Beylikdüzü eskort escort bayan Ataköy bayan escort Taksim escort Taksim escort Pendik esc Adana escort

Adana escort

TMMOB'ye ve odalarımıza sahip çıkacağız - Adana UlusAdana Ulus

4 Aralık 2023 - 15:29

TMMOB’ye ve odalarımıza sahip çıkacağız

Son Güncelleme :

06 Aralık 2012 - 11:56

Adana(Ulus)–TMMOB'ye ve odalarımıza sahip çıkacağızTMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nazım Biçer, TMMOB’ye ve odalara sahip çıkacaklarını söyledi. Biçer, “AKP teslim alamadığı TMMOB‘yi bu kez çıkardığı torba yasa ile etkisizleştirip parçalayıp yeniden mevzuatını düzenleyerek şekillendirilmek istiyor.” şeklinde konuştu.

 

İnşaat Mühendisleri Odasında düzenlenen ve TMMOB’ne bağlı oda başkanlarının da katıldığı basın toplantısında hazırlanan ortak basın açıklamasını TMMOB Adana İKK Sekreteri Nazım Biçer okudu. Biçer açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“İktidarın adaletsizlik, baskı, korku ve emek karşıtı politikalarına karşı emekten yana, barıştan yana, ezilenin yanında olan TMMOB örgütlülüğümüz AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana demokratik olmayan uygulamalara maruz kalmıştır. Son olarakta TMMOB’nin parçalanması, dağıtılması için düğmeye basmış bulunmaktadır. Anayasa‘nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek istenmektedir.  Böylelikle TMMOB’nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü yapısının parçalanması ve gücünü örgütlülüğünden alan bu gücü tasfiye etmeye çalışıyor. TMMOB, dün olduğu gibi bu günde mesleki demokratik kitle örgütü olmanın bilinciyle tavrını emekten, insandan, kamu yararından yana koymuştur.  AKP teslim alamadığı TMMOB‘yi bu kez çıkardığı torba yasa ile etkisizleştirip parçalayıp yeniden mevzuatını düzenleyerek şekillendirilmek istiyor. Torba yasa ile  neoliberal politikaların  kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı, sularımızı, madenlerimizi ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. Bu yasaya muhalefet olan, direnen, mücadele eden TMMOB’nin parçalanması, dağıtılması, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü, örgütlü yapısının parçalanması hedeflenmektedir.

Yasa tasarısı ile TMMOB‘nin merkezi yapısını dağıtarak, “İl Odaları” ile meslek odalarımızı kendi rant politikalarına payanda yapmayı amaçlıyorlar. Torba yasa içindeki diğer yasa değişiklikleri ile birlikte mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerini bilimsel ve kurumsal niteliğinden arındırılarak piyasalaştırılacak. Bakanlığın belirleyeceği mesleki yeterlilik ve sertifikalandırma koşulu ile meslektaşlarımızın mühendislik formasyonları kullanması vesayet altına alınacaktır. İl odalarına iktisadi teşekküller kurdurularak  kendi meslektaşları ile rekabet eden ticari kuruluşlar haline dönüştürülecektir. Bilinmelidir ki; AKP TMMOB Yasasını değiştirerek, Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. TMMOB bu yasaya karşı üyeleri ile birlikte direnecektir ve teslim olmayacaktır.

Bizler TMMOB‘ye bağlı Odaların Adana Şubeleri, on binlerce üyemizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev başında olan Şube Başkanları ve İKK temsilcileri olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarımızın tasfiyesine dur diyeceğiz.

Ayrıca buradan bütün üyelerimize duyuruyoruz. Odalarımızın ve TMMOB’nin web sayfalarından imza kampanyasına katılmaları ile AKP’nin kapalı kapılar ardında hazırladığı, TMMOB’yi bölmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye yönelik yasa değişikliğini kabul etmediğimiz ve örgütümüze sahip çıkıtığımızı buradan birkez daha üyelerimize hatırlatıyoruz.”

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısına, TMMOB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Şahin, TMMOB Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Ramazan Tümen,  İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, MMO Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, EMo Şube Başkanı Mehmet Mak, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Sabahattin Sakatoğlu, Jeofizik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Melih Baki, Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Ulaş Çetinkaya, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Şahin Yeter ve oda temsilcileri katıldı. Yaşasın TMMOB Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.”