ZMO, pamuk maliyetini belirledi
Manşet Haber 27.09.2012 20:55:31 0

ZMO, pamuk maliyetini belirledi

ZMO, pamuk maliyetini belirledi

Adana(Ulus)--TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şahin Yeter, bu yıl iklimden dolayı verim düşüklüğü yaşandığını, başta mazot ve gübre olmak üzere girdilerdeki artış nedeniyle üretim maliyetinin arttığını belirterek, pamuk kilogram değerinin 2 lira 24 kuruş olarak açıklanmasını istedi.
ZMO Şube Başkanı Şahin Yeter, ülkemiz ve Adana açısından önem arz eden pamuk üretiminin bu yıl ekim alanları daralması ve iklim değişikliği etkisi ile rekolte kaybına uğradığını kaydetti. Şahin Yeter açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

PAMUK EKİM ALANI DARALDI
“Tekstil sektörünün hammaddesi olan pamuk ülkemiz için ayrı önem taşımaktadır. Sanayi içerisinde en fazla istihdam bu sektörde görülmektedir. Böyle bir sektörün hammaddesinin ithalata dayalı olması ileriki zamanlarda krizlere maruz kalması anlamına gelir. Nitekim 2008 – 2009 yılları üretimlerinde ülke ve dünyadaki azalma, fiyatları 2011 yılı içerisinde pamuk hasat dönemine kadar 2 – 3 kat artmış, hasat sonrası ise spekülatörler stokları piyasaya sürerek 2 yıl önceki fiyatlara yeniden çekmiş, bu spekülatif harekete ülkemizde uyarak üreticileri yalnız bırakmıştır. Dolayısı ile zarar etmelerine sebep olmuşlardır. Bu zarardan dolayı 2012 yılında üreticiler önemli büyüklükteki alanda pamuk tarımı yapmaktan vazgeçmiş, %20-25 ekim alanı daralmıştır.

PAMUK İTHAL EDİYORUZ
Oysa Türkiye dünyada pamuk tüketiminde 4. sırada üretimde ise 8. sıradadır. Üretimde ilk yedide olan ülkelerin içinde Çin hariç diğerleri İhracatçı ülkelerdir. İthalatta ise bazı yıllar Çin’den sonra 2. bazı yıllar 3. ithalatçı ülkeyiz.

Pamuk sadece lif olarak ele alınmaması gereken aynı zamanda tohumlarından bitkisel ham yağ ve geriye kalan posası da (küspe) hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Buda katma değeri yüksek bitkisel üretim olduğundan istihdam açısından da önem arz etmektedir.

KİLOGRAM FİYATI 2 LİRA 24 KURUŞ OLMALI
Pamuğun önemini daha somut belirlemek için bazı rakamlara bakmamız lazım. Örneğin son üç yılda iki milyon üç yüz yirmi bin ton lif pamuk ithalatına dört milyar dört yüz seksen milyon dolar para ödenmiştir. Ayrıca yine son üç yıl içerisinde yağlı tohumlar, ham yağ ve türevleri ithalat miktarı ve değeri de küçümsenmeyecek miktardadır. On iki milyon beş yüz kırk üç bin ton olup parasal değeri yedi milyar altı yüz altmış milyon dolar’dır.

Pamuk ithalatı ile ham yağ ve küspe ithalat miktarları 2011 yılında iki milyar kırk dört milyon dolar lif pamuk, üç milyar yüz yirmi iki milyon dolaryağlı tohum, ham yağ ve küspe olmak üzere toplamda beş milyar yüz altmış altı milyon dolar ithalata para kaybı söz konusudur. Yani ithalat yapmakla kendi ülkemizdeki üreticiler yerine ithalat yaptığımız ülkelerin üreticilerini desteklemiş oluyoruz.

Bu yıl iklimden dolayı bir verim kaybı yaşayan üretici aynı zamanda üretim girdi fiyatlarının (gübre, mazot vs.) yükselmesi sonucu üretim maliyetinde artışla karşı karşıya kalmış, açıklanan fiyat ve destek üretim maliyetini dahi karşılayamaz durumdadır.

Odamızın her yıl olduğu gibi bu yılda yapmış olduğu pamuk üretim maliyet çalışması çizelge olarak aşağıda sunulmuştur. Bu maliyetlere göre üreticilerin destekleme miktarı ile ellerine geçmesi gereken pamuk kg değeri iki lira yirmi dört kuruş olmalıdır. Yani kırk altı kuruşluk desteği düşer isek alım yapan kuruluşların en az bir lira yetmiş sekiz kuruş fiyatla alım yapması gerekmektedir.


Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

YAZARLAR

39.9° / 25.3°