MMO’DA KAVİ’DEN VEDA - Adana UlusAdana Ulus

26 Eylül 2021 - 16:06
izmir escort

MMO’DA KAVİ’DEN VEDA

MMO’DA KAVİ’DEN VEDA
Son Güncelleme :

08 Şubat 2020 - 18:18

TMMOB Öakina Mühendisleri Odası’nda 12 yıldan bu yana çeşitli görevlerde bulunan ve 2 dönem Adana Şube Başkanı olarak görev yapan Hasan Emir Kavi, genel kurulda meslektaşlarına veda etti, önümüzdeki dönem aday olmadığını açıkladı. Halen Adana Kent Konseyi Genel Sekreterliğini yürüten Hasan Emir Kavi veda konuşmasında önemli mesajlar verdi.

MMO Adana Şube Genel Kurulu Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Divan Başkanlığını Yusuf Tek’in yaptığı Genel Kurula CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, TMMOB’ne bağlı Adana Şube Başkanları ile makine mühendisleri katıldı.

MMO Adana Şubesi’nde 12 yıldır çeşitli görevlerde bulunduğunu, Şubede Yönetim Kurulu üyesi, Sayman, Şube Sekreteri, TMMOB Adana İKK Sekreteri ve 2 dönem Şube Başkanlığı yaptığını ifade eden Hasan Emir Kavi, konuşmasında şöyle dedi:

