Yarım asırlık deprem mühendisleri
Manşet Haber 7.10.2012 17:29:33 0

Yarım asırlık deprem mühendisleri

Yarım asırlık deprem mühendisleri

Adana(Ulus)--Jeoloji Mühendisleri Odası(JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu riskli alanların belirlenmesinde jeoloji mühendislerine önemli bir sorumluluk yüklediğini buna karşın ilgili kurumların Jeoloji Mühendisi çalıştırmadığını söyledi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesinde düzenlenen Danışma Kurulu Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay’dan kamu ve serbest çalışan Jeoloji Mühendisleri, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Bölümünden akademisyenler ve bölüm öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Danışma Kurulu toplantısında Jeoloji mesleğinde 25-30 -40 ve 50 yılını dolduran emektarların yanı sıra oda temsilcilerine Meslek ve odaya katkı ve emeklerinden dolayı plaket verildi.

23 BİN JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN %40’I İŞSİZ
Danışma Kurulu Toplantısı ve Emek Ödülleri töreninin açılış konuşmasını yapan Jeoloji Mühendisleri Odası(JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar,”Jeoloji; doğayı tanımlayan, yorumlayan, ondan en verimli şekilde yararlanmayı ve zararlarından korunmayı sağlayan beş temel doğa bilimden biridir. İnsanoğlunun üzerinde yaşadığı yerküreyle ve doğayla olan bütün ilişkilerinde; depremleri üreten fayların belirlenmesinde, afetlere karşı sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamın sağlanmasında, madenlerimizin, petrol, kömür, jeotermal gibi enerji kaynaklarımızın ortaya konulmasında yeraltı sularımızın araştırılmasında, mühendislik projelerinde, jeoloji bilim ve uygulamaları tartışmasız bir önem ve gereklilik taşımaktadır. Yaşamsal tüm bu uygulama alanlarına rağmen jeoloji bilim ve mühendisliğine ülkemizde hala gerekli önem verilmemekte; sayıları 23.000`e yaklaşan jeoloji mühendislerinin yaklaşık % 40 gibi önemli bir bölümü işsizlik gibi bir sorunu en yakıcı şekilde yaşamaktadır. Doğa olaylarının afete dönüştüğü, yer altı kaynaklarımızın hala tam olarak ortaya konulmadığı, doğal çevrenin korunarak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının tam olarak sağlanmadığı ülkemizde jeoloji mühendislerine olan ihtiyaç vazgeçilmez bir durumdayken, bugün binlerce meslektaşımızın işsizlikle karşı karşıya olmasını anlamak mümkün değildir” dedi.
MESLEĞİMİZ TEMEL BİR MESLEKTİR
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu riskli alanların belirlenmesinde jeoloji mühendislerine önemli bir sorumluluk yükleme olduğunu belirten Dr. Tatar,”Ne yazık ki ilimiz belediyelerinde bu işleri yürütecek ve kontrol edecek jeoteknik birimler bulunmadığı gibi jeoloji mühendisi sayısı yok denecek kadar az hatta çoğunda bulunmamaktadır. Belediyelerin kuruluş yasalarının verdiği görevleri ve denetimi yerine getirebilmeleri için gerekli sayıda jeoloji mühendisi istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu konuda Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi yönetim kurulu olarak geçmişte olduğu gibi bu günde gereken çabayı göstermekteyiz. Her alanda Jeoloji Mühendisine ihtiyaç vardır. Mesleğimiz temel bir meslektir. Bu gün burada mesleğimiz de bizlere rehberlik etmiş, bilgilerinden sürekli istifade ettiğimiz büyüklerimize plaketlerini vereceğiz. Kendilerine bundan sonraki iş ve özel yaşamlarında sağlık ve huzur diliyorum ” diye konuştu.
Meslekte 50 yılını dolduran Sıtkı İlker, A.Gani Türkmen ve Erdoğan Sezgin’e, 40 yılını dolduran Fikret İşler ve Armağan Kaynar’a, 30 yılını dolduran Adem Çapar, Turgay Hacıalioğlu, İsmail Karacaoğlu, Ali Hamdi Baştekin, Mehmet Turgay Akaner, Demet Aktan, Mehmet Oruç, Bekir Arslan, Ferhat Denizci, Aynur Gök, Ali Can İnanç, Hasan Tahsin Öndaş, Zeki İdem, Hasan Lagap, M. Şevket Selçuk, Süleyman Ray ve Mehmet Cem Yenişehirlioğlu’na, 25 yılını dolduran Hüseyin Çankaya, Metin Ateş, Zuhal ve Leyla Özananar, Yılmaz Küçükgöde, İhsan Çiçek, Müge Vezir, Özay Demir, Ertuğrul Tufan, Osman Parlak, Levent Uçar, Nail Yılmaz, Duran Yergök, M. Hamdi İzgi, Yavuz Aslan, Kenan Esen, Nurettin Başarır, Sadullah Şen, Şaban Başıkara, Özcan Özaykan, Kenan Köse, Zühtü Usta, Ergül Yaşar, M. Celalettin Kırcalı, Musa Alpaslan, Zeynep Öztürk Özdemir, Nurettin Pelen, Adnan Dölek, Özcan Alptekin, Adnan Sunay, Mehmet Tuğrul, A. Rıza Çapar ve Davut Yıldırım’a plaketleri meslek büyükleri ve oda yöneticileri tarafından verildi.

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

39.9° / 25.3°