Yargı, Çelikcan
Manşet Haber 15.12.2012 01:34:59 0

Yargı, Çelikcan'ın itirazını reddetti

Yargı, Çelikcan'ın itirazını reddetti

Adana(Ulus)--CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına AKP’li Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın yaptığı ve 31 sayfadan oluşan itirazını Bölge İdare Mahkemesi reddetti.

Demirçalı, Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği karardan sonra yaptığı açıklamada, “Evsel Katı Atık Toplama bedelini Alırım yaygarası” yapanlara yargının bir kez “daha dur” dediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Başladığı tarihten itibaren haksız alındığını iddia ettiğimiz Evsel katı Atık Toplama vergisi İdare Mahkemesinden sonra Bölge İdare Mahkemesi tarafından da savımız doğru olduğu onaylanmış, bu verginin hukuksuzluğu bir kez daha tescil edilmiştir. Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Çelikcan artık anlamalıdır ki bu vergi haksızdır, hukuksuzdur ve topluma zuluümdür. Yiyecek ekmeği olmayan insanlardan hala bu parayı alacağım diye direnmenin bir anlamının olmadığı son kararla da teyit edilmiş ve yürütmeyi durdurma konusu tartışılmayacak şekilde sonuçlanmıştır. Belediyelerimize düşen hukuğa saygı gösterip mahkemenin bu kararını uygulamaktır. Aksi siyaseten zaten halkın yanında olmayan bir anlayışın devamına direnmek olacaktır.

AKP iktidarının vergiyle, adaletsizlikle ve yolsuzlukla birlikte anıldığı şu günlerde hiç de bu anlayışın yerel temsilcilerinden halkın çıkarlarına karşı saygı gösterilmesini bekliyor bu son yargı kararının da Adanalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, Evsel Katı Atık Toplama bedelinin artık ödenmeyeceğinin tekrar altını çizmek istiyorum.”

MAHKEME KARARI

Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin, Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından yapılan itirazına ilişkin kararı şöyle:

 

“Adana 1. İdare Mahkemesi’nin itirazına konu yürütmenin durdurulması isteğinin kabulüne ilişkin 19.11.2012 günlü ve E:2012/1106 sayılı kararı usul ve yasa hükümlerine uygun bulunduğundan davalı idare vekili tarafından öne sürülen hususlar bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden itirazın reddine oybirliğiyle karar verildi.”

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

40.4° / 25.6°