Hotivi

MÜHÜR ODASINDAN İLK’LERE İMZA ATAN ODA KONUMUNA GELMEK - Adana UlusAdana Ulus

17 Haziran 2021 - 21:06

MÜHÜR ODASINDAN İLK’LERE İMZA ATAN ODA KONUMUNA GELMEK

MÜHÜR ODASINDAN İLK’LERE İMZA ATAN ODA KONUMUNA GELMEK
Son Güncelleme :

02 Nisan 2018 - 21:59

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, odanın resmi sayfasında “Mühür Odası’ndan İlk’lere imza atan oda konumuna gelmek” başlığı ile bir yazı yayınladı.
Oda kasasında 28 milyon lira nakit bulunduğunu vurgulayan Menevşe’nin yazısı şöyle:
“Oda ve Borsaların kendine özgü bir yapısı var. Bu yapı içerisinde, “gelen üyenin evrakını onaylayıp, mühürleyerek göndermek” de var, “günlük rutinden çıkıp üyenin yolunu açmak, ticaretini kolaylaştırmak, yeni projelerle katma değer ve istihdam yaratmak, eğitim ve desteklerle üyeyi ihracata ve dünyaya açmak” mantığıyla daha geniş kapsamlı hizmet sunmak da var.
Yaklaşık beş yıllık süreçte, kendimizi asla birinci şıkta yer alan sıradan görevlerle sınırlamadık. Kalite standartlarımızı hep daha iyiye, vizyonumuzu hep uluslararası pazarlara göre belirlemeye çalıştık. Hemen hemen bütün Oda ve Borsalarda üyelerin sıkça kullandığı, “Oda’nın bize ne faydası var” deyimini ortadan kaldırdık, her üyenin hangi sektörde olursa olsun ticaretini geliştirmek için kendine uygun destekler bulabildiği bir Oda haline geldik .
Öncelikle çalışma stratejisi olarak, “Anlık fikirleri” değil, “Belirli bir sisteme dayalı, üyelere bire bir yarar sağlayan projeler” yöntemini seçtik. Adana’nın geçmişten gelen bir sanayi ve kültürü var mı, var. Üretim potansiyeli yüksek mi, yüksek. İhracat var mı, var ama yeterli düzeyde değil. Bir çözüm üretmek zorundaydık. Çünkü Meslek Komiteleri bazında yaptığımız araştırmada, bazı sektör temsilcilerimizin hiç yurtdışına çıkmadığı, dolayısıyla ihracatın da bugüne kadar hiç gündemine gelmediğini tespit ettik. Bu düşünce zinciri, yukarıda sözünü ettiğim “İlk’lerin Odası” kavramının kendiliğinden oluşmasını sağladı.
Yönetim Kurulu olarak öncelikle Adana’nın ihracat rakamlarını artırmaya yönelik İhracat Hamlesi Projesi hazırladık. Eylem Planı gereğince önce firma yöneticilerine, sonra da ilgili personele yönelik Dış Ticaret Eğitimi verdik. Ardından firmalarımıza doğrudan dış ticaret danışmanlık desteği sunduk. Kısa süre içinde daha önce ihracat yapmamış üyelerimizin yurtdışına mal satmaya başladıklarını gördük. İhracat konusunda belirli bir aşamaya gelen, daha doğrusu ihracatla tanışan üyelerimiz için Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Makina ve Mobilya sektörlerine öncülük ettik, üyelerimiz için önemli destekler aldık.
Adana Ticaret Odası olarak elbette bununla yetinemezdik. 2014 yılında, Türkiye’de ilk kez Meslek Komiteleri Fuar Destek Programı başlattık. Her Meslek Komitesi’ne, yılda bir kez kendi sektörleriyle ilgili uluslararası bir fuara katılımları için destek sağladık. Programın başarılı sonuçlar vermesi üzerine bu kez yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmak isteyen üyelerimize stant desteği de sunduk. Bu destekler kapsamında, yaklaşık 4 yıllık süreçte yurtdışı fuarlara 957, yurtiçi fuarlara da 786 olmak üzere toplamda 1.743 üyemizin katılımını sağladık. Aynı dönemde üyelerimize yurtiçinde 52, yurtdışında da 79 olmak üzere toplamda 131 fuarı inceleme olanağı sunduk. Üyelerimiz, stant desteği kapsamında ise yurtiçinde 128, yurtdışında da 9 olmak üzere toplamda 137 fuara katılarak ürünlerini tanıtma şansı buldu. Bu destek sistemi halen, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini korumakta ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca diğer Odalara örnek olarak tavsiye edilmiştir.