“Dünyada 19. yüzyılın ortalarında başlayan mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde 2.Meşrutiyetle birlikte başlamıştır. 1908’de İstanbul’da çok sayıda sivil örgütün kurulduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi de Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyetidir ve 1922 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.
Cumhuriyetten sonra ilk örgütlenmeler Mayıs 1926 yılında kurulan ve merkezleri Ankara’da bulunan Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği adı altında gerçekleşmiştir. Bu örgütü Şubat 1927 tarihinde kurulan Türk Yüksek Mimarlar Birliği izlemiştir. Daha sonraları bu örgütlere çeşitli tarihlerde uzmanlık alanlarına göre de çeşitli örgütler eklenmiştir.
Tüm bu bileşenler 27 Ocak 1954 tarihinde 6235 sayılı Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu kabulünden sonra, 1. Olağan Genel Kurulunu 18 Ekim 1954 tarihinde yapılmıştır. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB faaliyetlerini 2019 sonu itibari ile oda sayısı 24, bu Odalara bağlı 213 şube ile sürdürmektedir. TMMOB‘ye bağlı odalara 100’ün üzerinde mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan 580.000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancıları üyesi bulunmaktadır.
Makina Mühendisleri Odamız ise 1954’te 902 olan üye sayısı, bugün 120.000’e yaklaşmıştır. Şubemiz ise 1966 yılında Fahri Ertepe ile başlayan bölge temsilciliğimizi 1975 yılında İsmet APAK başkanlığındaki Girişimci Şube Yönetim Kurulu olarak 1976 yılında 1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. Şu an Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde illerini kapsayan şubemizin üye sayısı 5.323’ tür.
Odamız, az önce paylaştığım bilgiler ışığında geçmişte bu örgütün temel taşları olan kurulmasında ve faaliyetlerinin sürdürülmesinde emeği geçen, yönetim kurullarında görev alan almayan tüm örgütlü üyelerimizi minnet ve saygı ile anıyorum.
Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlar,
Meslek Örgütlerimiz, her açıdan ama her açıdan Türkiye içindir, halk içindir.
Şimdi zaman; mesleğimiz, onurumuz, bağımsızlığımız, tam istihdamı ve toplumsal refahı hedefleyen planlı bir kalkınma için; gerçek bir siyasal ve toplumsal demokratikleşmeyi, bir arada kardeşçe yaşamayı hedefleyen bir toplumsal düzen için; yeni kuşaklara güzel bir gelecek bırakmak için daha fazla çaba sarf etme, daha fazla mücadele etme zamanıdır.
Emperyalizmin ve kapitalizmin sömürü, yağma ve talan düzenini reddedenler, ilerlemeden, aydınlanmadan yana olan kesimler dün olduğu gibi bugün de, gelecekte de örgütlülüğümüzün mihenk taşı olmalıdır. Ülkemizin içine girdiği yeni kaotik süreçte, ülkemize, halkımıza ve mesleğimize karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ulaştığımız etkinlik düzeyinin korunması ve geliştirilmesi için birlik içinde davranmamız gerekiyor. Bugün, halk için sanayileşmeden, emekten, bağımsızlıktan, çağdaş değerlerden yana olan tüm meslektaşlarımızın mevcut örgütlülüğümüz içinde bir kez daha tek yürek olma zamanıdır.
Üreterek büyüyen, paylaşarak gelişen, sanayileşmiş, tam bağımsız ve demokratik bir ülke mücadelesinde, Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve eşitsizliklerden bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Mümkün” dür. Bizim yolumuz budur. Yüreği insan sevgisi ve yurtseverlikle dolu Birliğimizi, Odamızı, Şubemizi ne mevcut iktidarın her geçen gün arttırdığı baskı ve yıldırma politikaları, ne de geçmişte görüldüğü gibi hiçbir güç bu yoldan geri döndüremeyecektir.
Son iki yıldan beri hizmette bulunan yönetim kurulu olarak, Genel Kurula hesap vermek, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızı arz etmek üzere karşınızdayız.
Bu dönemde, yönetimimizce gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen faaliyetler, hem kitapçık olarak sizlerle paylaşılmış olup hem de az sonra Şube Sekreterimiz sunum şeklinde ile sizlerle paylaşacaktır. Ama şundan eminiz ki bu bayrak yarışında yönetim kurullarımız her zaman fikri takip temelinde olaylara yaklaşmış ve bir dönemde bitirilemeyen bir projeyi veya bir işi gelen yeni yönetim kurulu tamamlamıştır. Bundan önce böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır.
