Hotivi

Mühendislerden Atatürk Parkında Eylem - Adana UlusAdana Ulus

20 Haziran 2021 - 03:31

Mühendislerden Atatürk Parkında Eylem

Son Güncelleme :

09 Temmuz 2013 - 10:37

TMMOB üyesi mühendisler iktidarın ve YÖK`ün teknik öğretmenlerin mühendis olmalarına olanak tanıyan uygulamasını diplomalarını yırtarak ve mesleki malzemelerini kırarak protesto edip tepkilerini dile getirdi.

muhendis_ataturk_eylemTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi mühendisler Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek eylem yaptı. Taşıdıkları dövizlerle ve attıkları sloganlarla iktidarın uygulamalarına tepki gösteren Adana’daki mühendisler bir de basın bildirisi okudu. Adana İKK Sekreteri Nazım Biçer, her geçen gün iktidarın hak ihlallerine bir yenisinin eklendiğini belirterek, “Meslek alanlarımızda yeni bir hak ihlaliyle karşı karşıyayız. Teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmek istenerek, bilim ve tekniğin hâkim olması gereken mühendislik mesleğimiz niteliksiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.” dedi.

Biçer, meslek alanlarının itibarsızlaştırılmasına, niteliksizleştirilmesine yol açacak uygulamanın ortadan kaldırılması için mücadelelerinin devam edeceğini ve mesleki haklarını koruyacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“YÖK teknik eğitim fakültelerini kapatıp, teknik öğretmenleri işsiz bırakınca, sorunun çözümünü teknik öğretmenlere ancak mühendislik eğitimi ile hak edilecek olan mühendislik unvanı vermekte bulmuştur. 80 bin civarındaki teknik öğretmene sınavla mühendis unvanı verilmesine olanak sağlayacak olan bu uygulama, hali hazırda var olan mühendis işsizliğini daha da arttıracak, mühendislik uygulamalarında niteliksel düşüşe sebep olacak, mühendislik çalışmaları gerektiren alanlarda sorunlara yol açacaktır.

Teknik öğretmenler, mühendislerin çalışma yaşamı içerisinde birlikte faaliyet yürüttükleri iş arkadaşlarıdır. Ancak, teknik öğretmenlik ve mühendislik birbirinin yerine geçebilecek meslek alanları değildir; gerek eğitim gerekse de uygulama alanları açısından farklıdırlar.  Çalışma yaşamı içinde işbirliği içinde çalışma yürüten iki meslek grubunun, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve politik açmazlar nedeniyle karşı karşıya getirilmesi sorunların çözümü açısından yarar sağlamayacaktır.

MESLEĞİMİZ İTİBARSIZLAŞTIRLMAK İSTENİYOR

Bu tarz hatalı, yanlış, keyfi politikalar ile tüm üretim ve hizmet süreçlerinde temel bir yeri bulunan mühendislik, mimarlık eğitimi ve uygulamaları sistemli bir şekilde etkilenmektedir. Bu sınav, gerek teknik öğretmenlerin gerekse de mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının içerisinde bulunduğu güvencesizlik, işsizlik, niteliksizleşme ve itibarsızlaşma sorunlarını çözmeye yetmeyeceği gibi sorunu daha da arttıracaktır. Aynı zamanda teknik eğitimin değerini yok sayan bu sınav, mühendis, mimar ve şehir plancısı olmak için üniversitelerin lisans bölümlerinde en az 4 sene emek veren öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın emeklerini de yok saymaktadır.

Bu sorunu yaratan, teknik eğitim fakültelerini kapatarak teknik öğretmenlerin istihdam alanlarını yok eden bizatihi siyasal iktidarın kendisidir.  Teknik öğretmenler nezdinde yarattığı mağduriyeti yeni mağduriyetler yaratarak “sözde çözmeye” kalkmak bir gösterişten ibarettir.

Böylesi bir zihniyetle ortaya koyulan eğitim politikalarının sonu yoktur. Hiç birimiz deneme yanılma tahtası değiliz. Ayrıca sorunlar, onları daha da arttıracak düzenlemelerle çözülemez. Bu sorunları yaşayan kitleyi daha da büyüterek sorunlar giderilemez.

Plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açılmasına, çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirilmesine ve teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve hazırlıklarından vazgeçilmelidir. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğretiminin planlamasında TMMOB ve bünyesindeki Meslek Odaları mutlaka yer almalıdır.

Bizler; mühendis ve mimarların,  meslek örgütlerinin uyarılarının iktidar, Üniversitelerarası Kurul ve YÖK tarafından dikkate alınmasını istiyoruz.

