‘DAVRANIŞLAR’ YERİNE ‘KULÜP’ VE ‘SOSYAL ETKİNLİKLER’: KARNELERDE DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

MEB 21 Mart 2024 tarihinde bir açıklama yapmış ve karne düzenini değiştirmiş bulunuyor. Karnelerin esası ve kişinin yaşam boyu en önemli belgesini oluşturduğu düşünülürse konunun önemi anlaşılacaktır. Örtülü ajandanın en önemli ayağı ise “kulüp” meselesidir.

MEB 21 Mart 2024 tarihinde bir açıklama yapmış ve karne düzenini değiştirmiş bulunuyor. Karnelerin esası ve kişinin yaşam boyu en önemli belgesini oluşturduğu düşünülürse konunun önemi anlaşılacaktır. Örtülü ajandanın en önemli ayağı ise “kulüp” meselesidir.

ÖNCEKİ KARNE DÜZENİ

İlkokul ve ortaokul karnesinden örnek verirsek, eski karne şu şekilde bir düzene sahipti:

  • Öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, şubesi, ders yılı, dönemi, okul numarası,
  • Dersler, ders saati, I. dönem ve II. dönem başarı notu,
  • Devam-devamsızlık durumu (öğrencinin gelmediği gün toplamı, öğrencinin geç geldiği günler)
  • Okuduğu kitap sayısı,
  • Sınıf öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü,
  • Davranışlar ve davranış notu (geliştirilmeli, iyi, çok iyi),
  • Sınıf başarı durumu,
  • Sosyal etkinlikler (tamamladı, tamamlamadı),
  • İmzalar (okul müdürü, sınıf öğretmeni, veli)

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre (Son Değişiklik 4/10/2023 tarihli  32339 sayılı Resmi Gazete) “Davranışlar MADDE 29 –(Değişik:RG-25/6/2015-29397) (1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir”. Eski karnenin dersler ile birlikte nitelikli ölçüler grubu “davranışlar”dı ve karnede de bunlar yer alıyordu.

DAVRANIŞ PUANI ÖLÇEĞİ

Davranış puanı ölçütleri

Geliştirilmeli

(1)

İyi

(2)

Çok iyi

(3)

Okul kültürüne uyum   
Öz bakım   
Kendini tanıma   
İletişim ve sosyal etkileşim   
Ortak değerlere uyma   
Çözüm odaklı olma   
Sosyal faaliyetlere katılım   
Takım çalışması ve sorumluluk   
Verimli çalışma   
Çevreye duyarlılık   

Geçen yıl ortaokul karnesi şu şekildeydi:

2007/2008 karnesi şu şekildeydi:

YENİ KARNE DÜZENİ

“Daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde büyük bir tasarım ve içerik değişikliğine gidildi. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelere sadece akademik başarı değil, sosyal etkinlikler de işlenecek.

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri karnelerinde, "Katılım", "Ürün ortaya koyma", "Performans gösterme" ve "Derece alma" şeklinde dört ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak. Ayrıca sosyal etkinlikler gerçekleştiği yere göre de "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" olarak değerlendirilecek.”

Bu kararla yeni karne düzeni şu şekilde açıklanmış bulunuyor.

Bu değişiklikle birlikte “sosyal etkinlikler”in “kulüp”e bağlanması ve “Kulüp danışman öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü” de karneye girmiş bulunuyor.

DAVRANIŞ YERİNE SOSYAL ETKİNLİK VE REHBER ÖĞRETMENİN YANINDA KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖRÜŞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Karne ki en temel öz ve en yüksek sembolik anlama sahip bulunuyor. Karneye “Kulüp danışman öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşü” de eklenmiş bulunuyor. Sosyal etkinlikler kulüplerle ilişkilendiriliyor.

Sosyal etkinlikler de önemli ama bu değişiklik, değerlerin tümden dine indirgemesi gibi, burada da arka planında okul ve öğretmenlik düzeninin “kulüp” altında farklı bir anlayışa ve farklı oluşumlara yönlendirilmesi kastıyla gerçekleştirilmiş gibi gözüküyor.

Weber, 100 yıl önce ABD’de en önemli göstergenin hangi kulübe ait olduğunuzdan geçtiğini yazıyordu. Kulübü olmayan dışta kalıyordu, izole edilmiş oluyordu. İnsanlar dışta kalmamak için bir kulübe üye olmak zorunda kalıyordu. En yaygın/etkili kulüpler olarak din, mezhep, tarikat kulüplerini sayıyordu. “Masonluk” en etkili olanlardan biriydi. Bizim çocukların “kulüp”leri hangisi veya hangileri olarak tasarlanıyor, yeni karne düzeni bunun bir ajandasını veriyor olsa gerek.

Bizim eğitim sistemine eklemlenen “kulüp” konusunu anlamak için “kulüp” oluşumunu ve “kulüp öğretmenliğini” ayrıntılı olarak irdelemek gerekiyor. Geçtiğimiz dönem başında kulüpler ile ilgili düzenleme yapıldı. Bu konunun ayrıntılarını haftaya değerlendireceğim.

KEYFİYET: DESPOTİK YÖNETİMİN DESPOTİK MEB’İ, ÇEDES VE KULÜP

Despotluk yöneticinin istediği gibi karar alma ve uygulama, yöneticinin keyfi yönetimi anlamına geliyor. Gerek kulüpler konusu gerekse ÇEDES aynı örtük amacın parçaları gibi gözüküyor. Kulüplerin nasıl oluşturulduğu ve davranış notu yerine sosyal etkinliklerin geçirilmesi çok kritik önemde kararlar olup bunun kararların alınma sürecinde tüm kesimlerin görüş ve önerileri, bilim ve pedagojinin verileri dikkate alınması gerekiyordu. Kararın alınma, açıklanma ve derhal uygulamaya geçirilme şekli bile “ferman padişahındır” anlayışını yansıtıyor.

Ayrıntıları haftaya.


Adnan Gümüş

21.06.2024 11:54:00

YAZARLAR


YÜREĞİR’E 7 YENİ HİBE ARAÇ

ÖNCE HASTA MI, ÖNCE ÇALIŞAN MI?

OYA TEKİN: KAPSAYICILIK VE EŞİTLİK TEMEL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ OLACAK

LEZZET ARASI’NIN YENİ DURAĞI ADANA OLDU

YÜREĞİR BELEDİYESİNDEN 230 TEKERLEKLİ SANDALYE

5 YILDA 76 BİN 156 KİŞİ DOLANDIRILDI

DÜNYA USTALAR ŞAMPİYONASINDA ADANA’NIN GURURU

ADANA'DA 2 BİN 316 EV VE İŞYERİNİ TESLİM ETTİK

DEDEMAN OTEL OLARAK AÇILIYOR

DEMİRÇALI’DAN BAKAN KURUM’A SORULAR!

AİLELERİN TERCİHİ YUMURTALIK SAHİLLERİ OLACAK

150 ANAOKULUNDA SATRANÇ TURNUVASI

YAZ AYLARINDA SPOR SAKATLANMALARI ARTIYOR!

CHP VE AK PARTİLİ VEKİLLER İLE BAŞKANLAR BİRARADA

ADANA DEMİRSPOR BOLU’DA SEZONA HAZIRLANIYOR

BAKAN KURUM DEPREM KONUTLARI İÇİN TARİH VERDİ

İTALYA ADANA DEMİRSPOR’A VİZE VERMEDİ