SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA VERGİ İNDİRİMİ VAR - Adana UlusAdana Ulus

2 Aralık 2022 - 20:06

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA VERGİ İNDİRİMİ VAR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA VERGİ İNDİRİMİ VAR
Son Güncelleme :

20 Kasım 2022 - 21:34

Sermaye şirketleri kazanç elde etmek için kurulurlar. Amaçlarını gerçekleştirmek için de kurdukları şirketlere sermaye koyarlar. İşletmeler finansman ihtiyaçlarını iç fonlardan veya dış fonlardan karşılarlar. İç fonlara örnek işletme sermayesi, emtia, yedek akçeler, dağıtılmayan dönem karlarıdır. İşletmelerin ödenen nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan faiz beyanname üzerinden kurumlar vergisi matrahından indirilmektedir. Bu amaçla 2015 yılında Kurumlar Vergisi Kanununda düzenleme yapılarak; sermaye şirketlerin nakdi sermaye artışlarının yüzde 50’si “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı “uygulanarak hesaplanan miktar kurumlar vergisi matrahından indirilmesi getirildi.

DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK SERMAYE ŞİRKETLERİ VE UYGULAMA

Nakdi sermaye artışı faiz indirimi düzenlemesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ı maddesinde 6637 sayılı Kanunun 8’nci maddesi ile nakdi sermaye artıran sermaye şirketlerini teşvik etmek amacıyla getirilmiş bir uygulamadır. Düzenleme ile ilgili önemli başlıklar aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

Anılan maddede; 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe giren,7338 sayılı kanunun 59 uncu maddesiyle eklenen paragraf ile; madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için %50 oranı %75 olarak uygulaması düzenlemesi yapıldı.

Aynı şekilde; 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7417 sayılı kanunun 49’ncu maddesiyle de; ‘’bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.’’ Düzenlemesi ile uygulamaya aşağıdaki gibi devam edilecektir:

 • Düzenleme; sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları için bir teşvik müessesesidir.
 • Nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan nakit sermaye üzerinden, TC Merkez Bankası faiz oranın %50’sine isabet eden kısmı kurumlar vergisi matrahından indirmeyi sağlayan bir teşviktir.
 • Faiz oranı olarak TC Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan, bankalarca açılan Türk Lirası cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranıdır.  
 • Hesaplanan indirim tutarı kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek koşulu ile kazançtan indirilir.
 • İndirimden 1.7.2015 tarihinden itibaren yapılan sermaye artırımları için, artırımının tescilinden itibaren ve süresiz olarak her yıl için ayrı ayrı uygulanmasına devam edilirken bu kez …. Tarihinde yayınlanan … sayılı Kanunun … maddesi ile bu süre ilk yıl uygulandıktan sonra 4 yıl daha uygulanacağı düzenlenmiştir.
 • Nakit sermaye koyma işlemi veya tescilden hangisi daha sonra ise indirim hakkı o tarihten sonra başlamaktadır. 
 • Kurumlar Vergisi Matrahının zarar veya indirim miktarından az olması halinde ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devrediyor. Ancak, sonraki dönemlerde sermayenin azaltılması halinde azaltılan kadar indirim kullanılmamaktadır.
 • Uygulanacak oran 2021 yılı için TC Merkez Bankası tarafından 24,51% olarak uygulanmış olup, 2022 yılı için de bu yakın bir tarihte 2022 yılında verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinde uygulanacak oran açıklanacak ve uygulanacaktır.
 • Nakit sermaye artışı faiz indirimi düzenlemesine göre, hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanmaktadır.

Konuya devam etmek ve doğru kavramak için bir örnekle devam etmek yararlı olacaktır. Örneğin ; iki ortaklı bir A.Ş’nin sermayesi ortak başına 10’ar milyon olmak üzere 20 milyon arttırılmıştır. İşlem 1 Ağustos 2021 ayı içinde yapılmış aynı ay içinde hem ödemeler hem de Ticaret sicilinde yayınlanmıştır. Kanuni düzenlemeye göre; artırılan sermayenin %50’si olacağına göre; (20.000.000 TL*0,50*0,2451*5/12) ay hesabı ile 2021 yılı kurum kazancından 1.021.250 TL ilk yıl olan 2021 yılı için kurum kazancından indirilecektir. İzleyen 4 yıl boyunca da aynı hesaplama ile; (20.000.000 TL*0,50*0,2451*12= 2.451.000 TL hesaplanacak faiz oranı izleyen 4 yılın kurum kazancından indirilecektir.

UYGULAMADAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Nakdi sermaye artışı faiz indirimi düzenlemesinden; finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri kesinlikle yararlanamıyorlar. Aşağıda sayılan hallerde de düzenlemeden yararlanılamıyor. Anılan Kanun maddesine istinaden yayınlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bazı grup şirketler için teşvik oranı arttırılmış, bazıları için ise indirin oranını % 0’a indirilmiştir. Bu yetki şimdilerde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır.

Nakdi sermaye artışı yalnız nakdi sermaye artışları için uygulanmaktadır. Buna göre aşağıda sayılan diğer sermaye artışları için de herhangi bir indirim yapılması söz konusu değildir. Buna göre kapsama girmeyen sermaye artışlarını;

 • Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
 • Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde kaynaklanan sermaye artışları,
 • Geçmiş yıl karları ve benzeri bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin kaynaklanan sermaye artışları,
 • Ortaklar veya ilişkili kişilerin kredi kullanarak ya da borç alınarak gerçekleştirilen sermaye artışları,
 • Şirketin nakdi sermayesi dışındaki hisse senedi, tahvil ve veya bono benzeri değerlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
 • Bilanço kalemlerinin kendi aralarında mahsubu ile yapılan sermaye artışları,

Şeklinde sıralayabiliriz.

FARKLI İNDİRİM ORANLARI

Kanuni düzenleme ile yeni kurulan veya sermaye artışına giden sermaye şirketlerin nakdi sermaye artışlarının yüzde 50’si “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” uygulanarak hesaplanan miktar kurumlar vergisi matrahından indirilmesi uygulamasına genel bir uygulamayken 2021 yılında 7338 sayılı Kanun ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre farklı sermaye oranları uygulanmaktadır. Buna göre;

 • Yurt dışında nakdi sermaye getirenler için oran %75’i,
 • Halka açık ve borsada %50’den az payı ile işlem göre sermaye şirketleri %75’i ,
 • %50’de fazla işlem görenler ise artırdıkları sermayenin %100’ü,

Üzerinden tespit edilen faiz oranını uygulayarak hesapladıkları miktarı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirebilmektedirler.

Artırılan sermayenin yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarıyla sınırlı olmak üzere arttırılan nakdi sermayenin %100’üne tespit edilen faiz oranı uygulanarak. Beyanname üzerinden indirim konusu edilebilecektir.

Buna rağmen; gelirlerinin %25 veya fazlası faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikligelirlerden oluşanlar ile; aktif toplamının %50veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıkla ve iştirak paylarından oluşan, sermaye şirketleri sermaye payı sıfır (0) olarak uygulanmaktadır. Yani bu sayılan sermaye şirketleri artırdıkları sermaye payları üzerinden herhangi bir indirim yapamayacaklardır.

Yani devlet diyor ki; ‘’şirketine koyduğun sermayenin yarısını sanki bankaya yatırmış faiz almışsın gibi hesapladığın miktarı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden vergi matrahından indir.’’ Öz kaynaklara yönlendirme suretiyle şirketlerin bünyesini kuvvetli olmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Sabri Arpaç

sabriarpacymm@gmail.com

EN ÇOK KAZANANLAR

 • ACSEL81.40 10.00%
 • SNPAM19.25 10.00%
 • OZSUB11.23 9.99%
 • VBTYZ72.20 9.98%
 • NIBAS17.31 9.97%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • QNBFB54.00 -10.00%
 • YESIL4.93 -9.87%
 • YYAPI2.20 -9.84%
 • MZHLD13.30 -8.40%
 • BFREN3.900.00 -7.91%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • THYAO128.30 3.14%
 • ASELS47.04 -1.47%
 • KOZAL392.00 -3.16%
 • EREGL41.42 -2.50%
 • EKGYO7.14 0.00%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 4.962.97 % -1,65
DOLAR 18.6328 % 0,00
EURO 19.5646 % -0,23
BITCOIN 16.916.38 % -0,08
ÇEYREK ALTIN 1.752.13 % -0,82
GRAM ALTIN 1.080.48 % -0,46
function escorik(){ echo '