YÖK‘ün duyurusunu yaptığı ve ÖSYM tarafından yapılacak olan “Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı” ivedilikle iptal edilmelidir.”

Teknik Öğretmenlere Unvan Verilmesi Bilime Aykırı

 

 

 

TMMOB üyesi mühendisler iktidarın ve YÖK`ün teknik öğretmenlerin mühendis olmalarına olanak tanıyan uygulamasını diplomalarını yırtarak ve mesleki malzemelerini kırarak protesto edip tepkilerini dile getirdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi mühendisler Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek eylem yaptı. Taşıdıkları dövizlerle ve attıkları sloganlarla iktidarın uygulamalarına tepki gösteren Adana’daki mühendisler bir de basın bildirisi okudu. Adana İKK Sekreteri Nazım Biçer, her geçen gün iktidarın hak ihlallerine bir yenisinin eklendiğini belirterek, “Meslek alanlarımızda yeni bir hak ihlaliyle karşı karşıyayız. Teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmek istenerek, bilim ve tekniğin hâkim olması gereken mühendislik mesleğimiz niteliksiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.” dedi.

Biçer, meslek alanlarının itibarsızlaştırılmasına, niteliksizleştirilmesine yol açacak uygulamanın ortadan kaldırılması için mücadelelerinin devam edeceğini ve mesleki haklarını koruyacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“YÖK teknik eğitim fakültelerini kapatıp, teknik öğretmenleri işsiz bırakınca, sorunun çözümünü teknik öğretmenlere ancak mühendislik eğitimi ile hak edilecek olan mühendislik unvanı vermekte bulmuştur. 80 bin civarındaki teknik öğretmene sınavla mühendis unvanı verilmesine olanak sağlayacak olan bu uygulama, hali hazırda var olan mühendis işsizliğini daha da arttıracak, mühendislik uygulamalarında niteliksel düşüşe sebep olacak, mühendislik çalışmaları gerektiren alanlarda sorunlara yol açacaktır.

Teknik öğretmenler, mühendislerin çalışma yaşamı içerisinde birlikte faaliyet yürüttükleri iş arkadaşlarıdır. Ancak, teknik öğretmenlik ve mühendislik birbirinin yerine geçebilecek meslek alanları değildir; gerek eğitim gerekse de uygulama alanları açısından farklıdırlar.  Çalışma yaşamı içinde işbirliği içinde çalışma yürüten iki meslek grubunun, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve politik açmazlar nedeniyle karşı karşıya getirilmesi sorunların çözümü açısından yarar sağlamayacaktır.

MESLEĞİMİZ İTİBARSIZLAŞTIRLMAK İSTENİYOR

Bu tarz hatalı, yanlış, keyfi politikalar ile tüm üretim ve hizmet süreçlerinde temel bir yeri bulunan mühendislik, mimarlık eğitimi ve uygulamaları sistemli bir şekilde etkilenmektedir. Bu sınav, gerek teknik öğretmenlerin gerekse de mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının içerisinde bulunduğu güvencesizlik, işsizlik, niteliksizleşme ve itibarsızlaşma sorunlarını çözmeye yetmeyeceği gibi sorunu daha da arttıracaktır. Aynı zamanda teknik eğitimin değerini yok sayan bu sınav, mühendis, mimar ve şehir plancısı olmak için üniversitelerin lisans bölümlerinde en az 4 sene emek veren öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın emeklerini de yok saymaktadır.

Bu sorunu yaratan, teknik eğitim fakültelerini kapatarak teknik öğretmenlerin istihdam alanlarını yok eden bizatihi siyasal iktidarın kendisidir.  Teknik öğretmenler nezdinde yarattığı mağduriyeti yeni mağduriyetler yaratarak “sözde çözmeye” kalkmak bir gösterişten ibarettir.

Böylesi bir zihniyetle ortaya koyulan eğitim politikalarının sonu yoktur. Hiç birimiz deneme yanılma tahtası değiliz. Ayrıca sorunlar, onları daha da arttıracak düzenlemelerle çözülemez. Bu sorunları yaşayan kitleyi daha da büyüterek sorunlar giderilemez.

Plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açılmasına, çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirilmesine ve teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve hazırlıklarından vazgeçilmelidir. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğretiminin planlamasında TMMOB ve bünyesindeki Meslek Odaları mutlaka yer almalıdır.

Bizler; mühendis ve mimarların,  meslek örgütlerinin uyarılarının iktidar, Üniversitelerarası Kurul ve YÖK tarafından dikkate alınmasını istiyoruz.

YÖK‘ün duyurusunu yaptığı ve ÖSYM tarafından yapılacak olan “Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı” ivedilikle iptal edilmelidir.”

takipçi satın al