Odamızın, yine Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan bir diğer Projesi de Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’dir.
Tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasının yanı sıra istihdam ve katma değer de yaratılmasına yönelik olarak Meclis üyelerimizden oluşan “ATO Tarım Komisyonu” kurarak başlattığımız Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin adım adım hayata geçmesi, Odamız için bir gurur kaynağı haline geldi.
Yaklaşık iki yıllık çalışma sürecinde, özellikle yer tespiti konusunda Valilik, Milli Emlak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Meteoroloji, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve potansiyel yatırımcılar ile yaptığımız yoğun görüşmelerde, bölgenin hangi sektörleri içine alacağı, yatırımcı profili, lojistik ve iklim koşulları ile parsel büyüklükleri gibi hassas konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve en uygun yerin Karataş’ın Bebeli Mahallesinde yer alan 2.853 dekarlık mera alanı olduğu yönünde görüş birliğine varıldı.
Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, kurulma aşamasındaki en önemli kilometre taşı olarak kabul edilen yer seçiminin de T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca uygun görülerek onaylanmasıyla yepyeni bir sürece girdi.
Seçilen arazinin, iklim şartları sebze, meyve, çiçek, fidan ve tohum yetiştiriciliği için son derece elverişli olmasının yanı sıra, yapımı devam eden ve 2019 yılında tamamlanması planlanan olan Çukurova Bölgesel Havalimanı’na 48 km, Karataş yoluna 6 km mesafede olması da bölgemizden Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine kısa sürede yaş meyve sebze ihracatı yapma olanağını doğuracaktır. Bunun yanında kurulacak OSB sadece tarımsal üretimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk etapta yaratacağı yaklaşık iki bin kişilik istihdam ile de bölgemizin önemli sorunlarından biri olan işsizlik rakamlarının tek haneye çekilmesine de katkı sağlayacaktır.
Ulaşılması zor bir hedef olarak başlanan Tarım OSB çalışmalarında geldiğimiz nokta olağanüstü. Çünkü Tarım OSB, hem kendi bölgemizde, hem de Türkiye çapında büyük ilgi gördü. Örneğin, ilk etapta 2.853 dekar olarak belirlenen alan için yoğun bir talep var. Mart 2018 itibariyle yapılan başvurularda talep edilen arazi miktarı şimdiden 16 bin dekara ulaştı.
Elde edilen bu başarının bir de dış yansıması var. Türkiye’nin her köşesinden, “Bunu nasıl başardınız, biz de Tarım OSB kurmak istiyoruz, yol göstericimiz olun” biçiminde destek talepleri geliyor. Geçtiğimiz gün Mersin’de düzenlenen, “Akdeniz Ekonomi Forumu”ndaki tarım ve gıda ile ilgili bir sempozyuma konuşmacı olarak katıldım. Başta, oturumu yöneten Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Prof. Güngör Uras olmak üzere birçok Oda ve Borsa ile ilgili sektör temsilcisi projemize büyük ilgi gösterdi ve Odamız nezdinde bizi tebrik ederek aynı modeli kendilerinin de uygulayacaklarını ilettiler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise bu projeyi Türk tarımının gelecek vizyonu olarak kabul etti ve Adana’dan başlayarak bu projeyi Türkiye’ye model yapmak bizi yakından takip ediyor.
