Su Fakiri Olacağız
Manşet Haber 22.03.2013 11:15:24 0

Su Fakiri Olacağız

Su Fakiri Olacağız

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar,Gündemde olan Su Kanunu Tasarısı ile tüm yeraltı ve yerüstü sularımız ile kıyı sularının piyasaya açılması ve sermayeye devrinin yasal düzenlemesinin yapılmakta olduğunu ileri sürdü.

Sularımızın sınırlı ve sorunluluğunun yanında, 22 Mart Dünya Su Günü'nde bir de özelleştirme tehdidi altında olduğunu vurgulayan Dr. Tatar, şöyle konuştu:

”Suyu doğal ve yaşamsal bir hak olmaktan çıkarıp, ticari bir mal olarak gören politikalar yeni yasal düzenlemeler ile hayata geçirilmeye devam edilmekte, kamusal bir su politikamızın olmadığı ülkemizde,  gerek yüzey sularımız gerekse yeraltı sularımızın özelleştirmesi hızla sürdürülmektedir. Tasarı ile, “yeraltında bulunan durgun veya hareket halindeki sular ile kaynak suyu, menba, çay, dere, nehir, ırmak, tabii ve suni göller ile geçiş ve kıyı suları” yani yeraltı sularını ve yüzeysel sularını kapsayan tüm su kaynaklarının 49 yıllığına  devredilmesi, özelleştirilmesi, ulus ötesi ve yerli tekellere satılması öngörülmektedir.  Bu gereçeklerle beraber,  gerek enerji üretimi amacıyla akarsular üzerindeki kullanım hakkının HES şirketlerine verilmesi, gerekse tarımsal amaçlı olarak çok geniş toprakların şirketler tarafından kapatılarak yapılmış veya yapılmakta olan sulama göletlerin bu şirketlere devrinin söz konusu olacağı da dikkate alındığında bütün su kaynaklarımızın ne derece büyük bir özelleştirme tehdidi altında olduğu açıkça görülmektedir.”

tatar_deprem
SU FAKİRİ ÜLKE DURUMUNA GELECEĞİZ

Dr. Tatar, ülkemizde kişi başına  1.500 m3 su düştüğüne dikkat çekerek bu konudada şunları söyledi:

“ Nüfusumuzun  2030 yılında 100 milyona ulaşacağı öngörüsü dikkate alındığında kişi başına düşen kullanılabilir su miktarımız 1.120 m3 civarına düşerek giderek daha bir su fakiri ülke durumuna geleceğiz.  Büyük su havzalarımızın yüzey su miktarının hızla azalıyor olması, göller bölgesinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması, aşırı yeraltı suyu kullanımı nedeniyle yer altı su seviyeleri nin düşmesi, yeraltı ve yüzey sularımızın kirletilmiş olması sularımızın ne derece sınırlı ve sorunlu olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, sulama amaçlı su kuyularına otomatik sayaç okuma sisteminin takılarak su tahsisi yapılması uygulamasının da başladığı göz önüne alındığında, bu uygulamanın ikinci aşamasında küçük çiftçilerin kullandıkları suların dahi  ücrete tabi olacağı ve suyun ticarileştirilmesinin her boyutuyla adım adım yürütüleceği  görülmektedir”

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

28.4° / 19.2°