Bizler biliyoruz ki; bir örgütün başarılı olmasının kriterlerinden birisi de geçmişi ile barışık kendi geleceğini planlayan ve kendi kadrolarını yetiştirebilmesidir. Hayatın, doğanın kuralıdır, “Ancak kendini yeniden üretebilen canlılar, düşünceler, kurumlar hayatta kalabilir”.
Bu örgüte ilk adımını atan üyelerimiz şunu bilmeli, eğer Şube organlarında çalışırsa, öğrenci üyelikten, üyeliğe, komisyon üyeliklerinden-işyeri temsilciliğinden, Şube Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine buradan Asıl üyeliğe ve oradan da Sayman, Sekreter ve Başkanlığa uzanan yol Şube çalışmalarına katkı koyan tüm üyelerimiz için açıktır.
Bu kadro politikası hem görev almak isteyen üyelerimizin her aşamada hem kendisinin örgütü tanıması hem de örgütün onu tanıması ve bir sonraki aşama için uygun olup olmadığını değerlendirebilmesi açısından hem de Şube-Oda organlarının etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılması açısından da önemlidir. Canlı, yaşayan, nefes alıp veren bir örgüt için bu kadro politikası ve aşamalar son derece önemlidir.
Kimse yönetici olarak doğmaz, insanlar örgütün içinde deneyimini, bilgisini, temsil yeteneğini geliştirerek, örgütünün kültürünü alarak yönetici olur. Sağlıklı örgütler kendi kadrolarını kendileri yetiştirirler.
Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlar,
Kısır çekişmeler ve boş iddialarla zamanımızı ve enerjimizi tüketmek yerine, doğru diyaloglarla birbirimizi anlamak, birlik ve beraberlikten doğacak gücün farkında olmak ve toplumsal çıkarlarımıza hizmet etme iradesini ortaya koymak zorundayız.
Farklılıklarımız üzerine kurulan ayrılıkçı şovenizmlerden beslenen tuzaklar tarih boyu kaybetmemizin başlıca nedenidir. Tarihten ders alarak öğrenmenin zamanıdır artık.
Demokrasinin ve demokratikleşmenin gündeme oturduğu bu dönemde, var olma ve hak aramanın yegâne aracı sınıf temeline dayalı Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Kültürümüzü ve değerlerimizi yok olmaktan kurtarmak istiyorsak bu kurumlarda, bilinçli, örgütlü ve güçlü olmak zorundayız. Klasik yöneticilik anlayışı artık geride kalmıştır. Adana şubedeki üyelerimizin 3’te 1’i 2010 yılı sonrası mezun olduğunun bilincinde olmamız gerekir. Yeni genç üyelerimize geçmiş değer yargılarımızı anlatabilmek ve onları anlamak adına yeni yollar aramamız gerektiğinin bilincinde olmamız gerekir. Şu nettir belki bu yol arama ile bulunmayacak, ancak bulanlar her zaman arayanlardır.
İki yıllık çalışma dönemimizin sonunda MMO Adana Şube 24. Dönem Yönetim Kurulu olarak, “Birlikte Üretme, Karar Süreçlerinde Yer Alma ve Birlikte Yönetme” anlayışı ile geliştirdiğimiz yönetim anlayışını, Şubemizin üyelerinin her anlamdaki bilgi ve birikimlerini ve şubemizin tüm olanaklarının en verimli şekilde yönlendirilmesi çerçevesinde değerlendirmeye çalıştık.
Tüm çalışmalarımızda, Teknik hizmetler, İstihdam yaratma, Örgütlenme, Kadro, Mücadele ve Yönetim politikalarımızı ve çalışma anlayışını, insana, meslektaşımıza, mesleğimize yakışır bir çalışma ortamı yaratma yaklaşımını bir ana politika çerçevesinde yürüttük.
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımızı yürütürken içinden geçtiğimiz tarihsel sürecin gerekliliklerini ve bizlerin sırtına yüklediği sorumlulukları örgütümüzün tüm kimlikleri ile yerine getirmeye çalıştık.
Bir Meslek Örgütü olarak; Üyelerimizin mesleki, toplumsal, ekonomik çıkarlarının korunması için, Mesleki bilgilerin yenilenmesi için, düzensiz mesleki alanların düzenlenerek meslektaşlarımıza istihdam alanı açılması için,
Bir Emek Örgütü olarak; Halkın, toplumun, Ülkemizin çıkarlarının korunması, halkın verimli, sağlıklı ve güvenilir mühendislik hizmeti alabilmesi için,
Bir Demokratik Kitle Örgütü olarak; Demokrasi mücadelesi vermek, Kendi içinde demokratik seçimlerle gelip giden, hesap veren ve alan bir çalışma tarzı oluşturmak için,
Kamu Kurumu niteliğinde bir kuruluş olarak; Halkın kamunun çıkarlarını savunmak, Yaptığımız tüm kontrolleri ve teknik hizmetleri en hassas şekilde yapmak, özerk bir kamu kurumunun da neler yapabileceğini herkese göstermek için, çaba sarf ettik.
Dosta düşmana kamusal bir bakış açısıyla çalışan bir mesleki demokratik kitle örgütünün neler başarabileceğini gösterdik. En büyük ve önemli görevimizin de bu olduğunu yani yukarıda altı çizilen anlayış çerçevesinde bir temel anlayışın iktidarda olduğu yerlerde neler yapabileceğini topluma göstermek olduğunu da hiç unutmadık.