Değerli üyelerimiz,
Kent merkezinde üretim faaliyeti gösteren hali hazırda birçok sektör var. Özellikle ayakkabıcılar, sokak aralarında çok sağlıksız bir şekilde dağınık olarak üretim yapıyor. Kullanılan tutkal ve plastik türü hammadde ve malzemelerin olası bir yangında nelere yol açabileceğini düşünemiyorum. İtfaiyenin o dar sokaklardaki işyerlerine müdahale şansı bile kısıtlı. Yaklaşık üç yıllık çalışma sonunda bu işyerlerini bir sitede toplamayı amaçlayan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Projesi’nde müthiş ilerleme kaydettik. Odamızın ısrarı, ayakkabı firmalarının yoğun isteği, Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş’ın özveri ve gayreti ile Milli Emlak’ın sorunun çözümüne olumlu bakış açısı, ortak akılda birleşti ve önce yer belirendi. Ardından talepler alındı. Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi için sonunda bütün süreç tamamlandı ve inşaata başlanması için TOKİ ile protokol imzalandı. Amacımız, Ayakkabıcılar Sitesi’nde ortaya koyduğumuz başarıyı tekstil, mermerciler, oto sanayi gibi diğer dağınık sektörlerde de elde ederek Adana’yı ve üyelerimizi bu dağınık sanayi yapısından kurtarmaktır. Bu sitemini yapımında da yine Türkiye’de bir ilk yaşandı ve Sayın Başbakanımızın talimatı ile TOKİ ilk defa konut dışında bir sanayi sitesi projesine soyundu.
Yaklaşık 5 yıllık dönemde, Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitelerimizle birçok önemli proje ve çalışmayı hayata geçirdik. Bunlara kısaca değinmek istiyorum.
Odamızın 120. Kuruluş yıldönümü büyük bir coşku ve Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri düzeyindeki yüksek bir katılımla gerçekleştirdik.
Adana’nın kültür, sanat, turizm, tarım, ticaret ve sanayide dünyanın birçok kentine göre sahip olduğu rekabetçi yönünün ortaya çıkarılması amacıyla Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş.’yi kurduk. ATAK A.Ş. kuruluşundan bu yana “Beyrut-Adana Turizm Köprüsü”, “Beyrut-Adana Ticaret Köprüsü”, “Plato Adana Projesi” gibi birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi. Bu çalışmanın bir sonucu olarak önce Lübnan Havayolları, daha sonra da Katar Havayolları tarafından Adana’ya haftada üç gün karşılıklı direkt sefer koyma kararı aldılar ve seferler bugün de devam ediyor.
Üyelerimizin içinde bulunduğu zor koşullar ve finansa erişimde yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek üzere Oda olarak TOBB nefes kredisi kampanyasını başlattık. 2017 yılında, TOBB, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Ziraat ve Denizbank arasında yapılan bir protokole Oda olarak Türkiye’deki en yüksek meblağı koyarak katıldık ve üyelerimize düşük faizli kredi sağladık. Oda olarak koyduğumuz 10 milyon TL karşılığı bankalar da 100 milyon TL. koyarak sadece üyelerimize yönelik 110 milyon lira kredi kaynağı yarattık. 2018 yılında da yine aynı proje paralelinde bu kez 88 milyonluk düşük faizli kredi imkanı yarattık.
Valimizin talebi üzerine Meclis Üyelerimizden aldığımız yetki ile İlimize Odamız ve Meclisimiz adına yeni bir okul kazandırma çalışmalarına başladık. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar neticesinde okul yerini ve 25 derslikli okul tipini belirledik. Okulumuzu Adana Anadolu Lisesi arkası Türkan Saylan Parkı yanındaki 5,8 dönüm arsada inşa edilmek üzere Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık.
Oda üye veritabanımızın güncellenmesi konusunda bir dizi çalışma yaptık. Odamızın tüm üyelerini anketörler aracılığıyla yerinde tespit ettik. Üyelerimize, Odamızın çalışmalarına esas olmak üzere anket uyguladık. Çalışma kapsamında üyelerimizin adreslerini elektronik ortama aktardık, harita üzerinde işaretledik. Yani artık kendi firmanızın yanında, Odamız üyesi diğer firmaları da Adana Ticaret Odası web sitesi üzerinden haritada koordinatlar, adres ve yol tarifiyle birlikte bulabiliyorsunuz.