escort model Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Diyarbakır masaj Aksaray masaj Afyon masaj Amasya masaj Bolu masaj Burdur masaj Elazığ masaj Erzincan masaj Erzurum masaj Düzce masaj Edirne masaj Isparta masaj Giresun masaj Karabük masaj Kastamonu masaj Sinop masaj Kırıkkale masaj Kırklareli masaj Kırşehir masaj Mardin masaj Nevşehir masaj Niğde masaj Ordu masaj Osmaniye masaj Rize masaj Tokat masaj Zonguldak masaj Uşak masaj Yozgat masaj Bingöl masaj escort Çanakkale escort Çorum escort Denizli escort Düzce escort Edirne escort Erzurum escort Eskişehir escort Gaziantep escort Giresun escort Hatay escort Beyşehir escort Biga escort Bigadiç escort Birecik escort Bodrum escort Bornova escort Bosna escort Boyabat escort Buca escort Bulancak escort Bünyan escort Burhaniye escort Büyükçekmece escort Çan escort Canik escort Çankaya escort Çarşamba escort Çatalca escort Çayeli escort Çekmeköy escort Çerkezköy escort Çeşme escort Ceyhan escort Çiğli escort Çihanbeyli escort Çine escort Çivril escort Çorlu escort Çubuk escort Çukurova escort Çumra escort Dalaman escort Darıca escort Davutlar escort Demetevler escort Develi escort Didim escort Dikili escort Dinar escort Doğanşehir escort Dörtyol escort Döşemealtı escort Dulkadiroğlu escort Düziçi escort Edremit escort Efeler escort Elbistan escort Elmadağ escort Elmalı escort Emirdağ escort escort Elbistan escort Bandırma escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Güngören escort Kadıköy escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Konyaaltı escort Seyhan escort Melikgazi escort Ödemiş escort Mamak escort Çekmeköy escort Meram escort Aliağa escort Belek escort Esenler escort Fatih escort Serdivan escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Didim escort Kuşadası escort Antakya escort Battalgazi escort Bodrum escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Bornova escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Adapazarı escort İskenderun escort Marmaris escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Anamur escort Fethiye escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Sapanca escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Güngören escort Kadıköy escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Konyaaltı escort Seyhan escort Melikgazi escort Ödemiş escort Mamak escort Çekmeköy escort Meram escort Aliağa escort Belek escort Esenler escort Fatih escort Serdivan escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Didim escort Kuşadası escort Antakya escort Battalgazi escort Bodrum escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Bornova escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Adapazarı escort İskenderun escort Marmaris escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Anamur escort Fethiye escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Sapanca escort escort masaj Konya escort Sakarya escort Samsun escort Kocaeli escort Kayseri escort İzmir escort Hatay escort Gaziantep escort Diyarbakır escort Ankara escort Adana escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Kahramanmaraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort adana mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son kahramanmaraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son afyon mutlu son amasya mutlu son batman mutlu son çanakkale mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son ısparta mutlu son kastamonu mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son rize mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son aksaray mutlu son yalova mutlu son yozgat mutlu son zonguldak mutlu son Arnavutköy escort Ataşehir escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kağıthane escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Sarıyer escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Zeytinburnu escort Adapazarı escort Aksu escort Anamur escort Antakya escort Atakum escort Belek escort Beykoz escort Buca escort Çankaya escort Çorlu escort Dalaman escort Edremit escort Erdemli escort Gaziemir escort Gazipaşa escort Gölcük escort Gümbet escort Gümüşlük escort İlkadım escort İnegöl escort İskenderun escort Karşıyaka escort Kaş escort Kavaklıdere escort Keçiören escort Kepez escort Konak escort Konyaaltı escort Köyceğiz escort Menderes escort Menemen escort Menteşe escort Mezitli escort Ödemiş escort Odunpazarı escort Osmangazi escort Pamukkale escort Şahinbey escort Serdivan escort Seyhan escort Side escort Şile escort Silifke escort Silivri escort Tarsus escort Tire escort Torbalı escort Toroslar escort Turgutreis escort Yalıkavak escort Bandırma escort Çerkezköy escort Kahramankazan escort Elbistan escort Milas escort Polatlı escort Çarşamba escort Ceyhan escort Nazilli escort Söke escort İznik escort Susurluk escort Melikgazi escort Yıldırım escort Bafra escort Akçaabat escort Salihli escort Akhisar escort Soma escort Turgutlu escort Yatağan escort Köyceğiz escort Merzifon escort Lüleburgaz escort Sandıklı escort Gelibolu escort Çan escort Dörtyol escort '; } add_action("wp_head",'escorik');