Hotivi

“Piyasanın acımasız koşullarına terk edildi” - Adana UlusAdana Ulus

16 Haziran 2021 - 23:44

“Piyasanın acımasız koşullarına terk edildi”

Son Güncelleme :

17 Nisan 2015 - 17:04

ali_ekber_cakar_mmo1Uluslararası katılımlı 8. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresinde ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri araştırılıyor, sorunlara çözüm önerileri de getiriliyor.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden meslek örgütü ve sivil toplum  kuruluşu temsilcileri, üniversitelerden bilim insanları, sendika ve derneklerin temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği “6331 sayılı İSG Kanunu Neyi Değiştirdi, Sorunları Çözdü mü?” panelinde TTB’nden Hüseyin Demirdizen, MESS’den Altan Çetinkal, DİSK’ten Arzu Çerkezoğlu, KESK’ten Hasan Toprak, Hak-İş’ten Sabahattin Korkmaz, MMO’dan Ali Ekber Çakar, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Türkiye Temsilcisi Catherine Brakenheıelm görüşlerini açıkladı.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, ülkemizdeki iş ve meslek hastalıkları verilerini paylaştı. SGK’nın henüz 2014 yılı verilerini paylaşmadığını dile getiren Çakar, SGK’nın 2013 yılı verilerinde 191 bin 396 iş kazasının olduğu, 1360 kişlinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti. 2013 yılı iş kazalarında 1656 kişinin iş göremez hale geldiğini, 371 kişinin de meslek hastalığından yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Ali Ekber Çakar, “Dünyada iş kazası oranı yüzde 44, meslek hastalığı oranı yüzde 56 iken, ülkemizde resmi kayıtlara göre iş kazası oranı yüzde 99.998, meslek hastalıkları iş kazası oranı on binde 2’dir.Geçici iş görmezlik gün sayısı iş ve meslek hastalığı toplamı 2 milyon 357 bin 505 gündür. “dedi.is_sagligi_is_guvenligi (2)

21. yüzyıl Türkiye’sinde başta madenler olmak üzere birçok sektördeki çalışma koşullarının 18.-19. yüzyılların çalışma koşullarının Türkiye topraklarında yaşanan hali olduğuna dikkat çeken MMO Başkanı Ali Ekber Çakar,

PİYASA KOŞULLARINA TERKEDİLDİ

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları piyasanın acımasız koşullarına terk edilmiştir. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları daha yerleşmeden geriletilmiş, mevzuat tüm yargı kararlarına karşın piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. İş kazalarının ve iş cinayetlerinin sürekli olarak artması, kısaca işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarındaki yapısal sorunların tamamı, sermayenin azami kâr, azami sömürü politikalarından kaynaklanmaktadır.

Bu politikalardan dolayı taşeron çalışan işçi sayısı üç kat artmıştır. Çalışma süreleri artmıştır. Çalışma koşulları ağırlaşmıştır. Kamuya ait birçok işyeri özelleştirilmiştir. Sendikalı işçi oranı azalmıştır. İş kazaları ve iş kazaları sonucu ölümler artmıştır.is_sagligi_is_guvenligi (1)

İşçi sağlığı ve güvenliği hekimlik hizmetidir. Mühendislik hizmetidir. Hekimler, mühendisler, mimarlar, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında önemli bir işleve sahiptir. Mühendis ve mimarların işçi sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri ve işyerlerinde verdikleri hizmetin denetlenmesi de önemlidir. Eğitim ve denetimde hekim ve mühendis-mimar-şehir plancılarının örgütleri de rol üstlenmelidir. Ancak hükümet; TTB ve TMMOB’yi, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kararların alınmasında, üyelerinin eğitilmesinde, üyelerinin işyerlerinde bu alana ilişkin yaptığı faaliyetlerinin denetlenmesinde hep devre dışı bıraktı.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sorunu, sermayenin azami kâr hırsı ve çalışma yaşamına yönelik politikaların emek aleyhine oluşmasından dolayı önümüzdeki dönemde önemi artarak sürecektir. Küreselleşme ve neo liberal serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek istihdam politikaları ile kamu idari yapısı, personel rejimi ve kamusal denetim alanlarında gerçekleşen dönüşüm ve tasfiye sonucu bu alanda nice olumsuz gelişme ve olay yaşanacaktır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik mevzuat düzenlemeleri, piyasa aktörlerinin çıkarları doğrultusunda hazırlanmıştır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği mühendislerinin eğitimlerini özel kuruluşlara bırakan, alanın ehli mühendislik örgütlerinin verdiği sertifikaları görmezden gelen, hizmet sunumunu ve eğitim aşamasını taşeronlara devreden, işyeri ortak birimlerini tasfiye ederek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesini hedefleyen, idari yargı kararlarını görmezden gelen bir anlayışla oluşturulan mevzuat bu alanda süregelen krizi devam ettirecektir. “

MELTEM CUMBUL’DAN KONFERANS

8. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nde 18 Nisan cumartesi güünü Meltem Cumbul ve Sercan Gidişoğlu “Oyuncuların Mesleki Sağlık-Güvenlik Riskleri ve Tehlike Sınıfı Yükseltme Süreci”ni anlatacak. CNN Türk Ekonomi Editörü Emin Çapa ise“Türkiye’ de İş Kazalarında Algı Nasıl Yönetiliyor” konulu konferans verecek.

takipçi satın al