Oda hizmetlerine internet üzerinden kolay ve yaygın erişim için bilişim teknolojileri alanındaki çalışmalarımız neticesinde Türkiye’de yine ilk defa e-Oda altyapısını tamamladık. Geliştirdiğimiz programlarla 2017 yılı Şubat ayından itibaren Faaliyet Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, İhale Durum Belgesi, Ortaklık Belgesi gibi belgeleri üyelerimizin Odaya gelmeden internet üzerinden almalarını sağladık. Yine Odamızda kullanılan 17 farklı yazılımı güncelleyerek; günün ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Güçlendirdiğimiz bu altyapıyla Türkiye’nin en ileri Odası haline geldiğimizi gururla belirtmek isterim.
Hizmet dönemimizdeki en önemli çalışmalarımızdan biri de Çukurova Kalkınma Ajansından aldığımız hibe desteğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital Arşiv Projesi oldu. Bu projeyle, Oda bütçemizi yormadan Ticaret Sicili Arşivimizdeki 1 milyonu aşkın evrakı tarayarak dijital ortama aktardık. Bu çalışmayla dijital arşivimizde faal ve en çok işlem gören yaklaşık 40 bin şirketin bilgileri artık dosya çıkarmaya gerek olmadan bilgisayar ekranından 1 saniyede görüntülenmektedir. Bu çalışma da Türkiye’de diğer Odalara emsal gösterilmektedir.
Çukurova Kalkınma Ajansı destekleriyle yürüttüğümüz Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Projesi ile üyelerimizin yeni pazar ve müşterilere ulaşmalarını sağlamak adına hizmet sunmaya başladık. Proje kapsamında ticari bilgi portalları üzerinden sorgulama yapmak suretiyle bölgemiz firmalarına dünya, kıta ve ülke bazında fiili ve potansiyel müşterileri ile rakiplerinin bilgilerini veriyor; hedef pazarlarını tespit edip raporluyor; hedef ülkelerdeki rakiplerin analizini yapıyor, müşteri analizlerinin yapılması gibi küresel rekabet koşullarında büyük avantaj sağlayacak hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetimiz de Türkiye’de yalnızca Odamızda ve proje ortağımız olan Mersin TSO’da verilebilmektedir.
Görev süremizde yapmış olduğumuz önemli hizmetlerden biri de, Odamıza erişim noktasında üyelerimizden gelen talepler kapsamında, telefon üzerinden bilgi ve danışma hizmetlerinin verilmesi adına Adana Ticaret Odası Çağrı Merkezimizin hizmete alınmasıdır. 08503460101 numaralı çağrı merkezimizden tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımız operatörlerimize ulaşarak sorularına anlık ve kesintisiz cevap bulabilmektedir.
Bahsettiğim bu hizmetleri yaparken iki şeyi her zaman ön planda tuttuk. Hesaplarımızda şeffaflık ve mali disiplin. Geçtiğimiz 5 yılda Odamızın tüm hesaplarını açık ve şeffaf hale getirdik. Ön önemlisi ciddi bir mali disiplini Odamıza yerleştirmeyi başardık. Hizmetlerimizi yaparken Odamıza yerleştirdiğimiz mali disiplinden asla vazgeçmedik. Disiplinli mali politikalarımız neticesinde, tüm bu hizmetleri yaparken, Oda kasasında 28 milyon lira nakit birikim sağlamayı başardık.
Peki, önümüzdeki dönemde Adana ekonomisini geliştirmek, üyelerimizin ve Adana’nın refahını yükseltmek için neler yapacağız. Öncelikle mevcut projelerimizin hızla tamamlanmasını sağlayacağız. Tarım İhtisas OSB projemizde Haziran ayında yer tahsisi başlayacak. Altyapı çalışmalarıyla eşzamanlı sürdüreceğimiz bu süreçte Adana’nın tarımsal verimliliğini 10 kat arttıracağız. Bu proje sadece Tarım OSB de yer alan işletmeleri değil, Adana’da tarım yapan tüm üyelerimize ve Türkiye’ye model ve ilham kaynağı olacak.
