Valilikten İnsan Hakları Günü kutlaması
Manşet Haber 8.12.2012 12:08:55 0

Valilikten İnsan Hakları Günü kutlaması

Valilikten İnsan Hakları Günü kutlaması

Adana(Ulus)—10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Valilik İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, “Öncelikle bütün vatandaşlarımızın, insan olma sorumluluk ve bilinciyle hareket ettiği, insan hakları ihlallerinin hiçbir şekilde yaşanmadığı “ ortam temennisinde bulundu

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde insan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle, 10 Aralık tarihinin bütün dünya ülkelerinde “İnsan Hakları Günü” olarak kutlandığı anımsatıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Evrensel Bildirgenin ilanından sonraki yıllarda tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Öyle ki, artık insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslararası mahkemeler oluşturulması sağlanmış, tüm bu gelişmelerin anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması, insan haklarının korunması ve güvence altına alınması konularında dünyadaki bütün insanların bilgilendirilmesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla evrensel Bildirge’nin kabul edilişinin yıl dönümü olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul görmüştür.

İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi ve olabilecek insan hakları ihlallerine karşı duyarsız kalınmaması konularında birçok ülke ile birlikte ülkemiz de imza koymuş olmakla taraf olduğu, 10 Aralık 1948 tarihinde yayınlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” bundan altmış dört yıl önce yayınlanmış olmasına rağmen, bu konuda hala bir dönüm noktası olma özelliğini koruduğu hepimizin malumudur.

Ülkemizde bu güne kadar insan haklarının geliştirilmesi konusunda önemli mesafeler alınmış olmakla birlikte, bununla yetinilmemiş ve bir başkasını rahatsız etmeyecek düzeyde bireysel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda sürekli olarak çalışmalar ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, bu konuda en çağdaş, medeni ve gelişmiş toplumların ölçü alınması hedeflenmiştir.

Adana Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu olarak, bizler bütün vatandaşlarımızdan insan haklarına arzu edilen seviyelerde saygı gösterilmesi konusunda bir nebze olsun duyarlılığı artırabilmek için, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kendilerine yeni bir hareket ve hamle noktası olarak algılamalarını temenni ediyoruz.

Öncelikle bütün vatandaşlarımızın, insan olma sorumluluk ve bilinciyle hareket ettiği, insan hakları ihlallerinin hiçbir şekilde yaşanmadığı ve buna rağmen “İnsanım; o zaman, insanlara karşı yapılan kötü ve haksız muamelelere karşı duyarsız kalamam” düşüncesinin özümsenerek kabul görmesini temenni ederek, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yayınlanmasının yıl dönümünde tüm kurum, kuruluş, bireyler ve özellikle basın kuruluşlarımız tarafından bu anlamlı günün, kamuoyunun insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirilmesi temennisiyle, değerli halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarız.  “

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

16.5° / 10.5°