Tekin
Manşet Haber 11.12.2012 11:10:09 0

Tekin'den Doğankent’in ilçe olması için kanun teklifi

Tekin'den Doğankent’in ilçe olması için kanun teklifi

Adana(Ulus)--CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Adana ziyaretinde “Doğankent’in ilçe olması için Ankara’ya dönünce Kanun Teklifi vereceğim” sözünü yerine getirdi. Gürsel Tekin, TBMM Başkanlığına verdiği Kanun Teklifinde, Yüreğir İlçesi’ne bağlı 14 Mahalle ve 6 köyün Doğankent’e bağlanarak  “Doğankent” adında bir ilçe kurulmasını istedi. Doğankent adında ilçe kurulması teklifini CHP’li 4  Adana Milletvekili de imzalayarak destek verdi..

Adana’nın Yüreğir İlçesi’ne bağlı Doğankent Mahallesi’nin İlçe olması için CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verilen Kanun Teklifi Adana Milletvekilleri Ali Demirçalı, Faruk Loğoğlu, Turgay Develi ve Ümit Özgümüş tarafından da imzalandı. Gürsel Tekin Doğankent’in İlçe olmasının gerekçelerini şöyle sıraladı:

“Bilindiği gibi, kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı, mülki idare bölümleri esas alınarak kurulan taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilmektedir. Anayasanın 126’ncı maddesinde Türkiye’nin, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılacağı belirtilmiştir.5442 sayılı İl İdaresi Kanununda da paralel düzenlemeler mevcuttur.

Coğrafi konum olarak Torosların eteğine kurulan Çukurova Üniversitesi’nin güneyinde başlayan Yüreğir İlçesi yerleşim alanı, doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile çevrelenmiş bölgede oluşan yerleşim alanıdır. Tarihsel olarak geçiş alanları üzerinde bulunması sebebiyle Yüreğir ilçesi önemli bir kavşak noktası olarak düşünülmüştür.

İlk ve ortaçağda önemli bir yerleşim merkezi olan Yüreğir ve yöresinde eski eser olarak köprü ve höyük, yer mozaikleri ve su kemerleri, hamam ve kervansaray bulunmaktadır. Bu eserler Hitit, Roma,Selçuk ve Osmanlı dönemlerine aittir.

İlçesinin kuzeyinde İmamoğlu, kuzeybatısında Karaisalı, batısında Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde Yumurtalık ve Karataş ilçeleri bulunmaktadır.

Topraklarının büyük bölümü tarıma elverişli Yüreğir İlçesi(Doğankent Mahallesi); Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu Bölgeleri ile Ceyhan, Kadirli, Kozan, Aladağ gibi ilçelerden yoğun göç almıştır. Son yıllarda azalmakla birlikte İlçemize gelen göç dalgası, çarpık kentleşme ve alt yapı sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu göç dalgası kent kültürüne uyumda sıkıntılara sebep olmaktadır.

 

İlçede, Halk geçimini zirai, ticari ve sınai faaliyetlerden sağlamaktadır.

Adana il sınırları içerisinde en büyük ilçelerden biri olan Yüreğir’de nüfus 500.000 civarında olup,858 km² Yüzölçümü, 100 yakın mahallesi ve 6 köyü bulunmaktadır.

68 Bin Hektar toprağa sahip olan ilçede,40 Bin Hektar toprak Doğankent’e 28 Bin Hektar toprak Yüreğir ilçesinin sınırlarında bulunmaktadır.

 

Bu denli büyük toprak alanına sahip olan ve her geçen gün büyüyen, ‘Doğankent’ Mahallesinin, mevcut nüfus ve diğer faktörler göz önüne alınarak kamu hizmetlerinin daha yaygın, eşit ve nitelikli olarak verilebilmesi, mevcut belediyenin yükünün azaltılarak bu alanlarda yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet ulaştırılması açısından buranın, Adana İli, Adana Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içinde ve ekte belirtilen bölgeleri kapsayacak şekilde, Doğankent adında bir ilçe kurulması amacıyla yasa teklifi hazırlanmıştır

 

 

DOĞANKENT’İN İLÇE OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ

 

Madde 1- Doğankent mahallesi olmak üzere, Adana İlinde, Doğankent adında bir ilçe kurulmuştur.

 

Madde 2- Bu kanunla kurulan ilçede, merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Geçici Madde 1- Bu kanunla kurulan ilçede, İlçe İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar, bu yerdeki işlemlerle ilgili olarak eskiden bağlı bulunduğu il ve ilçenin, il ve idare kurulları görevli yetkilidir.

 

Geçici Madde 2- Doğankent ilçesi belediye seçimleri, ülke düzeyinde ilk mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

 

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

DOĞANKENT İLÇESİNE BAĞLANACAK MAHALLE VE KÖYLER

 

MAHALLELER:  AĞZIBÜYÜK, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, DANİŞMENT, DENİZKUYUSU, GAZİPAŞA, KIŞLA, PEKMEZLİ, SAĞDIÇLI, ŞIHMURAT, SOLAKLI, YUNUSOĞLU,  SAZAK, HACILİKÖYÜ

 

KÖYLER: BELÖREN, GÜVELOĞLU, AKPINAR, ÇATALPINAR, KAŞLICA, VAYVAYLI

YAZARLAR

19.5° / 8.9°