) zorunlu bireysel emeklilik sigorta getirmekte ve ücretler iyiden iyiye azaltılmaktadır. Toplum sağlığının olumsuz etkilenmemesi için, kamu sağlık hizmetleri daha çok desteklenmeli, tasarrufa gidilmemelidir. Şehir hastaneleri salık bakanlığına devir edilmeli dövizle ödemelerden vazgeçilmeli Halkın sağlığı, halkın kendine bırakılmayacak kadar önemlidir. Aksi halde, bulaşıcı ve salgın hastalıklar yaygınlaşır, sağlıksız bir nesil ve toplumla karşı karşıya kalırız. Sağlık ve Sosyal hizmet emekçilerinin ücretleri düzenlenmeli, aylık enflasyon farkları verilmeli, performans ücretlendirmeden vazgeçerek emeklilikten sayılan insanca yaşayacak ücret ödenmelidir. Performans ücret kayıpları derhal giderilmeli ve esnek çalışma gibi güvencesiz çalışma koşulları ortadan kaldırılmalıdır.

YAZARLAR

36.3° / 23.2°