Hotivi

Savunma hakları yok sayılıyor - Adana UlusAdana Ulus

17 Haziran 2021 - 08:21

Savunma hakları yok sayılıyor

Son Güncelleme :

17 Nisan 2013 - 1:05

Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, savunmanın kısıtlanıp yok sayıldığı bir yargılamanın, adil yargılama olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

gazi_citirik
Kamuoyunda “Ergenekon davası” olarak bilinen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 67 ‘si tutuklu 275 sanıklı dosyada, iddia makamının 2700 sayfa esas hakkında mütalaada bulunduğunu anımsatan Baro Başkanı Çıtırık, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Mahkeme haklarında örgüt yöneticiliği suçlaması bulunan sanıklara avukatlarıyla birlikte 2 saat, haklarında örgüt üyeliği suçlaması bulunan sanıklara ise avukatlarıyla birlikte 1 saat esas hakkındaki savunmalarını yapabilmeleri için tanımış olduğu süreler açıkça AİHS’nin 6.  ve Anayasa’mızın 36 maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yine savunma avukatlarının duruşma sırasında  usule ilişkin  taleplerini dile getirmesi hususunda söz verilmemesi ve mahkemece bu itirazların yazılı olarak istenmesi de CMK’nın ilgili düzenlemelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Anayasamızın 36. Maddesinde düzenlenen ‘ herkes, meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle  yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmayla adil yargılanma hakkına sahiptir.” Yİne AİHS 6. Maddesinde düzenlenen “herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içerisinde, hakkaniyete uygun ve açık alarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. “ bu düzenlemelerle birlikte yurttaşın adalete erişim ve hak arama hakkı anayasal ve AİHS kapsamında güvence altına alınmış olmasına rağmen mahkemenin savunma hakkını kısıtlaması, savunmayı yok sayması kabul edilemez bir tutumdur.  Yurttaşların ve biz hukukçuların bu yargılamaya artık güveni kalmamıştır. Anayasanın 37. Maddesinde düzenlenen kanuni hakim güvencesine aykırı, olağanüstü dönemlere özgü olan bu mahkemeler ve yargılama yöntemleri uzunca yıllar hukuk dünyamızda tartışılacak ve bu uygulamalar asla unutulmayacaktır.  Savunmanın kısıtlanıp yok sayıldığı bir yargılama, adil yargılama olarak nitelendirilemez. Bu uygulamalar nedeniyle bırakınız hukuk devleti olunmasını kanun devleti bile olunmadığı bir kez daha kanıtlanmıştır.”

takipçi satın al