Son söz olarak benim için sizlere Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak yaptığım son konuşma olacağı için sabrınıza sığınarak bu kürsüden paylaşmak istediğim birkaç konu olacaktır.
Bireyin, önce ailesine karşı, yaşadığı şehre ve ülkesine sonra tüm insanlığın huzuru ve refahı için erdemli, çalışkan, eğitimli ve tutarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Aldığım eğitim, mesleğimin yardımıyla ve entelektüel birikimimi artırarak, başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere insanlık için çalışmalarımı sürdürüyorum. Yaşam boyu eğitimi benimseyerek, bir yandan vizyonumu genişletirken, insanlara iyilikle dokunan kurum ve kuruluşlarda öncelikle gönüllü görev almaya çabalıyorum.
İnsanlığa faydalı olma amacımı en önemli misyon olarak kabul ediyor ve benimsiyorum. Bu misyonun yerine getirilmesin de benden önce aynı misyonu üstlenenlerin, beni bu konuma taşıyan kişi ve kurumların emeklerini yadsımayarak ve üstüne değerler katarak, çalışmak gerektiğini düşünüyor ve görevin üstünlüğüne inanıyorum.
Şu ana kadar gerçekleştirdiğim görevlere talip olmam veya davet edildiğimde topluma, şehrime ve insanlığa faydalı olacak sürdürülebilir ve kişilerden bağımsız kurumlar oluşturma amacı ile çalıştım. Kendimden önce hizmet düsturuyla hareket edip insanlık için faydalı olurken, şahsi ve küçük çıkarlardan uzak durmaya özen gösterdim.
2008 yılında henüz 27 yaşında 5 yıllık bir Mühendis iken DEMOKRAT MÜHENDİSLER GRUBUNU temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğini, sonraki dönemlerde ise Şube Saymanı, Şube Sekreteri, TMMOB Adana İKK Sekreteri ve son 2 dönemdir de Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi bu örgütte yaşayabileceğim en büyük onuru bana yaşatan tüm şube üyelerimize teşekkürü borç bilirim.
Gerek son iki yıllık çalışma döneminde, gerekse geçmiş dönemlerden bu yana Şubemiz önemli çalışmalar gerçekleştirmiş, her açıdan ciddi mesafeler kat edilmiştir. Şubemizin bugün geldiği nokta ortak eserimizdir. Bunda emeği bulunan bütün arkadaşlarımıza, geçmiş dönem Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Oda Organlarında görev alan Şubemiz üyesi Onur ve Denetleme Kurulu üyelerine, tüm dönemlerin İl İlçe temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanlarına ve Üyelerine, Meslek Dalı ve Uzmanlık Komisyonlarımızın Başkanlarına ve üyelerine, İş yeri temsilcilerimize, TMMOB ve Oda delegelerimize, Odamızın geleceği olan öğrenci üyelerimize, kısaca katkı sunan tüm örgütlü üyelerimize, düzenlediğimiz etkinliklerimize katılan tüm üyelerimize ve dostlarımıza Şube Yönetim Kurulumuz adına ve şahsım adına tekrar teşekkür ediyoruz.
Özel bir teşekkür de başta selefim Hüseyin ATICI’ya, benimle birlikte yeni dönemde aday olmayan 24.Dönemde bizim kahrımızı en çok çeken Mustafa DEMİRYÜREK abime, farklı bakış açısı ve olgunluğu ile şube yönetim kurulumuza her zaman zenginlik ve güç katan Erol ZORLU abime, en yüce değer olan emekleri ile şube çalışmalarına katkı koyan Şube Müdürümüz Hikmet PEKDUR nezdinde tüm şube emektarlarınadır.
Lafta değil gerçekten amatörce profesyonel bir anlayışla yürütülen şube yönetim kurulu üyeliğinin ne kadar fedakarlıklar ile gerçekleştiğini şube organlarında bir şekilde görev alanlar bilir. 25.Dönemde Yönetim Kurulu Adayı olan halefim Ümit Galip UNCU ve aday olan diğer tüm arkadaşlarıma bayrağı devralma isteklerinden dolayı kutluyor, tüm şube çalışmalarında bize ihtiyacı olduklarını düşündüklerinde veya hissettiğimiz her an yanı başlarında omuzlarında omuzlarımı hissettireceğime şahsım adına söz veriyor, bir kez daha tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız!… YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MMO!…”

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

was ist sperrmüll

Mersin escort Akdeniz escort Anamur escort Aydıncık escort Bozyazı escort Erdemli escort Gülnar escort Kızkalesi escort Mut escort Silifki escort Tarsus escort Toroslar escort Yenişehir escort call girls abu dhabi berlin escort porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri link

takipçi satın al