Hotivi

Torba Yasasına sığmaz - Adana UlusAdana Ulus

17 Haziran 2021 - 09:19

Torba Yasasına sığmaz

Son Güncelleme :

26 Temmuz 2013 - 17:32

Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Halit Atik,  insan yaşamı, hasta mahremiyeti gibi değerlerin torba yasalara sığamayacağını söyledi.

halitatikTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Adana Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına yazılı açıklama yapan Adana Osmaniye Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Halit Atik, Yasaları torbaya koyarak ülke ve sağlık sisteminin yönetilemeyeceğini söyledi.

YURTTAŞLARIMIZA SAYGISIZLIK

Yanlıştan dönülmesini ve bu torbanın Cumhurbaşkanlığınca veto edilmesinin beklendiğini açıklayan Dr. Atik,”Son yasalaşan “Torba” da, Sağlık Meslekleri Kurulu’nun tıp doktorlarına ve diş hekimlerine süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümler de bulunuyor. Her iki madde de daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunmuş, iptal edilmişti. Buna rağmen meclisin tatile girmesine ramak kala ülkenin en yaşamsal sorunu çözülüyormuş gibi yine bu maddeleri torba üzerinden yasalaştırmak, ülkemizdeki 125 bin hekime, 25 bin diş hekimine ve kişisel tıbbi bilgileri aleniyet kazanacak milyonlarca yurttaşımıza saygısızlıktır. Bu uygulama ile hasta bilgilerinin saklanması olanaksız hale gelecektir. Hastalar ve hekimler Sağlık Bakanlığının zorunlu kıldığı bilgisayar programının ve bürokrasisinin “iyi niyetine” kalmış biçimde yaşamını ve mesleğini sürdürmek zorunda bırakılmaktadır. Dünyanın her yerinde meslekten men cezası meslek örgütleri tarafından verilirken bu yasa ile bu uygulama siyasi iktidarın emrine verilmektedir. Hasta mahremiyeti ise dünyanın her yanında, değil torba yasa ile apar topar çıkarılacak bir yasa olarak görülmeyi, toplumda en geniş konsensüs sağlanmadan adım atılmayacak konuların en başında gelir. Torba yasanın bizi ilgilendiren iki maddesi, Sağlık Meslekleri Kurulunun, tıp doktorlarına ve diş hekimlerine süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların onamı olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümlerdir”

 

HASTA MAHREMİYETİ YOK SAYILIYOR

Torba yasayı yapanlara ve kamuoyuna iki soru yönelten Dr. Atik,”Üyelerinin yüzde 80’nin iktidar tarafından belirlendiği Sağlık Meslekleri Kurulu’nun tarafsızlığı nasıl garanti altına alınacaktır? Tıp doktorlarının ve Diş hekimlerinin meslekten men kararını vermeye yetkili kılınan bu kurul hangi yeterlilikle bu kararları alacaktır? Siz kendinizin ve/veya yakınlarınızın kişisel sağlık ve mahrem bilgilerinin dijital ortamda yer almasını ister misiniz? Bu bilgilerin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Anayasa Mahkemesi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali konusunda açılan davada, bu iki maddeyi daha önce iptal ederek aslında bu sorularımızı geçtiğimiz şubat ayında hukuki yanıtı vermişti. Görünen o ki; Anayasa Mahkemesi kararlarının çevresinden dönerek, siyasi iktidar aynı haksız uygulamaları ‘yasalara uygun’ hale getirmeye çalışıyor. Şimdi son soruyu soruyoruz: Bunu gerçekleştirdiğiniz durumda dahi tek tek bireylerin, hastaların, hasta yakınlarının ve hekimlerin vicdanlarında torba yasalarınızın ve sizin yeriniz ne olacak? Görülüyor ki bu düzenleme ile hasta mahremiyeti yok sayıldığı gibi, meslek odaları etkisizleştirilmeye, güçsüzleştirilmeye, hekimlik değersizleştirilmeye çalışılmaktadır”

takipçi satın al