Öte yandan bürokratik işlemlerini tamamladığımız hizmet binamızın da Mayıs ayı içerisinde temelini atıyoruz. Adana’nın en modern, en estetik, en fonksiyonel ve en konforlu kamu binasını yapacağız. Bu bina üyelerimizin keyifle geldikleri, işlerini konforla tamamladıkları ve işletmelerini geliştirmek için tüm imkanları bir arada bulabilecekleri hizmetler bütünüyle tamamlanacak.
Ayakkabı, tekstil, mahrukat, gıda ve su ürünlerinde başlattığımız siteleşme ve küme modelini, mermerciler, elektrikçiler, oto tamiri ve yedek parça, sera bahçe ve peyzaj işletmeleri, hırdavatçılar-boyacılar, kağıt ambalaj ürünleri gibi sektörlerle devam ettireceğiz. Adana’daki tüm imalat gruplarını kendilerine özel sitelere kavuşturacağız. Burada oluşan işbirliği ile işletmelerimizin kapasitesini ve ihracatını arttıracağız.
Ajans fonları ile yürüteceğimiz projeyle, “Ayakkabı Tekstil Moda Tasarımı ve Teknolojileri Merkezi”ni hayata geçireceğiz. İmalatı burada olan ürünlerin, tasarımını ve modasının da Adana’da ortaya çıkaracağız.
Katar ve Lübnan ile başlattığımız direk uçuşlar ve işbirliğini, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Arap Yarımadası ile sürdürmeyi planlıyoruz. Özellikle 2019 da hizmete açılacak olan 15 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Bölge Havalimanı’nı, Adana’nın yeni havayolu üssü olması ve dünyayla direkt entegrasyonu için fırsata çevirecek projelerimiz hazır.
Sağlık hizmetleri, tıbbi cihaz üretimi, kozmetik ürünler, yazılım, bilişim, savunma sanayi, havacılık sanayi gibi katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin Adana’da yaygınlaşmasını ve katma değeri yüksek yatırımların Adana’ya gelmesini teşvik edeceğiz.
Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesinin biran önce hizmete alıp, Cezayir’den gelen 1 milyar dolarlık yatırım gibi pek çok yerli ve yabancı yatırımı ilimize çekecek, Adana’yı Türkiye ve Avrasya’nın petrokimya üssüne dönüştüreceğiz.
Geçen dönemde ısrarla üzerinde durduğumuz ihracat hamlesini, üyelerimize verdiğimiz danışmanlık, stand, fuar katılımı, iş gezisi, ikili işbirliği görüşmeleri organizasyonlarımızın kapasitesini ve destek oranlarını artırarak sürdüreceğiz. Adana’yı ihracatta Türkiye’nin ilk beşine yerleştireceğiz.
Sosyal medya ve iletişimin gücünü kentimizi ve değerlerimizi ortaya koymak için daha da yoğun kullanacağız. Oluşturduğumuz “Festivaller Şehri Adana” algısını, kebabıyla, şalgamıyla, kültür sanat yaşantısıyla “Yaşanılacak Kent Adana” algısına yükselteceğiz. Bu kapsamda Londra Şalgam festivali çalışmamızı, “Biber Salçası” ve “Adana Kebabı”nın uluslararası etkinlikleriyle ve lezzet festivalleriyle devam ettireceğiz.
Hepsinden önemlisi Adana’nın yakaladığı bu kalkınma ivmesinin devamı için Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Oda ve Borsa Başkanlarımız ve STK Başkanlarımızla yakaladığımız bu güzel işbirliğini, dayanışmayı, birlik ve beraberliği bozmadan devam ettireceğiz.
Tüm üyelerime ve camiamıza, bize gösterdikleri güven ve teveccüh için teşekkürlerimi sunuyorum.
Atila MENEVŞE
Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.adana-to.org.tr/ato/TR/haberler/BaskaninYazilari.aspx?ID=65

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
takipçi satın al